Poranna odprawa (26.05.2023)

07:42 26 maja 2023
 • Amerykańskie indeksy zakończyły wczorajszą sesję mieszanie. Dow Jones spadł o 0,1%, Russell 2000 zanotował spadek o 0,7%, podczas gdy S&P 500 zyskał 0,9%, a Nasdaq wzrósł o 1,7%.

 • Poprawa sentymentu wobec spółek z sektora technologicznego w Stanach Zjednoczonych wynikała z gwałtownego wzrostu akcji Nvidia po ogłoszeniu wyników (+24%)

 • Przewodniczący Izby Reprezentantów McCarthy powiedział, że negocjatorzy nie byli w stanie wczoraj osiągnąć porozumienia w sprawie pułapu zadłużenia

 • Indeksy z regionu Azji i Pacyfiku notują dziś wzrosty. Nikkei zyskał 0,6%, S&P/ASX 200 wzrósł o 0,1%, Kospi dodał 0,2%, a Nifty 50 zyskał 0,4%. Indeksy z Chin notowane były mieszanie

 • Kontrakty futures na europejskie indeksy wskazują na płaskie otwarcie sesji na Starym Kontynencie

 • Zapytany o zmiany w kontroli krzywej dochodowości, prezes BoJ Ueda powiedział, że jedną z opcji jest zmiana celu z 10-letnich na 5-letnie rentowności

 • Wiceprezes RBNZ Silk powiedziała, że stopy procentowe w Nowej Zelandii muszą pozostać bez zmian przez dłuższy czas

 • Według raportu Wall Street Journal, władze USA mogą rozważyć podział dużych banków na mniejsze, jeśli okażą się zbyt duże, aby nimi zarządzać.

 • Rosyjski minister ds. ropy Novak powiedział wczoraj, że nie sądzi, aby OPEC obniżył produkcję na czerwcowym spotkaniu. Novak próbował się później wycofać z tych słów

 • Japonia ogłosiła nowe sankcje wobec Rosji, w tym zakaz świadczenia usług budowlanych i inżynieryjnych w Rosji

 • Sprzedaż detaliczna w Australii była stała w kwietniu w porównaniu z poprzednim miesiącem (0,0% miesięcznie), podczas gdy rynek oczekiwał wzrostu o 0,2% miesięcznie

 • Bazowej inflacji CPI w Tokio spadła z 3,5% do 3,2% rok do roku w maju (prognoza: 3,3% rok do roku). Inflacja superbazowa przyspieszyła z 3,8% do 3,9% rok do roku, osiągając najwyższy poziom od 40 lat (prognoza: 4,3% rok do roku)

 • Kryptowaluty notowane są niżej - Bitcoin i Dogecoin tracą ok. 0,4%, a Ethereum notowane jest 0,2% niżej

 • Surowce energetyczne  notowane są mieszanie - ropa zyskuje 0,1%, a ceny amerykańskiego gazu spadają 0,3%

 • Metale szlachetne korzystają na osłabieniu dolara - złoto rośnie 0,4%, srebro notowane jest 1,3% wyżej, a platyna zyskuje 1%

 • AUD i JPY są najmocniejszymi z głównych walut, a USD i CAD radzą sobie najsłabiej

GOLD próbuje odrobić wczorajsze straty i wrócić powyżej strefy przy 1 950 USD za uncję. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót