馃洟Ropa traci ponad 2%

15:28 21 kwietnia 2021

Ropa traci po tym jak wczoraj osi膮gn臋艂a najwy偶sze poziomy od 18 marca

Ropa WTI traci dzisiaj ponad 2% i testuje ju偶 okolice poziomu 61 dolarów za bary艂k臋. Jeszcze wczoraj cena znajdowa艂a si臋 w okolicach 64 dolarów za bary艂k臋, najwy偶ej od 18 marca i ok. 5% od pandemicznych szczytów w okolicach 68 dolarów za bary艂k臋. Jednym z powodów silniejszych spadków mo偶e by膰 umacniaj膮cy si臋 dolar, cho膰 nie otrzymali艣my 偶adnej wa偶niejszej informacji z rynku. OPEC+ prawdopodobnie nie odb臋dzie w przysz艂ym tygodniu spotkania decyzyjnego, ale poprzednim razem plan zosta艂 ustalony z góry na 3 miesi膮ce. Jednym z czynników, który mo偶e powodowa膰 mieszane nastroje na ropie jest niepewno艣膰 dotycz膮ca popytu. Indie notuj膮 znacz膮cy wzrost przypadków koronawirusa, co mo偶e opó藕ni膰 odbicie popytu w tym kraju. Wskazuje si臋 równie偶, 偶e Chiny zmniejszaj膮 import ropy po du偶ych zakupach w marcu. Kluczowe wsparcie dla WTI to okolice poziomu 58-60 dolarów za bary艂k臋. Dolny poziom to jednocze艣nie granica struktury overbalance. 

Zmienno艣膰 na ropie mo偶e podnie艣膰 si臋 o godzinie 16:30 polskiego czasu wobec danych dotycz膮cych zapasów ropy w USA. Raport API zasugerowa艂 niewielki wzrost zapasów, pomimo oczekiwa艅 spadku zapasów wg DOE. 

Niniejszy materia艂 stanowi publikacj臋 handlow膮 w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynk贸w instrument贸w finansowych oraz zmieniaj膮ca dyrektyw臋 2002/92/WE i dyrektyw臋 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomenduj膮cej lub sugeruj膮cej strategi臋 inwestycyjn膮 w rozumieniu Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadu偶y膰 na rynku (rozporz膮dzenie w sprawie nadu偶y膰 na rynku) oraz uchylaj膮ce dyrektyw臋 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporz膮dzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupe艂niaj膮cego rozporz膮dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standard贸w technicznych dotycz膮cych 艣rodk贸w technicznych do cel贸w obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomenduj膮cych lub sugeruj膮cych strategi臋 inwestycyjn膮 oraz ujawniania interes贸w partykularnych lub wskaza艅 konflikt贸w interes贸w lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z p贸藕. zm.). Publikacja handlowa sporz膮dzona jest z zachowaniem najwy偶szej staranno艣ci, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na dat臋 sporz膮dzenia i pozbawiona jest wszelkich element贸w ocennych. Publikacja handlowa sporz膮dzana jest bez uwzgl臋dnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w 偶aden spos贸b jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzeda偶y, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrument贸w finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialno艣ci za dzia艂ania lub zaniechania klienta, w tym w szczeg贸lno艣ci za nabywanie lub zbywanie instrument贸w finansowych podj臋te na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w kt贸rym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odno艣nie jakichkolwiek wynik贸w dotycz膮cych instrument贸w finansowych w niej wskazanych, nie stanowi膮 one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odno艣nie wynik贸w w przysz艂o艣ci.

Przeka偶:
powr贸t