Salwador kupuje kolejne Bitcoiny w trakcie rynkowej przeceny

17:12 7 września 2021

Dzisiejsza sesja jest dla głównej kryptowaluty szczególna. To właśnie dzisiaj Republika Salwadoru (niewielkie państwo w Ameryce Środkowej o populacji około 6,8 mln) oficjalnie zaakceptowała Bitcoina jako legalny środek płatniczy. Plan ten był już znany od dłuższego czasu, jednak od dziś obywatele mogą już posługiwać się kryptowalutą w codziennych płatnościach. 

Prezydent Salwadoru wielokrotnie wskazywał na zalety takiego rozwiązania m.in. ułatwienie dostępu do usług finansowych dla tych, którzy nie posiadają rachunków w banku bądź ogromne oszczędności w kwestii przekazów pieniężnych. Tym samym traderzy z rynku kryptowalut z niecierpliwością czekali na dzisiejszą sesję. Nieoczekiwanie Bitcoin mocno dziś zanurkował, co poruszaliśmy w naszym wcześniejszym wpisie. Warto jednak wskazać, że prezydent Salwadoru - Nayib Bukele - aktywnie informuje rynek o zakupach głównej kryptowaluty. Na Twitterze zakomunikował, że Salwador posiada już 550 Bitcoinów, wykorzystując popołudniowy krach do zakupu 150 coinów. 

Prezydent Salwadoru informuje, że kraj skorzystał z gwałtownej przeceny i dokupił 150 Bitcoinów. Łącznie kraj posiada już 550 coinów. Źródło: Twitter

Na rynek dopływają też jednak pesymistyczne wiadomości. Chiny miały rzekomo zakazać “kopania” Bitcoinów w prowincji Sichuan i jednocześnie zabronić bankom udziału w transakcjach kryptowalutami. Jak zatem widać, w kwestii kryptowalut świat pozostaje wyraźnie podzielony - podczas gdy w niektórych krajach mamy do czynienia z kolejnymi ograniczeniami dot. cyfrowych aktywów, Salwador wierzy, że akceptacja Bitcoina jako środek płatniczy przyniesie korzyść dla obywateli. 

Dzisiejsza zmienność na rynku Bitcoina jest gigantyczna. O godzinie 16:40 doszło do ogromnego tąpnięcia i cena spadła o blisko 15%. Bitcoin zyskał już prawie 10% względem dziennych dołków i oscyluje w pobliżu $46 000. Do psychologicznej bariery $50 000 wciąż jednak daleka droga. 

Bitcoin, interwał M5. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót