Co to jest spread?

  • spread to różnica pomiędzy ceną kupna instrumentu, a ceną jego sprzedaży
  • spread jest jednym z głównych kosztów transakcji
  • im mniejszy spread, tym mniejszy koszt handlu
  • oferujemy zarówno spready "stałe", jak i "zmienne", dzięki czemu możemy zdecydować, które konto najlepiej pasuje do naszego stylu i strategii inwestycyjnej

Spread na rynkach finansowych stanowi różnicę między ceną kupna (ask) instrumentu, a jego cena sprzedaży (bid). Otwierając pozycję na danym rynku, spread  stanowi główny koszt transakcyjny. Im mniejszy spread, tym niższy koszt transakcji. Im wyższy  spread, tym koszt transakcji będzie wyższy. Można również postrzegać spread jako minimalną odległość, którą rynek musi się poruszyć, abyśmy zaczeli generować zysk.

Na przykład, powiedzmy, że rynek EURUSD jest notowany po cenie  kupna za 1.0984, a cena sprzedaży wynosi 1.0983, więc spread oblicza się przez odjęcie od ceny sprzedaży 1.0983 cenę kupna 1.0984 - co daje łączny spread 1 pip.

Kiedy już otworzysz pozycję na parze EURUSD i rynek poruszy się co najmnniej 1 pip w kierunku Twojego zlecenia, wtedy zaczynasz generować zysk. To jest jeden z powodów, dla których po otwarciu pozycji na początku widzisz małą stratę.

Jeśli używasz MT4, należy obliczyć wartość pieniężną spreadu w sposób opisany powyżej. xStation natomiast posiada bardzo nowoczesną funkcję, jaką jest kalkulator inwestycyjny, który od razu określa koszt spreadu w zależności od wielkości transakcji. W poniższym przykładzie transakcja na 1 lot na EURUSD ze spreadem równym 0.7 pipsów zapewnia pieniężną wartość równą 26.94 PLN.

spread

Dowiedz się więcej na temat xStation.