Ropa wyżej po decyzji Trumpa

08:56 23 kwietnia 2019

Podsumowanie:

  • Ceny ropy wyskoczyły mocno w górę podczas poniedziałkowego otwarcia po decyzji Trumpa o zakończeniu zwolnień z sankcji dla głównych importerów irańskiej ropy
  • Dane z USA z wczorajszego dnia zaskoczyły negatywnie
  • Według Coeure, negatywne stopy procentowe nie są największym problemem

6 miesięczne szczyty na rynku ropy

Poniedziałek był dniem wolnym w większości europejskich gospodarek, ale Stany Zjednoczone powróciły w pełni na rynki finansowe. Wczoraj opublikowane zostały pewne dane z tej gospodarki, ale inwestorzy byli zaaferowani głównie informacjami płynącymi z Białego Domu na temat ropy naftowej. Ceny ropy wyraźnie wzrosły po tym jak pojawiły się informacje, że Donald Trump nie przedłuży zwolnień z sankcji dla krajów importujących ropę naftową z Iranu. Zwolnienia te zostały udzielone takim krajom jak Chiny, Japonia, Indie, Korea Południowa czy Turcja. Zwolnienia te przestaną potencjalnie obowiązywać w maju i po tym czasie Stany Zjednoczone mogą nałożyć sankcje finansowe czy gospodarcze, jeśli kraje te zdecydują się w dalszym ciągu kupować ropę od Iranu. Przypomnijmy, że sankcje na Iran oraz na kraje importujące ropę z tego kraju zostały nałożone w zeszłym roku, po tym jak jeszcze w 2015 roku doszło do zniesienia sankcji wobec podpisania porozumienia nuklearnego. Obecnie głównym celem Stanów Zjednoczonych jest zmuszenie Iranu do negocjacji nowego porozumienia, które będzie dotyczyło nie tylko kwestii nuklearnych, ale również programu rakiet balistycznych. Jeżeli zwolnienia faktycznie zostaną zniesione, doprowadzi to prawdopodobnie do wyraźnego spadku eksportu ropy w Iranie, co nada presję na dalsze wzrosty cen ropy na świecie. Warto zauważyć, że eksport ropy z Iranu wyraźnie odbił od początku tego roku i za marzec wyniósł 1,3 mln brk na dzień. Jest to niemal 20% całego eksportu Arabii Saudyjskiej. Tymczasem właśnie Arabia wskazała, że jest w stanie zrekompensować rynkowymi potencjalne spadki eksportu ropy z Iranu, ale najpierw kraj musi ocenić jaki wpływ na rynek doprowadzi potencjalny spadek produkcji z Iranu.

 

Ropa Brent wyraźnie zyskiwała w poniedziałek w odpowiedzi na decyzję Trumpa. Źródło: xStation5

Słabsze dane z USA, komentarze z EBC

Tak jak podkreśliliśmy na początku, poniedziałek był dniem wolnym w większości gospodarek w Europie, ale w Stanach Zjednoczonych sesja rynkowa trwała już normalnie. Pierwszym ważniejszym odczytem był indeks Fed Chicago, który wypadł na poziomie -0,15 przy oczekiwaniu na poziomie -0,1. Niemniej, było to odbicie z poziomu -0,29 za luty. Oprócz tego opublikowane zostały dane dotyczące sprzedaży istniejących domów za marzec, które wypadły na poziomie 5,21 mln przy oczekiwaniu na poziomie 5,3 mln. Poprzednie dane zostały zrewidowane nieznacznie w dół do poziomu 5,48 mln z poziomu 5,51 mln. Słabe wyniki za marzec mogą być zastanawiające, biorąc pod uwagę wyraźny spadek oprocentowania kredytów (oprocentowanie 30 letnich kredytów hipotecznych spadło do 4,4% z poziomu 5,1%). Pomimo tego dolar nie reagował mocno na to rozczarowanie odczytami makroekonomicznymi. Na rynku giełdowym widać było raczej wzrosty, choć DJIA zakończył sesję lekkimi spadkami.

Warto również zwrócić uwagę na wczorajsze słowy Benoit Coeure’a, który wskazał, że negatywne stopy nie są największym problemem banków, gdyż te powinny przede wszystkim skupić się na kosztach. Jest on przekonany, że wzrost gospodarczy powinien powrócić w Europie w drugiej połowie roku w momencie rozwiązania kwestii handlowych na wiecie.

 

EURUSD notowany jest minimalnie słabiej dzisiejszego poranka. Źródło: xStation5

Inne informacje:

  • Minister gospodarki Japonii Motegi wskazał, że rozmowy handlowe z przedstawicielami z USA rozpoczną się 25 kwietnia
  • Wydatki za pomocą kart kredytowych w Nowej Zelandii wzrosły o 5,1% r/r za marzec

Regulamin sporządzania rekomendacji (link)

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót