Puls GPW: Dobre nastroje na Książęcej

14:21 22 maja 2019

Podsumowanie

  • Dobre dane z polskiej gospodarki
  • Czy USA wpisze kolejne chińskie firmy na czarną listę?
  • WIG20 (W20) odbija od kluczowego poziomu

Wczorajsza sesja na GPW zakończyła się 0,5%-owym wzrostem. Dobre nastroje na Starym Kontynencie przełożyły się na krajową giełdę, a solidne dane z rynku pracy wspierały sentyment. Początek dzisiejszego handlu rozpoczął się dość mieszanie, jednak w okolice południa rynki znacząco odbiły. Najlepiej radzi sobie rosyjski RTS Index (RUS50), rosnąc 1,5%, natomiast WIG20 (W20) zyskuję 0,7%.

O poranku poznaliśmy paczkę danych z polskiej gospodarki, które zaskoczyły pozytywnie. Produkcja przemysłowa za kwiecień wzrosła o 9,2%, z łatwością pokonując oczekiwania rynku na poziomie 5,6%, a bieżące oraz przyszłe nastroje konsumentów poprawiły się. Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK) za maj był wyższy o 1,1 pkt w stosunku do poprzedniego miesiąca i ukształtował się na poziomie 8,3 pkt. Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK) charakteryzujący oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej wzrósł o 1,4 pkt i wyniósł 4,9 pkt. Dobre dane zbiegają się z solidnym odbiciem na WIG20 (W20), choć wyniki na polskim parkiecie zależeć będą przede wszystkim od nastrojów panujących na pozostałych europejskich i amerykańskich indeksach. Te są dobre, chociaż mogą błyskawicznie się zmienić, jeżeli ostatnie doniesienia prasy nt. Wojny handlowej okażą się prawdziwe. Przypomnijmy, administracja D. Trumpa rozważa poszerzenie ,,czarnej listy’’ chińskich spółek o przedsiębiorstwa specjalizujące się technologiach nadzoru, w tym o firmę Hikvision, lidera wśród rynku monitoringu video. Z Państwa Środka dobiegła informacja, że Chiny mogłyby rozważyć restrykcje przy eksporcie do USA metali ziem rzadkich, które są kluczowe w produkcji wielu nowoczesnych technologii.Chiny są potentatem wydobycia surowców ziem rzadkich, różne źródła podają, że Chiny posiadają od 80, do nawet 90% światowych zasobów metali ziem rzadkich.

WIG20 (W20) wybija się z kilkudniowej konsolidacji. Potencjał do wzrostu może być jednak ograniczony, ponieważ poziom 2213 w przeszłości stanowił silną barierę od której odbijała się cena. Źródło: xStation5

Grupa Azoty (ATT.PL) kontynuuje świetny początek tygodnia i w chwili pisania artykułu jest liderem polskiego indeksu blue chipów. Inwestorzy z dużą ekscytacją przyjęli rekomendację zarządu ws. Pozostawienia zysku z 2018 roku  firmie oraz informację o rozpoczęciu budowy największej w Polsce farmy fotowoltaicznej razem z PGE (PGE.PL). Dino (DNP.PL), także radzi sobie świetnie podczas dzisiejszej sesji. Spółka odrabia ogromną wyprzedaż z ubiegłego czwartku. Wydaje się, że inwestorzy oswoili się z widmem wprowadzenia podatku od sprzedaży detalicznej. Choć podatek zmniejszy zyski przedsiębiorstw podatkiem zostanie objęta całą branża, natomiast jak donosi Polski Instytut Ekonomiczny (PIE), sieci handlowe mogą przerzucić koszty podatku od handlu na dostawców i konsumentów. W spadkach przewodzi Play (PLY.PL),  co może być realizacją zysków po ostatnich mocnych wzrostach.

Skład indeksu WIG30 o godzinie 12:44. Źródło: Bloomberg

Świetny tydzień dla Dino (DNP.PL), spółka prawie w całości odrobiła spadki ostatnie spadki. Źródło: xStation5

Pozostałe wiadomości:

  • Prezes NBP A. Glapiński -,Póki będę prezesem NBP, Polska nie wejdzie ani do ERM2, ani do strefy euro
  • Prokuratura pozywa Idea Bank w związku ze sprzedażą obligacji spółki GetBack
  • Zarząd Benefit Systems rekomenduje przeznaczenie 57 mln zł z zysku grupy za 2018 rok na skup akcji własnych
  • Zarząd Delko rekomenduje wypłatę dywidendy za 2018 rok łącznie 2,5 mln zł, czyli 0,42 zł na akcję
  • Akcjonariusze Amiki zdecydowali o wypłacie łącznie 30,1 mln zł dywidendy z zysku za 2018 rok, czyli 4 zł na akcjęRegulamin sporządzania rekomendacji (link)

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót