Otwórz konto Otwórz demo

USA - Inflacja PPI: 0,3 % m/m (poprzednio: 0,5 % m/m)

13:30 11 lipca 2018

Dane za czerwiec

Inflacja bazowa PPI r/r:  2,8 %  (poprzednio: 2,4%); konsensus: 2,6%

Inflacja bazowa PPI m/m: 0,3 % (poprzednio: 0,3 %); konsensus: 0,2%

Inflacja PPI r/r: 3,4 %  (poprzednio: 3,1 %); konsensus: 3,2%

Inflacja PPI m/m: 0,3 % (poprzednio: 0,5%); konsensus: 0,2 %

Wszelkie decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie powyższych informacji lub analiz podejmowane są wyłącznie na własne ryzyko. Powyższa informacja nie stanowi rekomendacji indywidualnej, a jakiekolwiek przedstawione w niej dane i analizy nie odnoszą się do indywidualnych celów inwestycyjnych, potrzeb ani indywidualnej sytuacji finansowej osób, którym zostały przedstawione.

Przekaż:
powrót