Prezesi amerykańskich linii lotniczych ponownie ostrzegają przed 5G

18:42 18 stycznia 2022

Prezesi największych linii lotniczych wyrazili obawy, że uruchomienie nowej usługi 5G w pobliżu głównych lotnisk, może spowodować "katastrofalne" zakłócenia i uziemienie lotów, które spowodowałyby, że "dziesiątki tysięcy Amerykanów" utkną za granicą. Sektor lotniczy jest zaniepokojony sygnałami 5G, która mają zakłócać technologię lotniczą, w tym między innymi takie urządzenia jak wysokościomierz. "Efekty uboczne zarówno dla lotów pasażerskich, jak i towarowych są nie do oszacowania", napisali członkowie kierownictwa. "Mówiąc wprost, krajowy system handlu zostanie zatrzymany". Dyrektorzy największych amerykańskich linii lotniczych i przewoźników, w tym Delta, American, United, Southwest, FedEx, UPS i więcej, proszą o "natychmiastową interwencję", aby zablokować AT&T i Verizon od uruchomienia nowej sieci 5G w promieniu dwóch mil od lotnisk.

Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) bada potencjalny wpływ 5G na loty i zapobiegawczo nakazała niektórym operatorom Boeinga 787 podjęcie dodatkowych środków ostrożności podczas lądowania.

Pomimo, że FAA ogłosiła w niedzielę, że zatwierdziła niektóre transpondery, które mogą być bezpiecznie obsługiwane w obszarach, w których zostanie wdrożone 5G,  tak linie lotnicze obawiają się, że duża ilość pozostałego sprzętu (wciąż niezatwierdzonego przez FAA), może wywołać kryzys, w tym uziemienie tysięcy lotów. W poniedziałek wieczorem, linie lotnicze rozważały, czy rozpocząć anulowanie niektórych międzynarodowych połączeń, których przylot do USA jest zaplanowany na środę.

AT&T i Verizon, które w lutym ubiegłego roku wygrały kontrakty warte dziesiątki miliardów dolarów na obsługę 5G w pasmach częstotliwości 3,7-3,98 GHz, zgodziły się na utworzenie stref buforowych wokół 50 lotnisk w celu zmniejszenia ryzyka zakłóceń i podjęcia innych kroków w celu ograniczenia potencjalnych zakłóceń przez sześć miesięcy. Oba przedsiębiorstwa zgodziły się również na przesunięcie terminu wdrożenia technologii na dwa tygodnie (do środy), tymczasowo zapobiegając impasowi związanemu z bezpieczeństwem lotniczym. Obie firmy odmówiły komentarza w poniedziałek, przy czym wcześniej informowały, że technologia 5G został pomyślnie wdrożona w około 40 innych krajach, bez problemów zakłóceń lotniczych. 

AT&T i Verizon planują uruchomić swoje usługi 5G w USA już jutro - 19 stycznia, chyba że proces ten zostanie zablokowany przez federalnych regulatorów lub osiągną oni porozumienie z operatorami linii lotniczych w celu przesunięcia tego terminu.

Akcje American Airlines (AAL.US) rozpoczęły dzisiejszą sesję niżej, jednak sprzedającym nie udało się przebić poniżej dolnego ograniczenia kanału wzrostowego i cena próbuje odrobić straty. Niemniej jednak dopóki cena znajduje się poniżej oporu na poziomie 19,20 USD, który wynika z mierzenia 38,2% Fibonacciego ruchu wzrostowego rozpoczętego w maju 2020 roku oraz średniej SMA200 (czerwona linia), dalsze spadki są scenariuszem bazowym, z potencjalnym celem dla niedźwiedzi w okolicach 16,20 USD. Z drugiej strony, jeśli kupującym uda się wybić ponad wspomniany opór, wówczas może zostać zainicjowany kolejny impuls wzrostowy w kierunku górnego ograniczenia kanału. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót