Prezes RBA coraz bliższy obniżce stóp w Australii; AUDUSD mocno traci

09:55 6 lutego 2019

Podsumowanie:

  • Dolar australijski traci po gołębiej przemowie prezesa RBA
  • Tajne rozmowy brytyjskich ministrów w sprawie opóźnienia Brexitu
  • Przemówienie Donalda Trumpa

Gołębi Lowe

Wczoraj mogliśmy obserwować umocnienie australijskiej waluty po decyzji RBA w sprawie stóp procentowych. Już wtedy pisaliśmy, że wspomniany ruch wygląda dosyć podejrzanie, co było widać w trakcie kolejnych godzin handlu. Prawdziwy przełom nastąpił jednak dzisiaj w nocy, kiedy głos zabrał prezes RBA - Philip Lowe. W komunikacie banku napisano, że możliwy na stopach procentowych jest zarówno ruch w górę jak i dół. W trakcie dzisiejszego przemówienia Lowe był jednak dużo bardziej ostrożny. Podkreślił on zwiększone ryzyko gospodarcze w kraju i za granicą, co było głównym powodem do osłabienia waluty z Antypodów. Podczas swojego przemówienia w Sydney powiedział również, że "W ciągu ostatniego roku prawdopodobieństwo wzrostu stóp procentowych było wyższe niż ich obniżki, jednak obecnie sytuacja wygląda na bardziej zrównoważoną”. Z jego przemówienia jasno wynikało, że nie widzi on szans w najbliższym horyzoncie czasowym na podwyżkę stóp. Taki ruch będzie możliwy dopiero, gdy poprawi się sytuacja na rynku pracy w zakresie dynamiki wzrostu płac. Przypomnijmy, że istnieją pewne powody, dla których RBA ma pozostać w zawieszeniu, słabe wydatki gospodarstw domowych, spadające ceny domów, utrzymująca się słaba inflacja i wysokie zadłużenie gospodarstw domowych, co ogranicza pole do podwyżek przez bank centralny. Australijczyk spadał dziś rano o 1,3%, co stawia go na miejscu najsłabszej waluty w koszyku G10. Po przemówieniu wygłoszonym przez Philipa Lowe'a rynkowe prawdopodobieństwo obniżki stóp procentowych pod koniec roku skoczyło do prawie 50%.

W ujęciu technicznym poziom 0,71 może być wsparciem dla byków. Tutaj znajduje się zniesienie 38,2%. Źródło: xStation5.

Trump i Brexit

Prezydent USA Donald Trump wygłosił swoje 80-minutowe coroczne orędzie do narodu, w którym nawiązał do wielu wątków. Przede wszystkim powiedział, że "próbuje wyjaśnić Chinom, że po latach torpedowania naszych sektorów i kradzieży naszej własności intelektualnej, kradzież amerykańskich miejsc pracy i bogactwa dobiegła końca". Dodał także, że "ja nie obwiniam Chin za korzystanie nas - Ja winię naszych polityków i przedstawicieli za umożliwienie dojścia do tej parodii." W zakresie negocjacji handlowych powiedział, że nowa umowa handlowa z Chinami musi obejmować definitywny koniec nieuczciwych praktyk handlowych, ograniczyć ciągły deficyt handlowy i chronić amerykańskie miejsca pracy. Trump przedstawił również swoją opinię w sprawie muru na granicy z Meksykiem, kiedy odnosił się do kryzysu imigracyjnego. Można dojść do wniosku, że jego przemowa nie rozwiązała żadnych niepewności w kwestii ewentualnego porozumienia w sprawie finansowania muru, która według wcześniejszych zapowiedzi jest konieczna, aby uniknąć kolejnego zamknięcia rządu. Na koniec Trump ogłosił, że spotka się z koreańskim Kim Jong Un w Wietnamie w dniach 27-28 lutego.

Z kolei według gazety "Telegraph" brytyjscy członkowie gabinetu potajemnie przeprowadzili rozmowy na temat planów opóźnienia Breit o osiem tygodni. Gdyby pomysł ten został zaakceptowany przez UE, termin Brexitu przesunąłby się na 24 maja. W artykule napisano, że ministrowie mają nadzieję, że UE zgodzi się na dwumiesięczny "okres karencji" po 29 marca, jeśli umowa premiera Theresa May przejdzie przez parlament w celu zapewnienia dodatkowego czasu na niezbędne przepisy. Teraz Theresa May pojedzie do Brukseli, gdzie na czwartek zaplanowane jest spotkanie z przywódcami UE. Jej głównym celem jest uzyskanie zgody UE na zmiany w irlandzkich uzgodnieniach granicznych, czego UE zdecydowanie nie chce zatwierdzić.

EURGBP przełamuje opór w postaci pomarańczowej linii trendu. Ta linia odegrała ważną rolę w przeszłości, dlatego można się spodziewać tego samego czasu. Źródło: xStation5

Pozostałe wiadomości:

  • API podało, że zapasy ropy w USA wzrosły o 2,51 mln baryłek w ostatnim tygodniu, a zapasy benzyny wzrosły o 1,7 mln baryłek.
  • Amerykańskie indeksy zakończyły wczorajszą sesję przyzwoitymi zyskami, NASDAQ (US100) zyskał 0,7%, Dow Jones (US30) wzrósł o 0,7%, a SP500 (US500) skoczył o 0,5%.
  • Rynek azjatycki niewiele się zmienił, amerykańskie 10-letnie rentowności oscylują w okolicach 2,691%.
Regulamin sporządzania rekomendacji (link)

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót