Złoto traci i testuje poziom 1950 USD wobec odreagowania na giełdach 📉

18:08 21 marca 2023

Złoto doświadczyło ogromnego rajdu między 8 marca a 20 marca 2023 roku. Cena skoczyła z poziomu około 1,810 USD za uncję trojańską 8 marca 2023 roku do około 2,010 USD za uncję 20 marca 2023 roku. Łącznie 11% zysku w mniej niż 2 tygodnie! Problemy sektora bankowego i wynikający z nich spadek rentowności obligacji, były głównym katalizatorem ostatniego rajdu. Wzrosty napędzała także ucieczka inwestorów w poszukiwaniu schronienia poza 'zagrożonym' systemem finansowym, w warunkach zwiększonej niepewności.

.

Patrząc na wykres GOLD w interwale D1, widzimy, że cena wczoraj gwałtownie spadła z obszaru 2 000 USD i wymazała dzienne zyski. Panika na rynkach ustąpiła. Choć problemy sektora bankowego nie minęły, działania podjęte przez władze oraz wsparcie ze strony innych instytucji finansowych dały inwestorom więcej ulgi i pozwoliły rozpocząć ruch wzrostowy na rynku akcji. Z kolei aktywa typu 'safe haven' jak złoto znalazły się pod presją. GOLD wraca poniżej przełamanej niedawno strefy cenowej 1950 USD. Wiele zależeć będzie od środowej decyzji FOMC, brak zmiany raczej jastrzębiego nastawienia do polityki monetarnej może dodać więcej paliwa do trwającego na rynku spadku. W takim scenariuszu strefa wsparcia 1.910 USD mogłaby być pierwszym celem dla sprzedających. Jednakże, jeśli FOMC obniży swoją prognozę końcowej stopy procentowej, a Powell uderzy w gołębi ton podczas konferencji prasowej, złoto może ponownie wzrosnąć powyżej 2000 USD. Źródło: xStation5

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.

Przekaż:
powrót