Co to jest dywidenda?

Dywidenda jest to ilość środków, jakie firma wypłaca swoim udziałowcom z zysków, które generuje. Słowo dywidenda pochodzi od łacińskiego słowa “dividendum”, które oznacza "rzeczy, które muszą być podzielone”.

Wielkość dywidendy jaka jest wypłacana jest ustalana przez zarząd spółki.

Spółka nie jest zobligowana do wypłacenia dywidendy, ale dywidenda jest na pewno jedną z korzyści, jakie inwestor otrzymuje, kupując dane akcje. Firmy, które nie wypłacają dywididendy, takie jak startupy, małe firmy lub po prostu spółki, są zainteresowane reinwestowaniem swoich zysków, aby szybciej rosnąć. Dywidendy wypłacane są kwartalnie lub co pół roku, ale niektóre firmy decydują się na wypłatę dywidendy pod koniec roku księgowego. Wypłata dywidendy może mieć różne formy:

  1. Dywidenda w postaci pieniędzy - najbardziej popularna
  2. Dywidenda w postaci akcji
  3. Inna forma