Otwórz konto Otwórz demo

Słabsze odczyty sprzedaży, dolar delikatnie traci

14:39 15 maja 2019

Podsumowanie:

  • Bazowa sprzedaż detaliczna wzrosła o jedynie 0,1% m/m (oczekiwano: 0,7%); skorygowano jednak w górę odczyt za marzec z 1,2% m/m do 1,3% m/m
  • Całkowita sprzedaż detaliczna spadła w ujęciu miesięcznym o 0,2% (oczekiwano wzrostu na poziomie 0,2% m/m); również delikatna rewizja w górę za marzec do 1,7% z 1,6% m/m

Słabsze dane za kwiecień nie świadczą dobrze o wzroście gospodarczym. Warto zwrócić uwagę, że płaskie odczyty sprzedaży detalicznej będą miały wpływ na PKB. Słabszy odczyt sprzedaży detalicznej został delikatnie wybroniony przez lepszy od oczekiwań odczyt indeksu NY Empire dla przemysłu, który wzrósł do 17,8 pkt. z 10.1 pkt., przy oczekiwaniach na poziomie 8 pkt. Dolar delikatnie traci po danych. Słabiej radzą sobie również rynki akcji, a kontrakty na amerykańskie indeksy pogłębiają spadki przed startem na Wall Street. 

 

 

EURUSD delikatnie odbija po danych, lecz cały czas znajduje się poniżej linii wsparcia.  Źródło: xStation5.

Regulamin sporządzania rekomendacji (link)

Wszelkie decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie powyższych informacji lub analiz podejmowane są wyłącznie na własne ryzyko. Powyższa informacja nie stanowi rekomendacji indywidualnej, a jakiekolwiek przedstawione w niej dane i analizy nie odnoszą się do indywidualnych celów inwestycyjnych, potrzeb ani indywidualnej sytuacji finansowej osób, którym zostały przedstawione.

Przekaż:
powrót