馃搳 Sp贸艂ka tygodnia - Robinhood (30.07.2021)

13:31 30 lipca 2021

馃搯 Robinhood debiutuje na ameryka艅skim rynku akcji

鈥嬧嬧嬧嬧嬧
  • Robinhood zadebiutowa艂 na gie艂dzie Nasdaq
  • Akcje spad艂y o 8% podczas pierwszej sesji
  • Firma sta艂a si臋 rentowna w 2020 roku
  • Spó艂ka dost臋pna w xStation pod tickerem HOOD.US

W tym tygodniu uwag臋 inwestorów gie艂dowych przyku艂a fala raportów o zyskach najwi臋kszych ameryka艅skich firm technologicznych. Jednak zdaniem niektórych komentatorów z USA (np. Jim Cramer) na Wall Street mia艂o miejsce inne wa偶ne wydarzenie, które nie tylko mog艂o by膰 zdecydowanie wa偶niejsze, ale by艂o równie偶 艣ledzone niemal przez ca艂y rynek finansowy – by艂 to debiut Robinhood (HOOD.US), ameryka艅skiej firmy oferuj膮cej 艂atw膮 w obs艂udze aplikacj臋 do handlu ameryka艅skimi akcjami. Jednak pierwszy dzie艅 notowa艅 mo偶na uzna膰 za du偶e rozczarowanie, gdy偶 akcje spó艂ki spad艂y o ponad 8% poni偶ej punktu odniesienia.

Firma, która zrewolucjonizowa艂a handel akcjami

Robinhood jest bardzo znan膮 firm膮, szczególnie dla inwestorów w Stanach Zjednoczonych, jej g艂ównym rynku. Firma by艂a jedn膮 z pierwszych, które zaoferowa艂y inwestorom detalicznym handel akcjami bez prowizji, jednocze艣nie daj膮c im dost臋p do ogromnego rynku opcji na akcje. Firma by艂a równie偶 jedn膮 z pierwszych, która w 2015 roku zaoferowa艂a darmowe konta i ni偶sze limity handlowe. 艢rodowisko niskich stóp procentowych po pandemii zach臋ci艂o ludzi do przenoszenia oszcz臋dno艣ci z kont bankowych na gie艂d臋, a Robinhood bardzo skorzysta艂 na rosn膮cej liczbie aktywnych u偶ytkowników, która si臋gn臋艂a powy偶ej 31 mln.

Sprzeda偶 spó艂ki ro艣nie

Robinhood regularnie powi臋ksza swoj膮 baz臋 u偶ytkowników, a tym samym zwi臋ksza swoje przychody. Firma wygenerowa艂a roczn膮 sprzeda偶 w wysoko艣ci 2,9 miliona dolarów w 2015 roku i uda艂o si臋 j膮 zwi臋kszy膰 do 69 milionów dolarów do ko艅ca 2018 roku. Liczba ta wzros艂a czterokrotnie do 278 milionów dolarów w 2019 roku. Kolejny ogromny skok sprzeda偶y do 959 mln euro nast膮pi艂 w pandemicznym roku 2020. 2020 by艂 równie偶 rokiem, w którym firma sta艂a si臋 rentowna, odnotowuj膮c dochód netto w wysoko艣ci 7,4 miliona dolarów. Poniewa偶 firma nie pobiera prowizji od obrotu akcjami i ETF, musi polega膰 na przep艂ywie zlece艅 sprzeda偶y i pobieraniu prowizji od opcji jako 藕ródle dochodu, a te nie s膮 podstaw膮 dzia艂alno艣ci firmy. Niemniej jednak, ze wzgl臋du na to, 偶e Robinhood dzia艂a na razie tylko w Stanach Zjednoczonych, ma teoretycznie ogromny potencja艂 ekspansji geograficznej i dalszego zwi臋kszania bazy klientów.

Rozczarowuj膮cy debiut

Cho膰 Robinhood jako firma i jej aplikacja s膮 bardzo popularne, inwestorzy nie wygl膮daj膮 na przekonanych. Akcje zadebiutowa艂y na Nasdaq w czwartek, 29 lipca, ale by艂 to debiut rozczarowuj膮cy. Cena akcji spad艂a o ponad 8% poni偶ej punktu odniesienia 38 USD i zako艅czy艂a obrót na 34,82 USD. Cena IPO 38 USD by艂a ju偶 na dolnym poziomie oczekiwa艅 rynkowych. Cena akcji 38 dolarów wyceni艂a Robinhood na 31,7 miliarda dolarów. Robinhood odnotowa艂 najwi臋kszy procentowy spadek cenowy, w porównaniu z IPO innych firm o podobnej wielko艣ci, takich jak Pepsi czy Uber.

Inwestorzy mog膮 znale藕膰 akcje Robinhood klasy A na platformie transakcyjnej xStation pod tickerem gie艂dowym - HOOD.US. Handel akcjami w zwyk艂ych godzinach handlu w USA (15:30 - 22:00)

Robinhood (HOOD.US) zadebiutowa艂 wczoraj po cenie 38 dolarów za akcj臋. Kurs akcji testowa艂 nawet 40 USD wkrótce po rozpocz臋ciu sesji, ale nastroje zacz臋艂y si臋 pó藕niej pogarsza膰. Po wyra藕nym ruchu spadkowym akcje zako艅czy艂y sesj臋 na poziomie 34,67 USD i ustabilizowa艂y si臋 na poziomie 34,82 USD. Interwa艂 1 minuta. 殴ród艂o: xStation5

Niniejszy materia艂 stanowi publikacj臋 handlow膮 w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynk贸w instrument贸w finansowych oraz zmieniaj膮ca dyrektyw臋 2002/92/WE i dyrektyw臋 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomenduj膮cej lub sugeruj膮cej strategi臋 inwestycyjn膮 w rozumieniu Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadu偶y膰 na rynku (rozporz膮dzenie w sprawie nadu偶y膰 na rynku) oraz uchylaj膮ce dyrektyw臋 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporz膮dzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupe艂niaj膮cego rozporz膮dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standard贸w technicznych dotycz膮cych 艣rodk贸w technicznych do cel贸w obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomenduj膮cych lub sugeruj膮cych strategi臋 inwestycyjn膮 oraz ujawniania interes贸w partykularnych lub wskaza艅 konflikt贸w interes贸w lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z p贸藕. zm.). Publikacja handlowa sporz膮dzona jest z zachowaniem najwy偶szej staranno艣ci, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na dat臋 sporz膮dzenia i pozbawiona jest wszelkich element贸w ocennych. Publikacja handlowa sporz膮dzana jest bez uwzgl臋dnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w 偶aden spos贸b jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzeda偶y, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrument贸w finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialno艣ci za dzia艂ania lub zaniechania klienta, w tym w szczeg贸lno艣ci za nabywanie lub zbywanie instrument贸w finansowych podj臋te na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w kt贸rym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odno艣nie jakichkolwiek wynik贸w dotycz膮cych instrument贸w finansowych w niej wskazanych, nie stanowi膮 one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odno艣nie wynik贸w w przysz艂o艣ci.

Przeka偶:
powr贸t