Wall Street zniżkuje, USA może nałożyć nowe cła

08:03 9 lipca 2019

Podsumowanie:
- Amerykańskie indeksy zakończyły wczorajszą sesję niżej, kiepski sentyment widoczny również w Chinach
- USA mogą zdecydować się na nałożenie ceł na import stali konstrukcyjnej z Chin i Meksyku
- Słabe dane z japońskiego rynku pracy i kolejne zapewnienia premiera Abe o podwyżce podatku od sprzedaży w październiku

Spadki indeksów w trakcie pierwszej sesji tygodnia

Pierwszy dzień tygodnia nie był najlepszy dla światowych rynków akcji. Główne indeksy giełdowe z Wall Street zniżkowały, co może być związane z realizacją zysków po ostatnich wzrostach. Nasdaq (US100) zamknął się 0,8% niżej, S&P 500 (US500) stracił 0,5%, a Dow Jones (US30) zaliczył spadek o 0,4%. Co ciekawe, przy pogorszeniu sentymentu wobec akcji zyskały rentowności obligacji. Jest to jasnym sygnałem, że rynek nie jest już tak pewny “agresywnego” luzowania Rezerwy Federalnej po publikacji ostatniego raportu z rynku pracy. Ponadto, wygląda na to, że dobre wiadomości stały się złymi wiadomościami, a inwestorzy z rynku akcji stali się zakładnikami banków centralnych - uważają, że cięcie stóp jest czymś pozytywnym, ignorując fakt, że brak konieczności cięcia stóp wskazuje na siłę gospodarki.

 

 

Poziom 2950 pkt można uznać za kluczowy poziom wsparcia dla byków. Niemniej jednak, przyszłe ruchy indeksu US500 będą w dużej mierze zależeć od tego jaką decyzję podejmie Rezerwa Federalna 31 lipca. Źródło: xStation5

Więcej amerykańskich ceł?

Pogorszenie sentymentu zaobserwowane zostało również na parkietach chińskich, a indeks Hang Seng stracił około 0,5%. Jednym z powodów przeceny może być komunikat amerykańskiego Departamentu Handlu. Departament stwierdził, że krajowi producenci są krzywdzeni przez import stali konstrukcyjnej z Chin i Meksyku. Tłumaczył to mówiąc, że oba kraj subsydiują eksport danych produktów. Departament zaproponował nałożenie cła w przedziale 30,3-177,43% na stal z Chin oraz do 74,01% na stal z Meksyku. Niemniej jednak, jest to tylko propozycja, a ostateczna decyzja ma zostać ogłoszona 19 listopada. Meksykańskie peso traci blisko 0,2% w stosunku do dolara. Podsumowując, tego typu komentarz z pewnością nie poprawiają klimatu przed początkiem kolejnej rundy negocjacji amerykańsko-chińskich.

Pozostałe informacje
- Japońskie płace spadły w maju o 0,2% r/r, co było odczytem lepszym od oczekiwanego spadku o 0,6% r/r. Ponadto, premier Shinzo Abe ponownie zapewnił, że podwyżka podatku od sprzedaży będzie miała miejsce w październiku
- Australijski indeks nastrojów biznesowych NAB wzrósł z 1 do 3 w czerwcu, podczas gdy indeks zaufania biznesu spadł z 7 do 2 - dolar australijski traci 0,2% w stosunku do dolara amerykańskiego i jest najsłabszą walutą z koszyka G10

Regulamin sporządzania rekomendacji (link)

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót