Wyprzeda偶 akcji Meta Platforms. Kurs blisko poziom贸w z 2018 roku 馃搶

18:56 23 wrze艣nia 2022

Kurs akcji Meta Platforms kontynuuje drastyczn膮 wyprzeda偶. Sp贸艂ce ci膮偶y kosztowne wdro偶enie produkt贸w zwi膮zanych z trendem Metaverse oraz s艂abn膮cy segment reklamy:

  • Akcje Meta Platforms od jesieni 2021 roku zanotowa艂y najwi臋ksz膮 wyprzeda偶 spo艣r贸d wszystkich, pi臋ciu ameryka艅skich聽sp贸艂ek 'BigTech'. Meta zmaga si臋 ze wzrostem konkurencji ze strony innych platform jak TikTok czy Snap;
  • Meta Platforms na koniec II kw. poda艂a zatrudnienie w wysoko艣ci聽83 553 pracownik贸w, co聽oznacza wzrost o 32% w por贸wnaniu z rokiem ubieg艂ym.聽Obecnie firma planuje zmniejszy膰 koszty o聽10% g艂贸wnie przez zwolnienia聽pracownik贸w. T膮 drog膮 pod膮偶y艂 r贸wnie偶 Alphabet, Amazon czy Netflix;
  • Globalny rynek technologii notuje spadki, a globalna recesja mo偶e dodatkowo zd艂awi膰 popyt na nowe urz膮dzenia, kt贸rych koszt wyprodukowania ro艣nie. Niepewno艣膰 p艂ynie r贸wnie偶 z sektora producent贸w p贸艂przewodnik贸w, a bez swobodnego聽dost臋pu do chip贸w nie b臋dzie mo偶liwa masowa konstrukcja niekt贸rych uk艂ad贸w jak Oculus;
  • Wysoka inflacja sprawia, 偶e spo艂ecze艅stwa przekierunkowuj膮 wydatki w stron臋 najpotrzebniejszych produkt贸w na czym cierpi rynek tech贸w. Obecny trend stanowi r贸wnie偶 's贸l w oku' dla rozwijanego przez firm臋 trendu Metaverse, kt贸ry pchn膮艂 CEO, Marka Zuckerberga do marketingowej zmiany nazwy firmy jesieni膮 zesz艂ego roku. Wielomiliardowe wydatki na rozw贸j technologii wirtualnych 艣wiat贸w wydaj膮 si臋 jednak nie mie膰 szans na zwrot聽 koszt贸w w obecnych okoliczno艣ciach makro, co obecnie wycenij膮 inwestorzy;
  • Wzrost wydatk贸w na nowy, niepewny segment dzia艂alno艣ci sprawi艂 偶e akcje Mety zosta艂y postrzegane jako bardziej ryzykowne na tle konkurencji co spowodowa艂o negatywny w tym przypadku wzrost zmienno艣ci. Wycena firmy spad艂a od pocz膮tku roku o blisko 65% wobec聽 'zaledwie' 15% spadk贸w Apple;
  • Wyprzeda偶 akcji spowodowa艂a, 偶e fortuna Marka Zuckerbega 'stopnia艂a' o 71 mld USD, do 55 mld USD. Miliarder znalaz艂 si臋 na 20 miejscu najbogatszych ludzi 艣wiata - najni偶szym od 2014 roku.

Akcje Meta Platforms (META.US), interwa艂 D1. Sp贸艂ka kontynuuje spadkowy trend, cena akcji znajduje si臋 na poziomach wyprzeda偶y z marca 2020 roku i blisko minim贸w z 2018 roku, co mo偶e zwiastowa膰 nadchodz膮ce聽odreagowanie. RSI w okolicach 31 punkt贸w znajduje si臋 w okolicach, kt贸re w przesz艂o艣ci okazywa艂y si臋 by膰 odpowiednim miejscem do zakupu. Coraz lepiej wygl膮da聽wycena od strony fundamentalnej, wska藕nik C/Z zbli偶y艂 si臋 do okolic 11 punkt贸w co daje wynik dwukrotnie ni偶szy od 艣redniej dla sp贸艂ek indeksu NASDAQ.聽Lepiej wyglada te偶 wska藕nik ceny do warto艣ci ksi臋gowej, kt贸ra wynosi niewiele powy偶ej 3, wobec 4,9聽 艣redniej. Z drugiej strony聽 biznes Meta Platforms nigdy nie zmaga艂 si臋 z tak znacznymi problemami i os艂abieniem przychod贸w. Wysokie聽stopy procentowe i wizja spowolnienia gospodarczego mog膮 jednak obni偶y膰聽stawian膮 przez analityk贸w dla notowa艅 Meta Platforms. Je艣li firma poka偶e, 偶臋 b臋dzie w stanie sprosta膰 wyzwaniom w nowych okoliczno艣ciach makroekonomicznych, obecna wycena mo偶e okaza膰 si臋 atrakcyjna聽dla kontraria艅skich inwestor贸w. 殴r贸d艂o: xStation5

Niniejszy materia艂 stanowi publikacj臋 handlow膮 w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynk贸w instrument贸w finansowych oraz zmieniaj膮ca dyrektyw臋 2002/92/WE i dyrektyw臋 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomenduj膮cej lub sugeruj膮cej strategi臋 inwestycyjn膮 w rozumieniu Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadu偶y膰 na rynku (rozporz膮dzenie w sprawie nadu偶y膰 na rynku) oraz uchylaj膮ce dyrektyw臋 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporz膮dzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupe艂niaj膮cego rozporz膮dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standard贸w technicznych dotycz膮cych 艣rodk贸w technicznych do cel贸w obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomenduj膮cych lub sugeruj膮cych strategi臋 inwestycyjn膮 oraz ujawniania interes贸w partykularnych lub wskaza艅 konflikt贸w interes贸w lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z p贸藕. zm.). Publikacja handlowa sporz膮dzona jest z zachowaniem najwy偶szej staranno艣ci, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na dat臋 sporz膮dzenia i pozbawiona jest wszelkich element贸w ocennych. Publikacja handlowa sporz膮dzana jest bez uwzgl臋dnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w 偶aden spos贸b jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzeda偶y, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrument贸w finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialno艣ci za dzia艂ania lub zaniechania klienta, w tym w szczeg贸lno艣ci za nabywanie lub zbywanie instrument贸w finansowych podj臋te na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, kt贸re mog膮 wynika膰 z bezpo艣redniego, czy te偶 po艣redniego wykorzystania powy偶szych informacji.. W przypadku, w kt贸rym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odno艣nie jakichkolwiek wynik贸w dotycz膮cych instrument贸w finansowych w niej wskazanych, nie stanowi膮 one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odno艣nie wynik贸w w przysz艂o艣ci. Nale偶y pami臋ta膰, 偶e informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantuj膮 zysk贸w w przysz艂o艣ci.

Przeka偶:
powr贸t