Inwestowanie a inflacja - w co inwestować w czasie inflacji?

Tematy powiązane:
Czas czytania: 19 minut(y)
Wysoka inflacja i równie wysokie stopy procentowe. Oczy inwestorów zwrócone w stronę Fed, gdy rynki znajdują się pod presją sprzedających. W co inwestować w czasie inflacji i jak zarządzać ryzykiem?

Zacznij inwestować już dziś lub załóż konto treningowe

Załóż rachunek rzeczywisty Wypróbuj konto treningowe

Drastyczny wzrost poziomu inflacji w 2022 r. zwrócił uwagę rynków finansowych wywołując przy tym skojarzenia z burzliwą dekadą lat 70. w USA, kiedy to wysoki poziom stóp procentowych oraz agresywna polityka banku centralnego wywarły znaczną presję na ryzykowne aktywa, wywołując tym samym bessę na rynku. Obecnie, gdy poziom inflacji po raz kolejny niebezpiecznie rośnie, wywołując ryzyko recesji w obliczu globalnego spowolnienia gospodarczego, umiejętność inwestowania defensywnego jest ważniejsza niż kiedykolwiek wcześniej. Pod presją znalazły się wyceny indeksów, niezwykle popularnych do tej pory akcji spółek technologicznych, a nawet towarów i surowców, których kondycja odbiega od dobrej ze względu na ryzyko recesji. Inwestorzy poszukują więc rozwiązań oraz informacji o tym, co robić w trudnych czasach, gdy dolar amerykański znów jest królem.

Tak gwałtownego wzrostu inflacji w głównych gospodarkach świata nie obserwowaliśmy od… prawie 40 lat. Związana z tym radykalna zmiana kierunku polityki monetarnej oraz gwałtowny wzrost stóp procentowych wywołały szok wśród inwestorów na całym globie. Niektórzy analitycy przestrzegali przed takim obrotem spraw już w 2021 roku, kiedy to Rezerwa Federalna próbując załagodzić skutkom pandemii wydrukowała ogromne ilości dolarów. Przez długi czas banki centralne utrzymywały jednak, że inflacja pozostanie pod kontrolą. Tak się jednak nie stało i wygląda na to, że wyższy poziom inflacji pozostanie z nami na dłużej. W tym artykule wyjaśnimy co to jest inflacja oraz dokładnie wyjaśnimy jej wpływ na różne klasy aktywów wskazując również te, które mogą stanowić “bezpieczną przystań” w nowej rzeczywistości inwestycyjnej. Dzięki lekturze tego artykułu inwestowanie w czasie inflacji może być prostsze.

Co to jest inflacja i dlaczego do niej dochodzi?

Zanim przejdziemy do poszczególnych klas aktywów, postaramy się krótko i w uproszczeniu odpowiedzieć na pytanie, dlaczego poziom inflacji wzrósł w ostatnim czasie. Cena jakiegokolwiek dobra lub usługi jest oczywiście efektem ‘walki” podaży i popytu, przy czym jeśli popyt przewyższa podaż - wówczas ceny rosną. To są oczywiście podstawy. W rzeczywistości sytuacja ta nie jest tak prosta i oczywista, choć teoria zazwyczaj działa dobrze. Jednak ktoś, kto oczekuje prostych zasad inwestując w czasie inflacji, może się mylić.

Blisko 40 lat niskiej inflacji spowodowało, że banki centralne mylnie założyły, że "tym razem będzie inaczej" i przyjęły, że luźna polityka monetarna wcale nie musi wywołać wysokiej inflacji. W wyniku pandemii koronawirusa, kiedy światowa gospodarka przeżyła szok, amerykańska Rezerwa Federalna zdecydowała się na rekordowy druk pieniędzy, aby pobudzić wzrost gospodarczy oraz popyt wewnętrzny. Dodatkowo uruchomiła program skupu aktywów Quantitative Easing, który pomógł rynkom finansowym. 

Okazało się jednak, że finanse konsumentów nie zostały aż tak bardzo pogorszone przez pandemię, a na rynek trafiły biliony "świeżych" dolarów. Do Fed dołączyły inne banki centralne, w tym EBC (Europejski Bank Centralny) oraz Bank Japonii. Po czasie okazało się, że banki centralne zrobiły znacznie więcej niż było potrzebne do ratowania popytu w globalnej gospodarce. Efektem tego była ogromna nadpodaż pieniędzy na rynku. 

grafika QE EBC, BOJ, FED wykres

QE netto EBC, BOJ oraz Fed. Źródło: Macrobond, Dział Analiz XTB

Jednocześnie przestoje i "wąskie gardła" w łańcuchach dostaw wywołane problemami produkcyjnymi ze względu na pandemię oraz chińską polityką "zero covid" nadal ciążyły na podaży, tworząc nierównowagę między topniejącą podażą producentów a wciąż pobudzonym, silnym popytem na usługi i towary ze strony konsumentów. Do dynamicznego wzrostu poziomu inflacji przyczynił się również “efekt niskiej bazy" oraz nagłe zniesienie serii blokad, które sprawiło, że odrodzony popyt był wyjątkowo silny.

Dodatkowo, znaczna ilość gotówki, która nie mogła zostać wydana podczas lockdownu gospodarki spotęgowała efekt “głodu wydawania”. Kiedy na to wszystko nałoży się silny rynek pracy oraz postępującą presję płacową, otrzymujemy inflacyjną bombę. W rzeczywistości ekonomiści obserwowali pewne sygnały "proinflacyjne" już przed pandemią, gdy tempo globalizacji zwolniło w wyniku kryzysu w relacjach USA-Chiny oraz coraz bardziej restrykcyjnej polityki środowiskowej, która zaczęła podnosić koszty dla firm. Jednak to pandemia okazała się punktem zwrotnym, determinującym globalną nierównowagę popytu i podaży. 

wykres ceny surowców 1972 - 1979Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Wykres ceny surowców 2019 - 2022W 1974 r. spadek cen surowców pomógł ustabilizować inflację, ale nadal pozostawała ona powyżej akceptowalnego poziomu. Obecna sytuacja wykazuje wiele podobieństw do okresu lat 70-tych, kiedy to nastąpił nagły wzrost inflacja w reakcji na wyższe ceny paliw (wojna na Bliskim Wschodzie), presję płacową (związki zawodowe) oraz nierozważną politykę monetarną banków centralnych. Źródło: Macrobond, Dział Analiz XTB. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Inwestowanie w czasie inflacji

Wysoka inflacja i nagły zwrot w polityce monetarnej banków centralnych w kierunku wyższych stóp procentowych oraz programów Quantitative Tightening (QT, odwrotność QE) były szokiem dla rynków finansowych i sprawiły, że inwestowanie w czasie inflacji stało się jeszcze trudniejsze. Rynek akcji oraz kryptowaluty, które zyskiwały na fali euforii z lat 2020-2021 znalazły się nagle pod silną presją sprzedających. Wyższe stopy procentowe, a przez to wyższy koszt pieniądza oznaczają problemy dla firm finansujących się długiem oraz wpływają na zahamowanie aktywności na rynku inwestycji venture capital i private equity. Oznaczają również schłodzenie popytu na kredyt, co w połączeniu z wysoką inflacją może wpłynąć na stłumienie konsumpcji. Dodatkowo świat stanął w obliczu globalnej recesji, potęgowanej przez wojnę na Ukrainie oraz pogłębiający się konflikt między Waszyngtonem a Pekinem. 

Fed, będąc między młotem a kowadłem ma obecnie twardy orzech do zgryzienia. Silny rynek pracy i wysoka inflacja sprawiają, że Fed może podjąć ryzyko i zaniechać kolejnych podwyżek stóp procentowych. To jednak nie skończyło się dobrze w latach 70. i doprowadziło do kolejnego bolesnego wzrostu inflacji. Obecni członkowie Rezerwy zakomunikowali, że nie chcą powtórzyć tego samego błędu. Rozwiązania są dwa:

Walka z inflacją za wszelką cenę

Tego właśnie obawiają się rynki finansowe. Inwestorzy boją się, że Fed będzie zdeterminowany, by osiągnąć zakładany cel inflacyjny, co wywrze presję na ryzykowne aktywa i doprowadzi prawdopodobnie do dalszych spadków ich wycen. W takich okolicznościach dolar amerykański ma spore szanse stać się “bezpieczną przystanią” rynków finansowych. Inne aktywa mogą znaleźć się pod presją, w tym rynek ropy naftowej, jeśli recesja ogarnie cały świat. 

Zwrot w polityce monetarnej

Wall Street wypatruje wszelkich oznak luzowania polityki pieniężnej w linii komunikacyjnej Fed i choć takie się pojawiły, to Rezerwa Federalna wciąż daleka jest od cięcia, czy nawet utrzymania poziomu stóp na niezmienionym poziomie. Jednak jakiekolwiek wsparcie Fed dla rynków finansowych może zostać odebrane euforycznie w obecnym środowisku gospodarczym i prawdopodobnie spowoduje wzrost wycen indeksów, metali szlachetnych, kryptowalut oraz osłabienie dolara amerykańskiego, który silnie zyskał na wartości w pierwszych trzech kwartałach 2022 roku. 

Jak zarządzać ryzykiem podczas wysokiej inflacji?

infografika jak zarządzać ryzykiem

Uczestnicy rynków finansowych nie muszą rezygnować z inwestowania podczas inflacji i bezczynnie czekać, aż ona minie. Inwestorów cechuje skłonność do poszukiwania zysków w każdych warunkach i nie inaczej jest podczas okresów wysokiej inflacji. Dlatego nawet w czasach rosnącej inflacji istnieją aktywa, które mogą zachowywać się lepiej niż szeroki rynek.

Patrząc na historię, okres wysokiej inflacji i jastrzębio nastawionych banków powinien powodować, że inwestorzy ograniczają swój apetyt na ryzyko i kupują bardziej defensywne instrumenty finansowe. Znajduje to odzwierciedlenie w cenach tych aktywów. W tym artykule wymieniamy aktywa, których ceny mogą okazać się odporne na środowisko rosnącej inflacji i spowolnienia gospodarczego.

Zanim jednak do nich przejdziemy, wymienimy 4 fundamentalne aspekty, na których powinien skupić się każdy inwestor, który chce ograniczyć poziom ryzyka swoich inwestycji:

Przyswajanie wiedzy

Chęć zdobywania wiedzy jest fundamentalna z perspektywy każdego inwestora. Aby doskonalić swoje umiejętności, należy uzupełniać swój warsztat i poddawać swoją wiedzę ciągłym testom. Ale jak to zrobić, nie odnajdując wcześniej własnej ścieżki w inwestowaniu i strategii poprzez edukację? Nie jest to możliwe.

Emocje pod kontrolą

Rynek to emocje, które nakładają się na fundamenty i często decydują o wzrostach lub spadkach cen. Na przykład dobre wyniki danej spółki mogą nie wprawić rynku w euforię, jeśli sektor, w którym ta firma działa, nie cieszy się pozytywnym sentymentem. Można spotkać inwestorów, którzy zarobili tysiące procent kupując akcje słabych spółek przy szalenie niskich wycenach oraz inwestorów, którzy stracili ogromne pieniądze inwestując w świetne firmy, gdy ich wyceny były oderwane od fundamentów. Zadaniem inwestora jest umiejętne odczytywanie emocji rynku i oswajanie chciwości oraz strachu, które są rutyną każdego tradera.

Myślenie drugiego stopnia

Rynek to gra konkurencyjna, w której każdy trader rywalizuje z pozostałymi uczestnikami rynku. Nie jest możliwe, aby każdy w tej “grze" zarabiał, choć zazwyczaj dzieje się tak w szczytowych fazach euforii i/lub baniek spekulacyjnych, kiedy portfele inwestorów, którzy zakupili drogo wyceniane aktywa pokazują “papierowe” zyski. Inwestorzy chcąc osiągnąć wynik lepszy od średniej rynkowej, liczą na wyższe zyski kosztem większego ryzyka straty. Z kolei inwestorzy, którym wystarcza przeciętny zysk z inwestycji w fundusze indeksowe godzą się na ograniczone zyski minimalizując jednocześnie ryzyko straty kapitału. Niewielu inwestorów rzeczywiście osiąga wyniki lepsze niż średnia rynkowa, ale gdy im się to udaje - mogą oczekiwać ponadprzeciętnych zysków. 

Myślenie "drugiego poziomu" może pozwolić Ci na wyraźne przekroczenie średniej rynkowej, co nie jest i po prostu nie może być łatwe. Załóżmy, że statystyczny inwestor chce kupić akcje jakiejś spółki po publikacji dobrego raportu kwartalnego. Jednak inwestor myślący nieszablonowo zdecyduje się sprzedać te akcje, ponieważ widzi, że cena akcji spółki zawiera już tyle dobrych informacji, że "może być już tylko gorzej". To właśnie jest przykład myślenia “drugiego poziomu". Czy jest to ryzykowne? Cóż, zgadza się, ale jeśli analiza okaże się trafna, to inwestor myślący w ten sposób prawdopodobnie zapewni sobie dzięki temu wyższą stopę zwrotu niż statystyczny inwestor, który nie próbował głębiej zrozumieć sytuacji.

Co ciekawe, rozpoczynanie inwestowania w czasach inflacji i paniki rynkowej postrzegane jest przez tak wytrawnych inwestorów jak Warren Buffett, Howard Marks czy Peter Lynch jako bezpieczniejsze. Jednak strategia wymienionych polegała przede wszystkim na inwestowaniu długoterminowym. Ale nawet mając na uwadze opinie tak znanych inwestorów, należy przyznać, że inwestowanie podczas inflacji nie jest łatwe. Traderzy powinni korzystać z różnych metryk i wskaźników.

Stosunek zysku do ryzyka

Z prawidłowego zrozumienia stosunku zysku do zysku (risk/reward ratio), nie zawsze wynika, że im większe ryzyko - tym większy będzie zysk. Gdyby tak było, najwyższe zyski dawałyby najbardziej ryzykowne aktywa. Wiemy, że rynek zawsze ma powód, aby określić dane aktywo jako ryzykowne i odzwierciedlić ten status poprzez wycenę. Inwestor może jednak nie zgadzać się z powodami, dla których rynek ocenia dane aktywo jako ryzykowne poszukując przy tym możliwości w pokonaniu średniej rynkowej. Niewątpliwie, zrozumienie stosunku zysku do ryzyka może pomóc w identyfikacji potencjalnych okazji inwestycyjnych, choć nie ma "złotych metod" inwestowania.

Najlepszą metodą jest oczywiście nauka na błędach, zwłaszcza jeśli można uczyć się na błędach popełnianych przez innych. Jednak rynek jest miejscem, gdzie nietrudno o stratę i są one nieodłącznym elementem inwestowania. Zdobywanie wiedzy i rozwijanie własnych metod inwestycyjnych w oparciu o tę wiedzę może być skuteczne, a zadaniem każdego inwestora jest dostosowanie powyższego do indywidualnego poziomu skłonności do ryzyka oraz własnej sytuacji majątkowej.

W poszukiwaniu rynkowych bezpiecznych przystani

wykres świecowyInstrumenty określane przez inwestorów jako bezpieczne przystanie to aktywa, które mogą okazać się nieskorelowane lub nawet ujemnie skorelowane z kondycją światowej gospodarki czy poziomem inflacji. W uproszczeniu oznacza to, że indeksy giełdowe mogą spadać, gospodarką może wstrząsać inflacja, a aktywa te nadal pozwolą na uzyskanie dodatniej stopy zwrotu lub przynajmniej ograniczą skalę ewentualnych strat. Na rynku jednak nic nie jest pewne, a każdy kryzys różni się w jakiś sposób od poprzedniego. Istnieją jednak aktywa, które mogą okazać się bardziej odporne na zawirowania rynkowe i wysoką inflację niż pozostałe. Aktywa te są postrzegane przez inwestorów jako bezpieczniejsze niż szeroki rynek.

aktywa bezpieczne przystanie infografika

Koncepcja szerokiej fosy

Wydaje się oczywiste, że aktywa powszechnie rozpoznawalnych marek, takich jak Coca Cola, Mc Donald's czy Pepsico, okażą się bardziej odporne na zawirowania inflacyjne niż akcje technologicznych startupów czy firmy uzależnionych od przychodów z reklam. Wynika to przede wszystkim z względnie łatwego przenoszenia kosztów na konsumentów, nawet w warunkach inflacji. Trudno sobie wyobrazić, że przychody Coca Coli czy Mc Donalda spadają w ogromnym tempie tylko dlatego, że cena hamburgera czy butelki napoju wzrosła o 20%, prawda? Warren Buffett określił działanie tego typu firm mianem "szerokiej fosy" i wskazał na przewagę, jaką te firmy mają nad swoimi konkurentami. 

Przewaga ta mierzona jest przede wszystkim utrzymującym się wysokim popytem na produkty, brakiem substytutów oraz ich wyższą oceną w stosunku do konkurencji. Taką firmą może być na przykład Apple. Statystyki pokazują bowiem, że osoby, które kupiły iPhone'a, częściej wracają po nowe urządzenia tej samej marki, niż ma to miejsce w przypadku innych producentów. Akcje takie jak Apple mają również dodatkową zaletę w postaci statystycznie zamożniejszego klienta, którego zdolność do konsumpcji spada wolniej i który jest w stanie zaakceptować podwyżki cen urządzeń. 

Inwestorzy defensywni, którzy spodziewają się większego ryzyka na rynku, mogą również skorzystać z funduszy ETF oferujących ekspozycję na ceny złota, takich jak iShares Physical Gold ETC (IGLN.UK) lub nawet funduszy indeksowych, takich jak iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.UK). Inwestowanie w fundusze indeksowe oferuje statystycznie niższą zmienność, mniejsze ryzyko i "gwarantowane" wyniki zgodne ze średnią rynkową. 

Należy zawsze pamiętać, że inwestowanie w czasie inflacji w aktywa postrzegane jako bezpieczne przystanie nie jest gwarancją zysków, a okoliczności i preferowane aktywa inwestorów zmieniają się w czasie.

Agresywni inwestorzy w czasach zawirowań na rynku mogą podjąć się handlu indeksem zmienności VIX (VOLX) znanym wśród inwestorów jako "indeks strachu". Handel VIX może być również pewnym zabezpieczeniem przed ryzykiem rynkowym i niepewnym otoczeniem, które w negatywny sposób wpływają na ceny akcji.

W czasach wysokiej inflacji i problemów w gospodarce, VIX może wzrosnąć, odzwierciedlając tym samym oczekiwaną zmianę procentową indeksu S&P 500, której spodziewają się inwestorzy. Pamiętaj jednak, że handel instrumentami lewarowanymi wiąże się z dużym ryzykiem straty. W tym artykule możesz przeczytać czym jest VIX.

Przegląd klas aktywów podczas inflacji

Akcje

Debata na temat związku pomiędzy rynkami akcji a inflacją jest wciąż otwarta. Akcje to w rzeczywistości część realnego przedsiębiorstwa. Ponieważ inflacja wywiera wpływ na ceny towarów i usług, powinna przełożyć się też na wyższe przychody firm. Z tej perspektywy akcje mogą być postrzegane jako zabezpieczenie przed inflacją. Jednak patrząc na wzorce historyczne, z pewnością nie ma liniowej korelacji pomiędzy przychodami spółek a cenami akcji. 

W rzeczywistości tzw. wskaźnik ceny do sprzedaży może ulegać znacznym wahaniom i to z wielu dobrych powodów. Nawet jeśli wyższe ceny przekładają się na wyższe przychody, koszty spółek mogą rosnąć jeszcze szybciej. Okres wysokiej inflacji stwarza wiele niepewności i niektóre firmy mogą nie być w stanie utrzymać swoich marż. Rynek giełdowy zawsze stara się zdyskontować przyszłość i jeśli będzie się to odbywało w obliczu wyższych stóp procentowych (typowych dla wyższej inflacji) wartość przyszłych zysków będzie niższa. 

Metale szlachetne

Surowce są uważane za wiodący wskaźnik inflacji, ponieważ ceny towarów, a nawet usług są w dużym stopniu uzależnione od kosztów surowców. Istnieje więc przekonanie, że surowce mogą być dobrym zabezpieczeniem przed inflacją. Ale co ze złotem?

Złoto może być doskonałym dywersyfikatorem dla portfela ze względu na niską lub nawet ujemną korelację z innymi klasami aktywów. Jak radzi sobie złoto w obliczu wysokiej inflacji? W ciągu ostatnich 40 lat zazwyczaj byliśmy świadkami stosunkowo słabego złota w środowisku wysokiej dynamiki wzrostu cen w USA. Ale złoto może dywersyfikować inne czynniki ryzyka, takie jak katastrofy naturalne czy nawet wojna. Kluczowymi czynnikami dla złota są rentowności amerykańskich obligacji oraz wycena dolara. Silny dolar wywiera zazwyczaj negatywny wpływ na cenę złota.

korelacja pomiędzy miesięczną stopą zwrotu złota i głównymi klasami aktywów wykresWykres przedstawia korelację pomiędzy miesięcznymi zmianami ceny złota a głównymi globalnymi klasami aktywów (styczeń 2000 - sierpień 2022). Pokazuje, że złoto może stanowić dobrą dywersyfikację dla akcji, ale jest też skorelowane z cenami obligacji. Source: World Gold Council, Dział Analiz XTB. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

porównanie stóp zwrotu złoto vs S&P500 wykresZłoto radziło sobie lepiej niż S&P 500 w trakcie pięciu z siedmiu recesji jakie obserwowaliśmy od 1971 roku. Średnio złoto zyskało 50% w okresie 2 lat (rok przed i rok po rozpoczęciu recesji). Źródło: Bloomberg, Dział Analiz XTB. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Surowce 

Cały świat jest wciąż uzależniony od kopalnych źródeł energii takich jak ropa, gaz ziemny czy węgiel, dlatego istnieje korelacja pomiędzy surowcami energetycznymi a inflacją. Gdy cena zmienia się umiarkowanie, producenci nie zmieniają od razu cen, ponieważ sytuacja może szybko powrócić do normy. Problem pojawia się jednak, gdy cena wzrasta kilkakrotnie i koszty producentów muszą zostać przerzucone na konsumentów. 

Jak wspomnieliśmy wcześniej, obecna sytuacja wydaje się być podobna do lat 70-tych ubiegłego wieku, kiedy to kryzys energetyczny doprowadził do spirali inflacyjnej. Podobnie jak wtedy, tak i obecnie podaż ropy jest mocno ograniczona (początkowo sztucznie, a obecnie przez problemy w łańcuchu dostaw oraz brak odpowiednich inwestycji w moce produkcyjne). Podaż powoli rośnie, ale popyt odbudowuje się po pandemii znacznie szybciej, co doprowadziło do ogromnego wzrostu cen.

ceny ropy 1966 - 2020 wykres

Patrząc na cenę ropy skorygowaną o inflację możemy zauważyć, że skok z 2022 roku nawet nie zbliżył się do rekordów wszech czasów. Warto zwrócić uwagę na sytuację z lat 70-tych, kiedy to cena skorygowana o inflację wróciła na niższe poziomy dopiero po 12 latach. Fundamenty sektora naftowego oraz perspektywy makroekonomiczne mogą być podobne do tamtego okresu, więc można spodziewać się wysokich cen ropy pozostającymi z nami na dłużej.  Źródło: Macrobond, Dział Analiz XTB. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

ceny gazu ziemnego 2012 - 2021 wykresCeny gazu ziemnego mogą być uzależnione od popytu zagranicznego oraz oczekiwań w stosunku do pogody, które wskazują na większe zużycie gazu ziemnego. Źródło: Bloomberg, Dział Analiz XTB. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Forex

Powrót wyższej inflacji na całym świecie powoduje gwałtowny wzrost zmienności kursów walutowych oraz deprecjację walut w krajach o najwyższej inflacji. W trakcie okresu niepewności gospodarczej inwestorzy zazwyczaj skłaniają się ku walutom postrzeganym jako bezpieczne przystanie - głównie dolarowi amerykańskiemu. Indeks dolara podczas wysokiej inflacji może znaleźć się na rekordowo wysokich poziomach i zazwyczaj cechuje się większą siłą niż jakakolwiek inna waluta.

Realny kurs wymiany dolara ważony handlem (TWI REER) 1997 - 2021 wykres

Realny kurs wymiany dolara ważony handlem (TWI REER) w 2022 r. jest bliski swojego 20-letniego maksimum. W dobie wysokiej inflacji, dolar amerykański umacniał się. Źródło: Macrobond, Dział Analiz XTB. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Wysokie ceny energii w Europie pogorszyły warunki handlu w strefie euro, co spowodowało jeszcze większą deprecjację wspólnej waluty. Gdy inflacja jest wysoka, a gospodarka zwalnia, euro pozostaje zazwyczaj słabsze od dolara amerykańskiego.

porównanie ceny gazu ziemnego i kursu EURUSD 2021 - 2022 wykres

Rosnące ceny energii w Europie wywierają silną, negatywną presję na euro. Źródło: Bloomberg, Dział Analiz XTB. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Kryptowaluty

Kryptowaluty to wciąż młoda klasa aktywów. Historia Bitcoina sięga nieco ponad dekadę wstecz, a większość kryptowalut alternatywnych (tzw. altcoinów) powstała po 2017 roku, więc rynek ten jest wciąż bardzo młody. Z tego powodu trudno jest polegać wyłącznie na historycznych danych, bazując jedynie na notowaniach cyfrowych aktywów. 

Inwestorzy kupują czasem kryptowaluty w celu dywersyfikacji swojego portfela inwestycyjnego jednak głównym powodem pozostaje chęć osiągnięcia ekspozycji na aktywa wysokiego ryzyka. Reakcje kryptowalut na rosnącą inflację zaczynają przypominać reakcje rynku akcji, które ze względu na dostępność danych historycznych są nieco łatwiejsze do prognozowania. Co do zasady, wzrost inflacji w ogóle nie jest dobry dla ryzykownych aktywów, takich jak kryptowaluty. 

Nawet jeśli adopcja kryptowalut będzie postępować - a są oznaki, że tak będzie - reakcje cen kryptowalut na wysoką inflację mogą przypominać reakcję indeksu Nasdaq-100, tylko na większą skalę. 

Korelacja BTC i ETH z indeksem Nasdaq 2019 - 2021 i 2022 porównanieKorelacja dwóch największych pod względem kapitalizacji kryptowalut z indeksem Nasdaq była szczególnie widoczna w 2022 roku. Korelacja Pearsona w połowie 2022 roku wzrosła ponad trzykrotnie w stosunku do okresu 2019 - 2021. Obecnie pozostaje ona na wciąż wysokim poziomie. Źródło: Bloomberg, Dział Analiz XTB. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

XTB zapewnia dostęp do lewarowanych instrumentów pochodnych opartych na kryptowalutach. To instrumenty o wysokim ryzyku, które umożliwiają opcję krótkiej sprzedaży, dzięki czemu inwestorzy mogą zarabiać również w trakcie spadków cen kryptowalut. Więcej na ten temat możesz przeczytać w tym artykule.

Zacznij inwestować już dziś lub załóż konto treningowe

Wypróbuj nagradzaną platformę handlową XTB

Załóż rachunek rzeczywisty Wypróbuj konto treningowe

Autor

Eryk Szmyd

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.