Poranna odprawa (24.11.2022)

07:56 24 listopada 2022
 • Amerykańskie indeksy zakończyły wczorajszą sesję wyżej. S&P 500 zyskał 0,59%, Dow Jones wzrósł 0,28%, a Nasdaq notowany był 0,99% wyżej. Russell 2000 wzrósł 0,17%

 • Minutki FOMC pokazały, że część członków Fed uważa spowolnienie zacieśniania za odpowiedni ruch w najbliższej przyszłości. Z drugiej strony dokument wskazał, że część członków Fed spodziewa się wyższych stóp niż w ostatnich projekcjach

 • Publikacja została odebrana za gołębią i doprowadziła do wzrostów na indeksów i spadków na rynku dolara

 • Indeksy z Azji i Pacyfiku notowane były wyżej. Nikkei i Kospi zyskały po 1%, S&P/ASX 200 wzrósł 0,1%, a Nifty 50 notowany był 0,6% wyżej. Indeksy z Chin radziły sobie słabo i w większości traciły

 • Kontrakty futures na indeks DAX wskazują na nieco wyższe otwarcie sesji europejskiej

 • Chiny odnotowały 29 754 nowych zakażeń koronawirusem, co jest najwyższym oficjalnym wynikiem od początku pandemii. Coraz więcej chińskich miast decyduje się na masowe testowanie i wprowadzanie ograniczeń w poruszaniu się

 • Moody's obniżył perspektywę dla chińskich banków do poziomu 'negatywna'. Agencja tłumaczy ruch słabszym wzrostem gospodarczym, restrykcjami pandemicznymi i korektą na rynku nieruchomości

 • Bloomberg donosi, że Ludowy Bank Chin może obciąć stopę rezerw obowiązkowych. ING uważa, że taki ruch może nastąpić już w najbliższych dniach

 • Prezes Banku Kanady Macklem powiedział, że bank zbliża się do końca zacieśniania, ale jeszcze jest na to za wcześnie

 • Prezes RBNZ Orr powiedział, że na ostatnim posiedzeniu dyskusja toczyła się przede wszystkim wokół podwyżki o "75 lub 100 punktów bazowych", a nie o "50 lub 75 punktów bazowych"

 • Japoński indeks PMI dla sektora przemysłowego spadł w listopadzie z 50,7 do 49,4 (ocz. 50,9)

 • Kryptowaluty notowane są wyżej. Bitcoin zyskuje 1%, Ethereum notowane jest 2,5% wyżej, a Dogecoin zyskuje 2%

 • Ropa notowana jest dziś bez większych zmian

 • Złoto zyskuje 0,2% wobec osłabienia dolara. Pozostałe metale szlachetne radzą sobie średnio - srebro notowane jest płasko, a platyna traci 0,4%

 • AUD i JPY są najmocniejszymi z głównych walut, a USD i CAD radzą sobie najsłabiej

USDJPY pogłębił spadki po publikacji gołębich minutek, a ruch jest dziś kontynuowana. Para przebiła się poniżej 140,00 i obecnie testuje strefę wsparcia przy 139,00. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót