Puls GPW - Kruk pozostanie na GPW

16:00 5 grudnia 2018

Podsumowanie:

  • WIG20 powoli odrabia straty po porannej luce

  • Od 24 grudnia tego roku PGNiG (PGN.PL) zostanie włączony do indeksu Stoxx Europe 600

  • Kruk (KRK.PL) pozostanie na GPW; spółka opracowała nową strategią na lata 2019-2024

Po wczorajszym tąpnięciu na Wall Street spowodowanym głównie powracającym tematem wojen handlowych, dzisiejszą sesję na warszawskiej giełdzie rozpoczęliśmy od dużych spadków. Najwięcej tracił indeks blue chipów - WIG20 (W20), jednak z każdą godziną sesji odrabia on poranne straty. Niewielkie straty notuje indeks małych spółek - SWIG80, a MWIG40 o godzinie 15:00 traci około 0,15%.

Poranne spadki przyniosły przetestowanie poziomu 2300 pkt. Dopóki bykom udaje się utrzymać powyżej tego poziomu, to najprawdopodobniejszym scenariuszem cały czas pozostaje kontynuacja wzrostów. Źródło: xStation5.

W ramach zmian w indeksie Euro Stoxx 600, operator indeksu Deutsche Borse od 24 grudnia włączy polski PGNIG (PGN.PL). Będzie to kolejna polska spółka w tym indeksie. Wcześniej swoje miejsce w nim znalazły inne komponenty z indeksu WIG20: PKO BP (PKO.PL), Pekao (PEO.PL), Orlen (PKN.PL), PZU (PZU.PL), Santander Bank Polska (SPL.PL), CD Projekt (CDR.PL), KGHM (KGH.PL) oraz LPP (LPP.PL).

Zestawienie komponentów indeksu WIG20. W drugiej części sesji słabiej radzi sobie cały sektor energatyczny, który był liderem wzrostów w ostatnich tygodniach. Źródło: Bloomberg.

Wśród komponentów o średniej kapitalizacji negatywnie wyróżnia się Kruk (KRK.PL). Lider rynku zarządzania wierzytelnościami zakończył przegląd opcji strategicznych i zadecydował o pozostaniu na GPW. Drugą opcją było pozyskanie inwestora strategicznego i zdjęcie Kruka z GPW. Władze spółki uznały, że w obecnej sytuacji na rynku kapitałowym i rynku długu, potencjalne wezwanie na akcje Kruka nie odzwierciedlałoby fundamentalnej wartości spółki. W nowej strategii spółka zakłada dwukrotny wzrost nakładów inwestycyjnych do końca 2024 roku. Głównym celem strategii jest osiągniecie skonsolidowanego zysku netto na poziomie 700 mln zł. w roku 2024. Poprzedni rok spółka zakończyła rok z zyskiem netto na poziomie 295 mln złotych.

Pozostałe informacje ze spółek:

  • Auto Partner (APR.PL) wypracował w listopadzie 101,3 mln złotych przychodów (wzrost o +14% r/r).

  • Vistula (VST.PL) wypracowała w listopadzie 66,8 mln złotych przychodów (wzrost o 16% r/r).

  • Enea (ENA.PL) jest wstępnie zainteresowana sprzedażą udziałów w spółce PGE EJ1, odpowiedzialnej za budowę elektrowni jądrowej. Wcześniej podobne deklaracje złożyli pozostali mniejszościowi udziałowcy PGE EJ, czyli Tauron (TPE.PL) i KGHM (KGH.PL).

  • TIM (TIM.PL) wygenerował przychody w listopadzie na poziomie 71,2 mln złotych, co oznacza wzrost wzrosły o 10,2% r/r.

  • Wittchen (WTN.PL) osiągnął w listopadzie 28,7 mln złotych przychodu w ujęciu skonsolidowanym, co daje dynamikę rzędu +9% r/r.

  • Echo (ECH.PL) zakontraktował w listopadzie 60 lokali oraz przekazał klientom 120 mieszkań.

  • Playway (PLW.PL): Dominik Nowak zrezygnował z członkostwa w Radzie Nadzorczej spółki z przyczyn osobistych.

Regulamin sporządzania rekomendacji (link)
 

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót