馃弳Z艂oto blisko 1800 USD przed NFP!

11:08 5 sierpnia 2022

馃摙Dzisiaj o 14:30 poznamy dane z ameryka艅skiego rynku pracy, kt贸re poka偶膮, czy USA s膮 blisko recesji

Raport z ameryka艅skiego rynku pracy jest kluczowym odczytem makroekonomicznym nie tylko dla USA, ale dla ca艂ego 艣wiata finansowego, gdy偶 wp艂ywa na notowania dolara, rynku akcji i determinuje zmiany st贸p procentowych przez Fed. W tym momencie rynek pracy jest w zasadzie jedynym czynnikiem, kt贸ry chroni Stany Zjednoczone przed realn膮 recesj膮. Pojawia si臋 w takim razie pytanie, czy rynek pracy wci膮偶 jest mocny? Czy dojdzie jednak do szybkiej redukcji oczekiwa艅 na podwy偶ki st贸p w Stanach Zjednoczonych? Jak zachowa si臋 dolar i z艂oto w trakcie decyzji?

Co powinni艣my wiedzie膰 przed raportem?

 • Stany Zjednoczone nie odzyska艂y jeszcze stanu zatrudnienia sprzed pandemii, ale fundusz p艂ac znajduje si臋 ju偶 na nowych historycznych szczytach
 • Wnioski o zasi艂ek dla bezrobotnych w ostatnich tygodniach wyra藕nie wzros艂y. Za poprzedni tydzie艅 to ju偶 260 tys. W marcu mieli艣my minimum na poziomie 166 tys.
 • Zdaniem JP Morgan wnioski powy偶ej 275 tys. b臋d膮 wskazywa艂y na recesj臋.
 • Liczba nowo otwartych miejsc pracy (JOLTS) spad艂a mocno w ostatnim czasie, ale pozostaje na bardzo wysokim poziomie 10,7 mln
 • W Stanach Zjednoczonych tempo zatrudnienia wci膮偶 jest wy偶sze ni偶 tempo zwolnie艅
 • P艂ace w sprzeda偶y detalicznej, sektorze restauracyjnym rosn膮 mocno i powoduj膮 problemy w zatrudnieniu w przemy艣le, sektorze budowlanym i medycznym

Jakie s膮 oczekiwania rynku?

 • Konsensus dla odczytu NFP wskazuje na 250 tys. przy poprzednim odczycie 372 tys. grudnia 2020 roku
 • Stopa bezrobocia ma pozosta膰 bez zmian na poziomie 3,6%
 • Tempo wzrostu p艂ac ma spowolni膰 do 4,9% r/r z poziomu 5,1% r/r
 • Miesi臋czne tempo ma pozosta膰 bez zmian na poziomie 0,3% m/m
 • Subindeksy zatrudnienia z raportu ISM dla sektora przemys艂owego oraz us艂ugowego pozostaj膮 poni偶ej 50 punkt贸w, ale odbi艂y w por贸wnaniu do czerwca

Jak mo偶e zareagowa膰 rynek?

Chocia偶 oczekiwania s膮 wci膮偶 bardzo mocne, inwestorzy chc膮 uzyska膰 potwierdzenie, 偶e ameryka艅ska gospodarka zmierza ku recesji. Wobec tego istnieje szansa na ich mocne rozczarowanie, je艣li wzrost p艂ac pozostanie mocny. W takim wypadku mogliby艣my zaobserwowa膰 dalszy wzrost rentowno艣ci i tym samym mocniejszego dolara. Pozytywny wyd藕wi臋k dla gospodarki oraz oczekiwa艅 co do mocnych podwy偶ek st贸p powinien mie膰 odczyt NFP powy偶ej 200 tys. oraz p艂ace rz臋du 4,9% r/r i wy偶ej.

USDJPY

Para USDJPY zaliczy艂a najwi臋ksz膮 korekt臋 od pocz膮tku 2021 roku. Korekta zwi膮zana by艂a z silnym spadkiem rentowno艣ci. Jednak Fed ca艂y czas pozostaje jastrz臋bi czym doprowadzi艂 do odbicia rentowno艣ci i pary USDJPY z okolic 130. Kluczowy op贸r na parze to aktualnie okolice 1350. 殴r贸d艂o: xStation5

Z艂oto

Z艂oto kontynuuje odbicie w postaci formacji V. Z艂oto jest wy偶ej, nawet pomimo ostatniego odbicia rentowno艣ci. Co ciekawe obserwujemy ca艂kiem wyra藕n膮 korelacj臋 mi臋dzy z艂otem oraz S&P 500. Je艣li raport wypadnie s艂abiej od oczekiwa艅 (NFP 150 tys. i ni偶ej, dynamika p艂ac mniejsza ni偶 4,9% i miesi臋czny brak zmian p艂ac), mog艂oby doj艣膰 do znacznej redukcji oczekiwa艅 na podwy偶ki. Z艂oto ma wtedy szanse na wykonanie ca艂ego V kszta艂tnego odbicia. Warto jednak pami臋ta膰, 偶e z艂oto wykona艂o obecnie zakres najwi臋kszej korekty w trendzie i bardzo du偶a cz臋艣膰 rynku liczy na s艂aby raport NFP, kt贸ry sk艂oni艂by Fed do zmiany swojego nastawienia.

Z艂oto mo偶e nied艂ugo zaatakowa膰 kolejny wa偶ny okr膮g艂y poziom 1800 USD za uncj臋. 殴r贸d艂o: xStation5

Niniejszy materia艂 stanowi publikacj臋 handlow膮 w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynk贸w instrument贸w finansowych oraz zmieniaj膮ca dyrektyw臋 2002/92/WE i dyrektyw臋 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomenduj膮cej lub sugeruj膮cej strategi臋 inwestycyjn膮 w rozumieniu Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadu偶y膰 na rynku (rozporz膮dzenie w sprawie nadu偶y膰 na rynku) oraz uchylaj膮ce dyrektyw臋 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporz膮dzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupe艂niaj膮cego rozporz膮dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standard贸w technicznych dotycz膮cych 艣rodk贸w technicznych do cel贸w obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomenduj膮cych lub sugeruj膮cych strategi臋 inwestycyjn膮 oraz ujawniania interes贸w partykularnych lub wskaza艅 konflikt贸w interes贸w lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z p贸藕. zm.). Publikacja handlowa sporz膮dzona jest z zachowaniem najwy偶szej staranno艣ci, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na dat臋 sporz膮dzenia i pozbawiona jest wszelkich element贸w ocennych. Publikacja handlowa sporz膮dzana jest bez uwzgl臋dnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w 偶aden spos贸b jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzeda偶y, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrument贸w finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialno艣ci za dzia艂ania lub zaniechania klienta, w tym w szczeg贸lno艣ci za nabywanie lub zbywanie instrument贸w finansowych podj臋te na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, kt贸re mog膮 wynika膰 z bezpo艣redniego, czy te偶 po艣redniego wykorzystania powy偶szych informacji.. W przypadku, w kt贸rym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odno艣nie jakichkolwiek wynik贸w dotycz膮cych instrument贸w finansowych w niej wskazanych, nie stanowi膮 one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odno艣nie wynik贸w w przysz艂o艣ci. Nale偶y pami臋ta膰, 偶e informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantuj膮 zysk贸w w przysz艂o艣ci.

Przeka偶:
powr贸t