Puls GPW: Mieszana sesja na WIG20, rekordy na CD Projekt i spadki Dino

16:07 14 lutego 2020
  • Nowe rekordy na CD Projekt, kurs blisko 2% w górę
  • Dino Polska 3% w dół
  • W20 w konsolidacji

Dzisiejsza sesja na GPW jest mieszana, co prawda dzień rozpoczął się od luki wzrostowej, niemniej w kolejnych godzinach obserwujemy ruch przeciwny. Spadki mogą być pewnego rodzaju zaskoczeniem biorąc pod uwagę fakt pozytywnej niespodzianki w postaci danych makroekonomicznych z Polski. W ostatnim kwartale 2019 roku dynamika PKB co prawda wyhamowała do 3,1% z 3,9% w III kw., jednak był to wynik lepszy od oczekiwań, które zakładały dokładnie 3%. Nieco martwić może jednak widoczny od kilku miesięcy gwałtowny wzrost inflacji. Rosnące ceny i spowalniające tempo wzrostu gospodarczego są złą informacją dla spółek, może to prowadzić do narastania presji płacowej i niższych marż. Przed godziną 16:00 indeks WIG20 znajduje się poniżej wczorajszego zamknięcia, podobnie jak inne zagraniczne parkiety w Europie (DAX -0,05%, CAC40 - 0,3%, FTSE100 -0,3%).

Z kolei w trakcie przygotowywania tego komentarza, amerykańskie indeksy rozpoczęły handel nieznacznie powyżej wczorajszego zamknięcia. Przypomnijmy, że dzisiejsze dane z USA o sprzedaży detalicznej okazały się zgodne z oczekiwaniami, dlatego też na tę chwilę nie ma pretekstu do korekty. 

Spółki z indeksu WIG20 przed 16:00. Źródło: xStation5

Najgorzej radzącą sobie dziś spółką z WIG20 jest Dino Polska (DNP.PL), przecena sięga aż 3%, niemniej wydaje się, że dzisiejsze spadki są jedynie korektą w trendzie wzrostowym (nie pojawiły się żadne niepokojące informacje ze spółki). Patrząc na wykres na interwale D1 widać, że po wybiciu nowych maksimów rynek miał wyraźny problem z wyjściem powyżej poziomu 170 zł, gdzie dwukrotnie mogliśmy obserwować dynamiczną reakcję podażową. Aktualnie kluczowym wsparciem jest strefa przy poziomie 160 zł, gdzie znajdują się wrześniowe szczyty (jest to klasyczna strefa wsparcia-oporu, poprzednie maksimum, które stanowiło opór, po wybiciu stało się wsparciem). Gdyby doszło do cofnięcia poniżej wspomnianego poziomu 160 zł, droga do większej korekty spadkowej zostanie otwarta. Wtedy też kupujący mogą się pojawić 15 zł niżej, prz 145 zł, gdzie znajduje się dolne ograniczenie układu Overbalance (czerwony prostokąt). 

DNP.PL interwał D1. Źródło: xStation5

Warto także wspomnieć o gamingowym gigancie czyli spółce CD Projekt (CDR.PL). Podczas piątkowej sesji obserwujemy wzrosty na blisko 2%, co doprowadziło do wybicia nowych historycznych maksimów. Trend wzrostowy trwa więc więc w najlepsze i mimo, że niektórym wydaje się, że akcje CDR są “zbyt drogie” to na razie nie ma żadnych technicznych sygnałów do odwrócenia. Oczywiście korekta może pojawić się w każdej chwili, niemniej aktualnie nic to nie wskazuje, kurs może w dalszym ciągu kontynuować zwyżkę. Nie trzeba chyba przypominać co może czekać sprzedajacych w tak silnym trendzie (patrz, ostatnie paraboliczne wzrosty ameykańskiej Tesli). W przypadku gdyby jednak doszło do cofnięcia, jako najbliższe wsparcie należy traktować poziom 292 zł. 

CDR.PL interwał D1. Źródło: xStation5

Sytuacja techniczna na indeksie WIG20 nie uległa zmianie. W tym tygodniu notowania poruszają się w wąskiej konsolidacji, którą można ująć w box. Dopóki nie zobaczymy wybicia w jedną ze stron, kurs może pozostać w lokalnym ruchu bocznym. Z kolei w nieco szerszej perspektywie wciąż kluczowym wsparciem pozostaje strefa przy 2060 pkt, a oporem czerwona linia prowadzona po ostatnich wierzchołkach. 

W20 interwał D1. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót