Salesforce traci 10% wobec słabych wytycznych i rezygnacji jednego z dyrektorów

19:13 1 grudnia 2022

Akcje Salesforce (CRM.US) spadły w czwartek o ponad 10,0%, ponieważ wiadomość o niespodziewanym odejściu co-CEO Taylora i słabych perspektywach finansowych przyćmiły optymistyczne dane kwartalne.

  • Firma zajmująca się oprogramowaniem w chmurze zarobiła 1,40 USD na akcję, z łatwością pokonując oczekiwania rynkowe na poziomie 1,22 USD. Przychody w wysokości 7,84 miliarda USD, nieznacznie przewyższające szacunki rynkowe na poziomie 7,83 miliarda USD.
  • W bieżącym kwartale Salesforce spodziewa się przychodów w przedziale od 7,93 do 8,03 mld USD.  Konsensus na Wall Street wskazuje na 8,02 mld USD. Z drugiej strony firma prognozowała zysk na akcję w przedziale od 1,35 do 1,37 USD na akcję w porównaniu do szacunków analityków na poziomie 1,34 USD na akcję.
  • Firma zauważyła, że ​​decyzje dotyczące zakupu technologii korporacyjnych były „bardziej analizowane”, a wśród klientów panował wysoki poziom niepewności.
  • Salesforce ogłosił, że współdyrektor wykonawczy Bret Taylor, który był współzarządzającym przez około rok, pozostanie w firmie tylko do 31 stycznia 2023 r., ponieważ zamierza dołączyć do startupu. Marc Benioff pozostanie jedynym dyrektorem generalnym firmy.
  • „Wraz z odejściem Taylora widzimy, że Benioff może stać się bardziej agresywny w zakresie fuzji i przejęć w środowisku chmurowym, ponieważ coraz więcej prywatnych i publicznych dostawców walczy w łagodniejszej sytuacji makroekonomicznej. Chodzi o bitwę z Microsoft (MSFT) o udział w rynku chmurowym i przestrzeń do współpracy z CRM, który ma mocną pozycję do dalszego rozwijania swojego śladu produktowego w nadchodzących latach” – wskazał analityk Wedbush Daniel Ives w ostatnim raporcie.

Akcje Salesforce mają silną rekomendację kupna opartą na rekomendacjach 31 analityków z ceną docelową 210,04 USD, co oznacza około 45,00% implikowanego wzrostu w stosunku do obecnych poziomów cen. Źródło: tipranks

Mimo trudnego otoczenia makroekonomicznego wyniki kwartalne spółki pozytywnie zaskoczyły, głównie dzięki rosnącemu popytowi na usługi chmurowe. Spółka planuje zwiększyć inwestycje i poszerzyć swoją ofertę w celu zwiększenia udziału w rynku, co powinno wspierać długoterminowy wzrost.

Akcje Salesforce (CRM.US) rozpoczęły dzisiejszą sesję gwałtownym spadkiem, ponieważ kupującym po raz kolejny nie udało się przekroczyć głównej strefy oporu przy 159,55 USD, na którą wskazują wcześniejsze reakcje cenowe i zniesienie 78,6% z fali wzrostowej zapoczątkowanej w marcu 2020 r. Jeśli obecne nastroje przeważą, impuls spadkowy może się pogłębić w kierunku wsparcia na poziomie 126,00 USD, gdzie znajduje się dolna granica struktury 1:1 lub nawet do pandemicznych minimów na poziomie 116,50 USD. źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót