Puls GPW - Ozon pozytywnie o aktywach Prairie

14:53 12 kwietnia 2019

Podsumowanie:

 • Polskie indeksy w tyle za Europą.
 • Konferencja wynikowa LPP (LPP.PL).
 • Prezes JSW (JSW.PL) o przejęciu aktywów Prairie Mining (PDZ.PL).

Ostatni dzień tygodnia upływa pod znakiem delikatnej przewagi byków na Książęcej, jednak nie są one znaczące w porównaniu do innych parkietów. Mocniejsze wzrosty notują za to indeksy w Europie, a kontrakty na amerykańskie indeksy zyskują około 0,6% tuż przed godziną 15:00.

Zestawienie komponentów indeksu WIG30. Źródło: Bloomberg.

Daniel Ozon pozytywnie o aktywach Prairie

W ocenie prezesa JSW (JSW.PL), Daniela Ozona, ciekawą opcją dla spółki byłoby nabycie pakietu kontrolnego Prairie (PDZ.PL), a nie tylko aktywów polskich. Według niego, możliwy jest scenariusz z objęciem kontroli przez JSW poprzez emisję akcji Prairie, dzięki czemu kontrola zostałaby przejęta, a zainwestowane środki pozostałyby w spółce i zostały zainwestowane. W ciągu najbliższych tygodni mają zostać ustalone warunki transakcji. Informacje pochodzą z artykułu wnp.pl, gdzie swoją ocenę przedstawił Daniel Ozon.

Konferencja wynikowa LPP

Wczoraj rano swoje wyniki za 2018 rok opublikowało LPP (LPP.PL). Wyniki nie zaskoczyły mocno inwestorów, jednak spółka podczas konferencji wynikowej opublikowała swoje prognozy na ten rok.

Najważniejsze informacje z konferencji wraz z prognozami:

 • Spółka celuje w dwucyfrowy wzrost przychodów w tym roku.
 • Wzrost powierzchni o ponad 10% r/r (zwiększenie powierzchni w Polsce marginalne, głównie zagranica).
 • W tym roku marki Grupy mają pojawić się w Bośni i Hercegowinie oraz Finlandii.
 • Liczba sklepów w Niemczech i Wielkiej Brytanii ma pozostać bez zmian. (Europa Środkowa nasycona już sklepami wszystkich marek).
 • Obroty w e-commerce mają przekroczyć 1 mld złotych (do 2021 roku 20% sprzedaży)
 • W tym kwartale ma ruszyć sklep internetowy na wszystkie kraje.
 • Cel marży brutto to utrzymanie 54-55% (wysoki kurs USDPLN może przybliżyć nas w stronę dolnego przedziału - importer netto).
 • Na rozwój sieci sklepów spółka wyda w ciągu 4 lat 2,2 mld złotych, z czego połowa środków trafi na modernizację placówek.

LPP (LPP.PL) próbuje wracać w okolice wcześniejszego oporu. Źródło: xStation5.

Pozostałe informacje ze spółek:

 • CD Projekt (CDR.PL) rekrutuje osobę na stanowisko “Release Manager”. Oznaczać to może, że spółka szykuje się coraz bardziej do wydania nowego tytułu, co podgrzewa atmosferę przed czerwcowymi targami E3 w Los Angeles, gdzie poznamy szczegóły “Cyberpunk 2077”.
 • RN Wittchen (WTN.PL) zatwierdziła program motywacyjny na 2019-2021. Ma zostać wyemitowane do 210 tysięcy akcji spółki, co odpowiadałoby 1,16% wszystkich papierów.
 • Play (PLY.PL) startuje dzisiaj z komercyjnym dostępem do usług telewizyjnych (do tej pory 8 tysięcy testerów).
 • Alior (ALR.PL) zawarł porozumienie w sprawie przejęcia 100% akcji Ruchu (kolportera prasy). Następnie bank ma odsprzedać akcje PKN Orlen (PKN.PL).
 • Projekt dotyczący obniżki podatku miedziowego (patrz KGHM) wrócił do komisji podczas drugiego czytania. Powodem brak stanowiska rządu w sprawie podatku.

Regulamin sporządzania rekomendacji (link)

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót