Puls GPW - Akcje Ciechu zyskują mimo rozczarowujących wyników

14:37 11 września 2019

- WIG20 cofa się po nieudanej próbie przebicia powyżej poziomu 2200 pkt
- Ciech (CIE.PL) mocno w górę po publikacji wyników
- Ogromna przecena akcji Auto Partner (APR.PL)

W środę na europejskich parkietach dominują byki. Wzrosty obserwujemy praktycznie na wszystkich głównych indeksach państw ze Starego Kontynentu. Wśród wyjątków znajdziemy indeksy z Hiszpani, Włochy i… Polski. W ostatnich dniach indeks WIG20 spisywał się lepiej od swoich odpowiedników z Europy Zachodniej, jednak dziś to polski indeks jest “przegranym”. Przecenę obserwujemy również na indeksie sWIG80. Jako jedyny z głównych indeksów GPW zyskuje mWIG40, co jest w dużej mierze zasługą Ciechu.

Indeks W20 otworzył się dziś wyżej. W pierwszych godzinach po otwarciu notowań indeks zyskiwał i dotarł do poziomu 2200 pkt, jednak bykom nie udało się utrzymać tych wzrostów przez dłuższy okres czasu. Obecnie obserwujemy cofnięcie się indeksu poniżej 50-sesyjnej średniej kroczącej i zniesienia 50% ostatniego ruchu spadkowego. Przy dalszej kontynuacji przeceny, pierwszym wsparciem będzie strefa rozciągająca się wokół zniesienia 38,2% (2150 pkt). Źródło: xStation5

Ciech najmocniejszy w indeksie mWIG40 po publikacji wyników

Ciech (CIE.PL) opublikował wczoraj po zamknięciu sesji raport wyników za II kw. 2019 roku. Polska spółka chemiczna odnotowała przychody na poziomie 944,6 mln zł, co było wynikiem nieco gorszym od oczekiwań. Z kolei znormalizowany zysk EBITDA na poziomie 175,7 mln zł był wynikiem lepszym od oczekiwań. Niemniej zarówno zysk EBIT, jak zysk netto wypadły gorzej od oczekiwań o odpowiednio, 38,1% i 72,5%. Przypomnijmy, że spółka poinformowała ostatnio o utworzeniu rezerwy w wysokości 37 mln zł w związku z możliwą utratą wartości aktywów w Rumunii. Wyniki można uznać za rozczarowujące, jednak spółka pozostaje optymistycznie nastawiona na trzeci kwartał roku - oczekuje poprawy na rynku sody i soli. Ten optymizm udzielił się również inwestorom - pomimo wyników słabszych od oczekiwań Ciech jest najmocniejszą spółką z indeksu mWIG40.

Spółki z indeksu WIG30 o godzinie 15:17. Źródło: Bloomberg

Pozostałe informacje ze spółek

Ursus (URS.PL) poinformował, że sprzeda zakład produkcyjny w Opalenicy firmie Trioliet B.V. Cena sprzedaży będzie zależna od wyceny stanów magazynowych i produkcji w toku, jednak szacuje się, że będzie to około 6,8 miliona złotych. Transakcja obejmie nieruchomości, załogę zakładu, stany magazynowe oraz produkcję w toku.

Komisja Nadzoru Finansowego wydała zgodę na połączenie się Banku Millennium (MIL.PL) i Euro Banku. Fuzja ma nastąpić 1 października. 

Mocnej przeceny doświadczają dziś akcje Auto Partner (APR.PL). Dystrybutor części samochodowych opublikował raport wyników za II kw. 2019 roku, który okazał się sporym rozczarowaniem. Zysk netto na poziomie 13,5 mln zł był o ponad 23% niższy niż przed rokiem. Jest to o tyle zastanawiające, że przychody wzrosły o blisko 30% r/r do poziomu 392,9 mln zł. Spółka tłumaczy niski zysk rosnącymi kosztami wynagrodzeń i wyższymi kosztami logistyki. Po godzinie 15:00 skala przeceny nadal jest dwucyfrowa.

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót