Spadki na OIL 馃搲 Ropa bliska najwi臋kszego tygodniowego spadku kwietnia 2020 roku

17:36 17 marca 2023

Ropa naftowa ma za sob膮 kolejn膮 s艂ab膮 sesj臋聽dzie艅 - zar贸wno Brent (OIL), jak i WTI (OIL.WTI), notuj膮 ponad 2% spadek. Og贸lne nastroje zwi膮zane z ograniczeniem ryzyka, wywo艂ane przez zawirowania w ameryka艅skim i europejskim sektorze bankowym, s膮 kluczowym czynnikiem wp艂ywaj膮cym na spadek cen w tym tygodniu. Pojawi艂o si臋 r贸wnie偶 kilka informacji dotycz膮cych ropy naftowej, kt贸re mog膮聽zwi臋kszy膰 presj臋 sprzeda偶ow膮. Dane o zapasach ropy w USA pokaza艂y, 偶e w tym tygodniu odnotowano kolejny wy偶szy od oczekiwanego przyrost zapas贸w ropy w USA. Poza tym, niekt贸rzy analitycy wskazywali, 偶e Stany Zjednoczone prawdopodobnie nie rozpoczn膮 uzupe艂niania swoich Strategicznych Rezerw Ropy w drugim kwartale, co r贸wnie偶 mo偶e zwi臋kszy膰 presj臋, gdy偶 oznacza, 偶e to 藕r贸d艂o znacznego popytu nie zmaterializuje si臋 w najbli偶szych miesi膮cach.

WTI zmierza do najwi臋kszego tygodniowego spadku ceny od kwietnia 2020 roku. 殴r贸d艂o: Bloomberg, XTB Research

OIL.WTI handluje ponad 2% ni偶ej i testuje 艣rednioterminow膮 stref臋 wsparcia w okolicach 67 USD za bary艂k臋. WTI osi膮gn臋艂a dzi艣 nowe, 15-miesi臋czne minimum. 殴r贸d艂o: xStation5

Niniejszy materia艂 stanowi publikacj臋 handlow膮 w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynk贸w instrument贸w finansowych oraz zmieniaj膮ca dyrektyw臋 2002/92/WE i dyrektyw臋 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomenduj膮cej lub sugeruj膮cej strategi臋 inwestycyjn膮 w rozumieniu Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadu偶y膰 na rynku (rozporz膮dzenie w sprawie nadu偶y膰 na rynku) oraz uchylaj膮ce dyrektyw臋 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporz膮dzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupe艂niaj膮cego rozporz膮dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standard贸w technicznych dotycz膮cych 艣rodk贸w technicznych do cel贸w obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomenduj膮cych lub sugeruj膮cych strategi臋 inwestycyjn膮 oraz ujawniania interes贸w partykularnych lub wskaza艅 konflikt贸w interes贸w lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z p贸藕. zm.). Publikacja handlowa sporz膮dzona jest z zachowaniem najwy偶szej staranno艣ci, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na dat臋 sporz膮dzenia i pozbawiona jest wszelkich element贸w ocennych. Publikacja handlowa sporz膮dzana jest bez uwzgl臋dnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w 偶aden spos贸b jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzeda偶y, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrument贸w finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialno艣ci za dzia艂ania lub zaniechania klienta, w tym w szczeg贸lno艣ci za nabywanie lub zbywanie instrument贸w finansowych podj臋te na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, kt贸re mog膮 wynika膰 z bezpo艣redniego, czy te偶 po艣redniego wykorzystania powy偶szych informacji.. W przypadku, w kt贸rym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odno艣nie jakichkolwiek wynik贸w dotycz膮cych instrument贸w finansowych w niej wskazanych, nie stanowi膮 one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odno艣nie wynik贸w w przysz艂o艣ci. Nale偶y pami臋ta膰, 偶e informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantuj膮 zysk贸w w przysz艂o艣ci.

Przeka偶:
powr贸t