Walory Credit Suisse wci膮偶 pod presj膮 CDS-贸w 馃搶

14:43 7 grudnia 2022

Akcje banku Credit Suisse (CSGN.US), kt贸ry spowodowa艂聽lawin臋 gie艂dowych spekulacji wok贸艂 potencjalnego bankructwa i niewyp艂acalno艣ci banku na pocz膮tku pa藕dziernika wci膮偶 znajduj膮 sie pod nied藕wiedzi膮 presj膮. Poziom聽CDS (Credit Difault Swap) wspi膮艂 si臋 na聽nowe szczyty, a akcje wyceniane s膮 z 80% dyskontem wobec warto艣ci ksi臋gowej:

  • Dolarowe obligacje Credit Suisse spad艂y o blisko聽6% w ostatnim czasie,聽a spready CDS skoczy艂y w rekordowe okolice聽444 punkt贸w bazowych.聽Agencja Reuteres wskaza艂a, 偶e poziomy CDS s膮 obecnie por贸wnywalne z w艂oskim Banca Monte dei Paschi na poziomie 466 punkt贸w bazowych, przy jest to ju偶 bank ratowany;
  • Dla por贸wnania Commerzbank, Santander i UBS wymieniane w艣r贸d potencjalnie zagro偶onych problemami bank贸w swoje spready CDS utrzymuj膮 du偶o聽ni偶ej, w przedziale 70-80聽pb. Analitycy bankowi ABN Amro komentowali sytuacj臋 podkre艣laj膮c, 偶e "zaufanie inwestor贸w nie zosta艂o jeszcze przywr贸cone". Raport finansowy Credit Suisse za III kw. negatywnie zaskoczy艂 rynek;
  • Credit Suisse jest obecnie w trakcie emisji nowych akcji聽w zwi膮zku z planowanym pozyskaniem kapita艂u w wysoko艣ci 2,24 mld CHF w ramach szerszej, 'ratunkowej' akcji kapita艂owej o warto艣ci 4 mld CHF;
  • Obawy wok贸艂 potencjalnej g艂臋bokiej recesji w Europie oraz zacie艣nianie polityki monetarnej przez EBC sprawiaj膮, 偶e ryzyko dla bran偶y finansowej ro艣nie.聽Problemem s膮 te偶 ceny energii, kt贸re cho膰 w ostatnim czasie si臋 ustabilizowa艂y, wci膮偶 pozostaj膮 niepewne co mo偶e przek艂ada膰 si臋 na聽wzrost聽ryzyka kredytowego.

Credit SuisseSpready CDS-贸w ko艅cem listopada wzros艂y i zn贸w si臋gaj膮 rekordowych poziom贸w w okolicach 450 punkt贸w. 殴r贸d艂o: Bloomberg, BondEvalue

Wyceniane w dolarach ameryka艅skich obligacje Credit Suisse wci膮偶 spadaj膮, co wskazuje na聽rosn膮ce spodziewanej stabilno艣ci finansowej. 殴r贸艂o: BondEvalue

Czym s膮 CDS-y?

  • Credit Default Swap stanowi zabezpieczenie od niewykonania zobowi膮zania i聽rodzaj umowy mi臋dzy stronami, kt贸ry聽jest elementem wyceny ryzyka potencjalnej niewyp艂acalno艣ci lub zaistnienia innych negatywnych zdarze艅. Istotnym聽czynnikiem maj膮cym wp艂yw na poziom spreadu CDS聽jest miara ryzyka transakcji szacowana聽przez instytucje ratingowe jak Fitch,聽Standard&Poor's聽czy Moody鈥檚;
  • Rosn膮cy spread CDS-贸w danej instytucji oznacza rosn膮c膮 pewno艣膰 spekulant贸w odno艣nie jej przysz艂ych problem贸w. W obecnym czasie zdecydowana wi臋kszo艣膰 CDS贸w to tzw. 'nagie CDS',聽handluj膮 nimi聽instytucje nieposiadaj膮ce jednocze艣nie d艂ugu (obligacji)聽podmiotu聽kt贸rego kontraktami CDS聽handluj膮;聽
  • W przesz艂o艣膰i narz臋dzie CDS by艂o cz臋sto聽krytykowane jednak zdaniem regulator贸w przyspiesza艂o聽procesy upad艂o艣ci podmiot贸w, kt贸re i tak musia艂yby przez nie nieuchronnie przej艣膰. Mo偶emy wi臋c zaryzykowa膰 i traktowa膰 spread CDS jako zdolno艣膰聽rynku do聽 wyceny prawdopodobie艅stwa ew. zagro偶enia niestabilno艣ci finansowej;

Akcje Credit Suisse (CSGN.CH), interwa艂 H4. Fundamentalny wska藕nik wyceny ceny do warto艣ci ksi臋gowej sp贸艂ki聽wskazuje 0,20 co oznacza olbrzymi膮, blisko 80% przecen臋 wobec warto艣ci godziwej i mo偶e stanowi膰 sygna艂 alarmowy dla inwestor贸w.聽殴r贸d艂o: xStation5

Niniejszy materia艂 stanowi publikacj臋 handlow膮 w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynk贸w instrument贸w finansowych oraz zmieniaj膮ca dyrektyw臋 2002/92/WE i dyrektyw臋 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomenduj膮cej lub sugeruj膮cej strategi臋 inwestycyjn膮 w rozumieniu Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadu偶y膰 na rynku (rozporz膮dzenie w sprawie nadu偶y膰 na rynku) oraz uchylaj膮ce dyrektyw臋 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporz膮dzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupe艂niaj膮cego rozporz膮dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standard贸w technicznych dotycz膮cych 艣rodk贸w technicznych do cel贸w obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomenduj膮cych lub sugeruj膮cych strategi臋 inwestycyjn膮 oraz ujawniania interes贸w partykularnych lub wskaza艅 konflikt贸w interes贸w lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z p贸藕. zm.). Publikacja handlowa sporz膮dzona jest z zachowaniem najwy偶szej staranno艣ci, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na dat臋 sporz膮dzenia i pozbawiona jest wszelkich element贸w ocennych. Publikacja handlowa sporz膮dzana jest bez uwzgl臋dnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w 偶aden spos贸b jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzeda偶y, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrument贸w finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialno艣ci za dzia艂ania lub zaniechania klienta, w tym w szczeg贸lno艣ci za nabywanie lub zbywanie instrument贸w finansowych podj臋te na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, kt贸re mog膮 wynika膰 z bezpo艣redniego, czy te偶 po艣redniego wykorzystania powy偶szych informacji.. W przypadku, w kt贸rym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odno艣nie jakichkolwiek wynik贸w dotycz膮cych instrument贸w finansowych w niej wskazanych, nie stanowi膮 one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odno艣nie wynik贸w w przysz艂o艣ci. Nale偶y pami臋ta膰, 偶e informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantuj膮 zysk贸w w przysz艂o艣ci.

Przeka偶:
powr贸t