Co to jest depozyt zabezpieczający?

  • Przy otwieraniu pozycji, będziesz potrzebować określonej ilości dodatkowego kapitału nazywanego depozytem zabezpieczającym.

  • Depozyt zabezpieczający nie jest kosztem transakcji, a pewnym zamrożonym kapitałem na czas otwarcia pozycji, zwracanym na konto wraz z zamknięciem pozycji.

  • CFD to produkt lewarowany, co oznacza, że potrzebujesz tylko części wartości transakcji dla takiej samej ekspozycji na rynku.

  • Depozyt zabezpieczający to inaczej wymagany depozyt do utrzymania każdej otwartej pozycji na koncie.

  • Na przykład, przy dźwigni 1:30 potrzebujesz jedynie 3,33% wartości nominalnej depozytu zabezpieczającego.

Inwestując na Forex i w kontrakty CFD,  wymagany jest odpowiednio wysoki depozyt, aby w ogóle móc otworzyć pozycję. Ważne jest, aby wiedzieć, że depozyt zabezpieczający to nie jest koszt transakcji. Cała kwota wraca na Twoje konto wraz z zamknięciem pozycji. Zwrot depozytu zabezpieczającego jest uzależniony od niektórych czynników, takich jak rodzaj rynku czy dźwignia finansowa na rachunku głównym.

Jakie są korzyści związane z depozytem zabezpieczającym?

Inwestowanie z lewarem nazywane również inwestowaniem za pomocą dźwigni finansowej daje Ci możliwość generowania dużych zysków przy początkowym zaangażowaniu niewielkiego kapitału. Oznacza to, że jeśli rynek porusza się na Twoją korzyść, Twój zysk może być dużo wyższy niż w przypadku tradycyjnych inwestycji w np. akcje spółek.

  • Inwestowanie z dźwignią umożliwia Ci obracanie bardzo dużym kapitałem i, przy stosunkowo niewielkim zaangażowaniu własnego kapitału.

  • Możesz otworzyć znacznie większą pozycję niż w przypadku fizycznej transakcji.

  • To z kolei oznacza, że zwroty Twoich inwestycji są znacznie większe w porównaniu do początkowej kwoty depozytu.

Pamiętaj jednak, że im wyższy zysk, tym większe ryzyko poniesienia starty. Jeśli nie nauczysz się umiejętnie zarządzać ryzykiem, poziom straty może przekroczyć Twój początkowy depozyt.

Przykład

Załóżmy, że chcesz otworzyć pozycję na EURUSD, oraz że dźwignia finansowa na tym instrumencie wynosi 1:30. Oznacza to, że potrzebujesz jedynie 3,33% pełnej wartości transakcji jako depozytu zabezpieczającego, aby móc otworzyć tę pozycję. Wbudowany kalkulator inwestycyjny na platformie xStation błyskawicznie wyliczy za Ciebie wartość wymaganego depozytu, która jest zależna od wielkości wybranej pozycji oraz dźwigni finansowej  danego rynku.

Źródło: xStation 5

W powyższym przykładzie depozyt zabezpieczający, wymagany do otwarcia tej pozycji wynosi 1 545.67 PLN.

Aby otworzyć i utrzymać swoje pozycje, trzeba mieć wystarczającą ilość wolnych środków na rachunku głównym, potrzebnych na każdorazowe pokrycie wymogów dotyczących depozytu zabezpieczającego. Wolne środki stanowi kapitał, który masz do wykorzystania na otwieranie nowych transakcji lub pokrycie ewentualnych negatywnych ruchów rynku na otwartych już pozycjach.

W XTB poziom margin level wynosi 50%. Poziom ten oblicza się poprzez podzielenie swojego kapitału przez wymagany depozyt zabezpieczający, a następnie mnożąc przez 100%.

Na naszych platformach transakcyjnych znajdziesz wskaźnik zwany margin level. Gdy wskaźnik ten spadnie poniżej poziomu 50%, Twoja pozycja odnotowująca największą stratę zostanie automatycznie zamknięta. Jest to wbudowany mechanizm zabezpieczający Cię przed poniesieniem jeszcze większych strat. Aby uniknąć zamknięcia pozycji z powodu przekroczenia poziomu limitu, trzeba dbać o utrzymywanie większego poziomu depozytu zabezpieczającego poprzez zwiększanie depozytu na rachunku głównym.

Więcej o depozycie zabezpieczającym znajdziesz tutaj