Z艂oto traci i testuje poziom 1950 USD wobec odreagowania na gie艂dach 馃搲

18:08 21 marca 2023

Z艂oto do艣wiadczy艂o ogromnego rajdu mi臋dzy 8 marca a 20 marca 2023 roku. Cena skoczy艂a z聽poziomu oko艂o 1,810 USD za uncj臋 troja艅sk膮 8 marca 2023 roku do聽oko艂o 2,010 USD za uncj臋 20 marca 2023 roku. 艁膮cznie聽11% zysku w mniej ni偶 2 tygodnie! Problemy sektora bankowego i聽wynikaj膮cy z nich spadek rentowno艣ci obligacji, by艂y g艂贸wnym katalizatorem ostatniego rajdu. Wzrosty nap臋dza艂a tak偶e聽ucieczka inwestor贸w w聽poszukiwaniu schronienia poza 'zagro偶onym' systemem finansowym, w warunkach zwi臋kszonej niepewno艣ci.

.

Patrz膮c na wykres GOLD w interwale D1, widzimy, 偶e cena wczoraj gwa艂townie spad艂a聽z obszaru 2 000 USD i wymaza艂a聽dzienne zyski. Panika na rynkach ust膮pi艂a. Cho膰 problemy sektora bankowego nie min臋艂y, dzia艂ania podj臋te przez w艂adze oraz wsparcie ze strony innych instytucji finansowych da艂y inwestorom wi臋cej ulgi i pozwoli艂y rozpocz膮膰 ruch wzrostowy na rynku akcji.聽Z kolei aktywa typu 'safe haven' jak z艂oto znalaz艂y si臋 pod presj膮.聽GOLD wraca聽poni偶ej prze艂amanej niedawno strefy cenowej 1950 USD. Wiele zale偶e膰 b臋dzie od 艣rodowej decyzji FOMC, brak zmiany raczej jastrz臋biego nastawienia do polityki monetarnej mo偶e doda膰 wi臋cej paliwa do trwaj膮cego na rynku spadku. W takim scenariuszu strefa wsparcia 1.910 USD mog艂aby by膰 pierwszym celem dla sprzedaj膮cych. Jednak偶e, je艣li FOMC obni偶y swoj膮 prognoz臋 ko艅cowej stopy procentowej, a Powell uderzy w go艂臋bi ton podczas konferencji prasowej, z艂oto mo偶e ponownie wzrosn膮膰 powy偶ej 2000 USD.聽殴r贸d艂o: xStation5

Niniejszy materia艂 stanowi publikacj臋 handlow膮 w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynk贸w instrument贸w finansowych oraz zmieniaj膮ca dyrektyw臋 2002/92/WE i dyrektyw臋 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomenduj膮cej lub sugeruj膮cej strategi臋 inwestycyjn膮 w rozumieniu Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadu偶y膰 na rynku (rozporz膮dzenie w sprawie nadu偶y膰 na rynku) oraz uchylaj膮ce dyrektyw臋 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporz膮dzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupe艂niaj膮cego rozporz膮dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standard贸w technicznych dotycz膮cych 艣rodk贸w technicznych do cel贸w obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomenduj膮cych lub sugeruj膮cych strategi臋 inwestycyjn膮 oraz ujawniania interes贸w partykularnych lub wskaza艅 konflikt贸w interes贸w lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z p贸藕. zm.). Publikacja handlowa sporz膮dzona jest z zachowaniem najwy偶szej staranno艣ci, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na dat臋 sporz膮dzenia i pozbawiona jest wszelkich element贸w ocennych. Publikacja handlowa sporz膮dzana jest bez uwzgl臋dnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w 偶aden spos贸b jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzeda偶y, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrument贸w finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialno艣ci za dzia艂ania lub zaniechania klienta, w tym w szczeg贸lno艣ci za nabywanie lub zbywanie instrument贸w finansowych podj臋te na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, kt贸re mog膮 wynika膰 z bezpo艣redniego, czy te偶 po艣redniego wykorzystania powy偶szych informacji.. W przypadku, w kt贸rym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odno艣nie jakichkolwiek wynik贸w dotycz膮cych instrument贸w finansowych w niej wskazanych, nie stanowi膮 one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odno艣nie wynik贸w w przysz艂o艣ci. Nale偶y pami臋ta膰, 偶e informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantuj膮 zysk贸w w przysz艂o艣ci.

Przeka偶:
powr贸t