Solidny raport z rynku pracy nie zachęcił do wzrostów na Aussie

08:49 18 kwietnia 2019

Podsumowanie:

  • Australijski rynek pracy pokazuje bardzo dobre dane
  • PMI dla przemysłu z Japonii uległ nieznacznej poprawie za marzec
  • PBOC prawdopodobnie nie dokona cięcia stopy rezerw obowiązkowych w najbliższym czasie

Aussie pozostaje stabilny

Dolar australijski pozostaje bardzo stabilny, pomimo bardzo pozytywnych odczytów z lokalnego rynku pracy. Dane pokazały zachęcające liczby, choć te nie przekładają się wciąż na większą presję płac i jednocześnie na ceny konsumpcyjne. To prawdopodobnie to jest powodem tego, że inwestorzy nie są skłonni do mocniejszego skupowania dolara australijskiego. Przypomnijmy również, że w ostatnim czasie doszło do wyraźnego gołębiego zwrotu w komunikacji ze strony RBA, co w tym momencie powstrzymuje silniejsze ruchy wzrostowe na walucie. Co prezentuje dzisiejszy raport z rynku pracy?

 

 

Australijski rynek pracy kontynuuje wzrost pod względem zatrudnienia. Źródło: Macrobond, XTB

Po pierwsze, ogólny poziom zatrudnienia wzrósł o 25,7 tys., co znacząco pobiło oczekiwania wskazujące na 15 tys. Co więcej, zatrudnienie na pełen etat wzrosło o 48,3 tys., natomiast zatrudnienie na niepełny etat spadło o 22,6 tys. Dane były zgodne z ostatnim trendem, który zaprezentowany jest na powyższym wykresie. Widać, że mamy do czynienia z poprawą ze względu na jakość zatrudnienia, choć w dalszym ciągu większe zatrudnienie nie wpłynęło na wzrost presji na wzrost płac. Stopa bezrobocia wzrosła nieznacznie do 5,0% z poziomu 4,9% i była zgodna z rynkowymi oczekiwaniami. Niemnie jest to wywołane wzrostem stopy partycypacji, która wzrosła do 65,7% z poziomu 65,6%. Jak wskazaliśmy na początku naszej analizy, dane miały marginalny wpływ na dolara australijskiego oraz na rynek obligacji. Prawdopodobieństwo obniżki stóp procentowych, oceniane przez rynek drgnęło nieznacznie w dół poniżej poziomu 75%. W stosunku do australijskiej gospodarki warto wskazać, że mamy do czynienia z potwierdzeniem ratingu AAA przez agencję Fitch ze stabilną perspektwyą. Agencja wskazała jednak, że impet gospodarki zmniejszył się w ostatnim czasie, ale i tak pozostaje „intensywny” w porównaniu do innych krajów z ratingiem AAA. Agencja wskazała również, że oczekuje korekty na rynku nieruchomości w Australii, choć powinna ona przebiegać w uporządkowany i nie gwałtowny sposób.

 

 

Technicznie AUDUSD osiągnął ważny opór w okolicach poziomu 0,7190. Jeżeli byki nie przebiją się przez ten poziom, może to sygnalizować powrót do nieco niższych poziomów. Kluczowe pierwsze wsparcie znajduje się na poziomie 0,7140, natomiast następne przy 0,7060 oraz następnie przy 0,7020. Źródło: xStation5

Rynek akcji kieruje się na południe

Początek obchodów Świąt Wielkanocnych nie jest zbyt dobry. Japoński Nikkei 225 traci 0,8%, natomiast Shanghai Composite zniżkuje 0,4%, natomiast Hang Seng (CHNComp) zniżkuje o 0,8%. Prawdopodobnie część spadków bierze się z chęci realizacji zysków (ostatnie dni przyniosły spore wzrosty), ale warto również zwrócić uwagę na informacje z sesji azjatyckiej, które mogą być traktowane negatywnie. Według prasy branżowej w Chinach, PBOC nie będzie chciał zdecydować się na cięcie stóp rezerw obowiązkowych w najbliższym czasie. Artykuł podkreślał lepsze od oczekiwań dane z Q1, co zmniejszyło presję na banku centralnym na wprowadzanie kolejnych działań. Warto również zwrócić uwagę na poprawę pod względem indeksów PMI z rejonu azjatyckiego. Przemysłowy PMI z Japonii wzrósł do 49,5 punktów z poziomu 49,2 punktów. W Australii indeks CBA/PMI dla sektora przemysłowego spadł do 51 punktów z poziomu 52 punktów, ale indeks dla sektora usług wzrósł do 50,5 punktów z poziomu 49,3 punktów. Indeks łączony wzrósł do 50,6 punktów z poziomu 49,5 punktów. Warto pamiętać, że europejskie PMI będą kluczowe w najbliższym czasie, gdyż da nam to obraz tego, czy faktycznie mamy ognisko spowolnienia w Europie.

Inne informacje:

  • Japońska prasa sugeruje, że podwyżka podatku od sprzedaży w Japonii może być opóźniona (planowana była ona w październiku)
  • Negocjatorzy wyższego rzędu mają odbyć więcej bezpośrednich rozmów, aby udało się osiągnąć porozumienie pomiędzy Chinami oraz USA do początku maja

Regulamin sporządzania rekomendacji (link)

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót