Silne wzrosty na metalach szlachetnych馃搱

17:55 13 pa藕dziernika 2021

馃Srebro dro偶eje 3%, z艂oto zyskuje ponad 2% po danych o inflacji z USA

Metale szlachetne dro偶ej膮 podczas dzisiejszej sesji. Inwestorzy najwidoczniej skierowali swoj膮 uwag臋 w stron臋 “bezpiecznych aktywów” w obliczu rosn膮cych obaw zwi膮zanych z rosn膮c膮 inflacj膮 i globalnym kryzysem energetycznym.  W 艣rod臋 cena z艂ota wzros艂a o 2,2% do poziomu 1794$ za uncj臋, podczas gdy srebro wzros艂o o ponad 3,0% i jest notowane w okolicach 23,15$ za uncj臋. Ostatni odczyt CPI w USA pokaza艂, 偶e inflacja pozostaje na wysokim poziomie i prawdopodobnie wzmocni stanowisko Fedu, co do tego aby rozpocz膮膰 ograniczanie programu skupu aktywów. Niektórzy ekonomi艣ci uwa偶aj膮, 偶e taka decyzja banku centralnego, w po艂膮czeniu z utrzymuj膮cym si臋 kryzysem energetycznym, który negatywnie wp艂ywa na produkcj臋 wielu towarów, mo偶e doprowadzi膰 do stagflacji, a srebro i inne metale szlachetne maj膮 tendencj臋 do radzenia sobie w takim 艣rodowisku. Dodatkowo s艂abszy dolar i ni偶sze rentowno艣ci papierów skarbowych pozytywnie wp艂ywaj膮 na ceny srebra. 

Cena srebra przebi艂a si臋 poni偶ej wa偶nego wsparcia na poziomie 22,00 USD pod koniec wrze艣nia, jednak sprzedaj膮cy nie zdo艂ali utrzyma膰 impetu i dosz艂o do odbicia. Z kolei podczas dzisiejszej sesji cena srebra przebi艂a si臋 powy偶ej d艂ugoterminowej linii trendu spadkowego i zmierza w kierunku kluczowego oporu na poziomie 23,71 USD, który zbiega si臋 ze 艣redni膮 SMA200 (czerwona linia). Je艣li dojdzie do prze艂amania powy偶ej, wówczas nast臋pny cel dla kupuj膮cych znajduje si臋 w okolicach 24,90 USD i jest wynika z górnego ograniczenia struktury 1:1 oraz poprzednich reakcji cenowych.

Silver interwa艂 D1. 殴ród艂o: xStation5

Niniejszy materia艂 stanowi publikacj臋 handlow膮 w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynk贸w instrument贸w finansowych oraz zmieniaj膮ca dyrektyw臋 2002/92/WE i dyrektyw臋 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomenduj膮cej lub sugeruj膮cej strategi臋 inwestycyjn膮 w rozumieniu Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadu偶y膰 na rynku (rozporz膮dzenie w sprawie nadu偶y膰 na rynku) oraz uchylaj膮ce dyrektyw臋 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporz膮dzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupe艂niaj膮cego rozporz膮dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standard贸w technicznych dotycz膮cych 艣rodk贸w technicznych do cel贸w obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomenduj膮cych lub sugeruj膮cych strategi臋 inwestycyjn膮 oraz ujawniania interes贸w partykularnych lub wskaza艅 konflikt贸w interes贸w lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z p贸藕. zm.). Publikacja handlowa sporz膮dzona jest z zachowaniem najwy偶szej staranno艣ci, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na dat臋 sporz膮dzenia i pozbawiona jest wszelkich element贸w ocennych. Publikacja handlowa sporz膮dzana jest bez uwzgl臋dnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w 偶aden spos贸b jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzeda偶y, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrument贸w finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialno艣ci za dzia艂ania lub zaniechania klienta, w tym w szczeg贸lno艣ci za nabywanie lub zbywanie instrument贸w finansowych podj臋te na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w kt贸rym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odno艣nie jakichkolwiek wynik贸w dotycz膮cych instrument贸w finansowych w niej wskazanych, nie stanowi膮 one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odno艣nie wynik贸w w przysz艂o艣ci.

Przeka偶:
powr贸t