Salesforce zyskuje 6% po wynikach

18:28 30 listopada 2023

Salesforce (CRM.US) rozpoczął dzisiejsze notowania z ponad 7% luką wzrostową. Dzisiejsze dobre nastroje na akcjach spółki wynikają z opublikowania solidnego raportu o zyskach za III kwartał 2024 r. (kalendarzowy okres sierpień-październik 2023 r.). 

Spółka Salesforce zaraportowała zyski za III kwartał fiskalny, które były lepsze od oczekiwań. Podczas gdy przychody były w większości zgodne z oczekiwaniami, firma zaskoczyła zyskiem. Skorygowany zysk operacyjny wzrósł o ponad 50% w porównaniu z rokiem ubiegłym, a skorygowany EPS wzrósł z 1,40 USD do 2,11 USD (oczekiwano 2,06 USD). Firma ma trudności z tak szybkim wzrostem sprzedaży, jak kiedyś, ze względu na niedawne spowolnienie wydatków na IT. Wydaje się jednak, że strategia firmy polegająca na przetrzymaniu tego okresu spowolnienia poprzez zwiększenie wydajności przynosi efekty - skorygowana marża operacyjna wzrosła o 8,5 punktu procentowego w porównaniu z kwartałem sprzed roku.

Wyniki finansowe za III kwartał fiskalny 2024 r.

 • Przychody: 8,72 mld USD wobec oczekiwanych 8,71 mld USD (+11% r/r)
 • Przychody z subskrypcji i wsparcia: 8,14 mld USD wobec oczekiwanych 8,09 mld USD (+13% r/r)
  • Sprzedaż: 1,91 mld USD wobec oczekiwanych 1,90 mld USD (+11% r/r)
  • Przychody z usług: 2,07 mld USD wobec oczekiwanych 2,08 mld USD (+12% r/r)
  • Przychody z platform i inne: 1,69 mld USD vs 1,69 mld USD oczekiwane (+11% r/r)
  • Przychody z marketingu i handlu: 1,23 mld USD wobec oczekiwanych 1,25 mld USD (+8,9% r/r)
  • Przychody z subskrypcji i usług wsparcia w zakresie danych: 1,25 mld USD wobec oczekiwanych 1,17 mld USD (+22% r/r)
 • Usługi profesjonalne i inne przychody: 579 mln USD wobec oczekiwanych 621,5 mln USD (-4,1% r/r)
 • Niezrealizowane przychody na koniec kwartału: 12,56 mld USD vs 12,78 mld USD oczekiwano
 • Skorygowany dochód z działalności operacyjnej: 2,72 mld USD wobec oczekiwanych 2,64 mld USD (+53% r/r)
 • Skorygowana marża operacyjna: 31,2% wobec oczekiwanych 30,4% (22,7% rok temu)
 • Skorygowany EPS: 2,11 USD vs 2,06 USD oczekiwane (1,40 USD rok temu)
 • Pozostałe zobowiązania do wykonania: 48,3 mld USD wobec oczekiwanych 44,86 mld USD (+21% r/r)
  • Bieżące: 23,9 mld USD wobec oczekiwanych 23,17 mld USD (+14% r/r)
  • Długoterminowe: 24,4 mld USD wobec oczekiwanych 21,72 mld USD
 • Wolne przepływy pieniężne: +1,37 mld USD vs +0,90 mld USD oczekiwane

Prognoza przychodów na cały rok fiskalny 2024 została nieznacznie podwyższona poprzez podniesienie dolnej granicy przedziału prognozy. Podwyższono również całoroczny skorygowany zysk na akcję i marżę operacyjną. Prognoza sprzedaży na IV kwartał fiskalny była w większości zgodna z oczekiwaniami, podczas gdy skorygowany zysk na akcję w IV kwartale okazał się wyższy niż oczekiwano. Należy zauważyć, że prognoza 10% wzrostu dla bieżących pozostałych zobowiązań do wykonania w IV kwartale fiskalnym wydaje się ostrożna, biorąc pod uwagę silny 14% wzrost w IV kwartale fiskalnym

Prognoza na IV kwartał fiskalny 2024 r.

 • Przychody: 9,18-9,23 mld USD wobec oczekiwanych 9,22 mld USD
 • Skorygowany EPS: 2,25-2,26 USD wobec oczekiwanych 2,17 USD
 • Obecne pozostałe zobowiązanie do wykonania: +10%

Prognoza na cały rok fiskalny 2024

 • Przychody: 34,75-34,80 mld USD, w porównaniu z poprzednimi prognozami na poziomie 34,7-34,8 mld USD.
 • Skorygowany zysk na akcję (EPS): 8,18-8,19 USD, w porównaniu z wcześniejszymi prognozami na poziomie 8,04-8,06 USD.
 • Skorygowana marża operacyjna: 30,5%, w porównaniu z poprzednią prognozą "około 30%".

Salesforce (CRM.US) notuje ponad 6% wzrost w ciągu dnia po opublikowaniu solidnego raportu o wynikach za III kwartał 2024 roku. Akcje notowane są na najwyższym poziomie od początku 2022 r., ponieważ strategia spółki mająca na celu przetrwanie spowolnienia wydatków na IT poprzez poprawę marż wydaje się przynosić efekty. Kluczowym krótkoterminowym poziomem, który należy obserwować, jest strefa oporu 250 USD, którą byki próbowały dziś pokonać, ale na razie im się to nie udało.

Źródło: xStation5

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.

Przekaż:
powrót
Xtb logo

Dołącz do ponad 935 000 inwestorów z całego świata