Co to jest dźwignia finansowa?

Co to jest dźwignia finansowa?

Dźwignia finansowa pozwala na zwiększoną ekspozycję na rynku przy wykorzystaniu relatywnie małego depozytu. Oznacza to, że każdy ruch na rynku może oznaczać dużo większy zwrot z inwestycji niż przy tradycyjnych formach inwestycji bez użycia dźwigni.

Jeżeli jednak rynek poruszy się w przeciwnym kierunku niż zakładałeś możesz osiągnąć większą stratę.

Przedstawiamy kilka przykładów, które pokazują jak działa dźwignia.

Przykład I:

Nasz pierwszy trader chce zająć pozycję na EUR/USD o wolumenie 0,1 lota. Wartość kontraktu wynosi € 10 000, a dźwignia 30:1 lub inaczej 3,33% depozytu.

Oznacza to, że inwestor potrzebuje tylko 3,33% z € 10 000 czyli € 333,33 , aby otworzyć pozycję.

Przykład II:

Nasz drugi trader chce otworzyć pozycję długą na kontrakcie CFD na S&P500 z mnożnikiem 50.

Przyjmijmy, że wartość kontraktu CFD na S&P500 wynosi 2000.

Aby, otworzyć pozycję bez dźwignii trader potrzebowałby 2,000 x 50 = $ 100,000 (USD) na swoim koncie.

Jeżeli dźwignia wynosi 20:1, trader potrzebuje 5% wartości kontraktu do otwarcia pozycji. Dlatego posiadając $ 5,000 depozytu może zawrzeć transakcje o ekspozycji równej -  100,000 (USD) -> (2,000 x 50).

Zalety dźwigni finansowej:

1. Dźwignia pozwala na użycie tylko części Twojego kapitału do inwestycji (pozostała część może np. spoczywać na Twoim koncie bankowym).

2. Możesz otworzyć dużo większe pozycje niż w przypadku fizycznych zakupów.

3. Twoje zyski w stosunku do początkowej inwestycji są dużo większe.

4. Możesz inwestować w tym samym czasie w różne instrumenty.

Wady dźwigni finansowej:

1. Tak samo jak Twoje zyski mogą być zwiększone, tak samo Twoja potencjalna strata jest większa.

W celu ograniczenia efektywnej dźwigni na rachunku, możesz po prostu zmniejszyć wolumen transakcyjny.   

Margin level i wymagany depozyt zabezpieczający:

Twój poziom margin level określa depozyt, który jest wymagany do utrzymania otwartych pozycji. Aby otworzyć i utrzymywać pozycje musisz posiadać wystarczającą ilość środków do jej zabezpieczenia. Free margin określa kapitał, który pozostał na rachunku do otwierania kolejnych pozycji oraz do pokrycia zmian w saldzie wynikających z ruchów ceny z już otwartych pozycji.

W XTB poziom margin level, przy którym zamykana jest najbardziej stratna pozycja wynosi 50%. Jest on liczony poprzez podzielenie equity przez wymagany poziom zabezpieczenia oraz pomnożeniu go przez 100%.

W naszej platformie transakcyjnej poziom margin level znajdziesz w pasku na dole ekranu po prawej stronie. Mechanizm zamykający najbardziej stratne pozycje jest mechanizmem bezpieczeństwa, który ogranicza ryzyko wystąpienia ujemnego salda w przypadku nagłych ruchów na rynku.

Dlatego pamiętaj, aby utrzymywać poziom margin level zawsze więszy niż 50% np. poprzez zdeponowanie dodatkowych środków lub poprzez zamknięcie kilku pozycji.