Minimalny depozyt - co to jest?

Czas czytania: 3 minut(y)
Otworzenie rachunku maklerskiego to ważny krok, który pozwala inwestorom nabyć poszczególne aktywa z nadzieją, że wygenerują one zysk. Jednak wielu początkujących inwestorów jest zdezorientowanych co do wysokości minimalnego depozytu wymaganego do otwarcia rachunku, ponieważ poszczególne firmy różnie regulują tę kwestię. Wiele biur maklerskich ułatwiło dostęp do rynku inwestorom posiadającym zaledwie kilka dolarów, podczas gdy inne wymagają od swoich klientów znacznego kapitału. W tym artykule omówimy, czym jest minimalny depozyt i przedstawimy wymagania dotyczące minimalnego depozytu w XTB.
Działamy od
2002
Nasi klienci
721 000+
Instrumenty
5900+

Co to jest minimalny depozyt?

Minimalny depozyt to najmniejsza kwota środków pieniężnych wymaganych do otwarcia rachunku w instytucji finansowej, takiej jak bank lub firma maklerska. Czasem jest nazywany depozytem początkowym lub finansowaniem. Minimalny depozyt oznacza kwotę, którą najpierw należy przelać ze swojego rachunku bankowego na rachunek maklerski aby następnie rozpocząć inwestowanie. XTB nie pobiera opłat za depozyt, co oznacza, że nie potrącamy nic z Twoich ciężko zarobionych pieniędzy, a jedynymi kosztami jakie musimy brać pod uwagę są prowizje i opłaty pobierane przez bank lub inną instytucję finansową, z której korzystasz do transferu środków na rachunek w XTB.

Metody wpłaty depozytu w XTB

Ile trzeba mieć pieniędzy, żeby zacząć inwestować?

Wiele osób trzyma się z dala od inwestycji z powodu braku wystarczających środków. Niektórzy brokerzy nadal wymagają określonej kwoty pieniędzy do otwarcia rachunku w celu generowania przychodów, które są wykorzystywane do pokrycia kosztów administracyjnych i innych kosztów związanych z obsługą tego rachunku.

Jednak w obecnych czasach większość firm brokerskich, w tym XTB, stara się ułatwić życie początkującym inwestorom, którzy nie dysponują dużą ilością gotówki. Duża liczba firm inwestycyjnych zdecydowała się ograniczyć lub nawet całkowicie usunąć wymóg wpłaty minimalnej kwoty na rachunek, co oznacza, że nawet jeśli masz tylko kilka dolarów w kieszeni, możesz bez problemu otworzyć rachunek maklerski i rozpocząć inwestowanie. Oczywiście, można zadać pytanie, czy to faktycznie ma sens, ponieważ nie miałbyś zbyt wiele pieniędzy na zakup papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych. Aby rozwiązać ten problem, wielu brokerów wprowadziło w ciągu ostatnich kilku lat szereg zmian, które sprawiły, że inwestowanie stało się praktyczne nawet dla inwestorów dysponujących niewielkimi środkami - za przykład niech służy wprowadzenie mikrolotów lub akcji cząstkowych. 

Jednak inwestorzy z niewielką ilością środków na koncie powinni zawsze działać rozsądnie i unikać ryzykownych instrumentów, takich jak CFD, które bardzo szybko mogą doprowadzić do strat przekraczających początkowy depozyt. Zawsze warto dbać o odpowiedni stosunek wolnych środków pieniężnych na rachunku do kwoty depozytu potrzebnego na otworzenie transakcji, co uchroni nas przed margin call (link do artykułu Margin Call), jeśli sytuacja na rynkach nie będzie szła po naszej myśli.

Należy również pamiętać, że wpłata wyższego depozytu często umożliwia nowym inwestorom korzystanie z usług premium, takich jak niższy koszt transakcji, analizy działu badań, czy bardziej zaawansowane dane z giełd, co może przyczynić się do poprawy wyników inwestycyjnych. W XTB wpłata wyższego depozytu wiąże się z uzyskaniem statusu klienta profesjonalnego, co daje liczne korzyści. Więcej informacji znajdziesz klikając w link.

Minimalny depozyt w XTB

XTB nie określa wysokości minimalnego depozytu początkowego. W praktyce oznacza to, że możesz otworzyć konto rzeczywiste i rozpocząć handel po dokonaniu depozytu początkowego w dowolnej wysokości.

Jedynym ograniczeniem będzie minimalna wielkość transakcji i wynikający z niej minimalny depozyt zabezpieczający. Należy pamiętać o kwestii depozytu wymaganego do otwarcia pozycji na danym instrumencie, który jest prawnie regulowany, a jego wielkość zależy od specyfikacji danego aktywa. Podsumowując, XTB nie wymaga minimalnego depozytu tylko do otwarcia rachunku, ale do otwarcia konkretnej pozycji wymagana jest odpowiednia kwota pieniędzy. 

Środki można dodać za pośrednictwem xStation lub Biura Klienta za pomocą kilku metod, w tym karty kredytowej, karty debetowej, BLIK, PayPal, Paysafe (dawniej Skrill) lub przelewu bankowego.

Jak wpłacić środki w XTB?Warto również pamiętać, że korzystanie z konta demo nie wymaga dokonania jakiegokolwiek depozytu. Wypróbuj bezpłatne i wolne od ryzyka konto treningowe wybierając odpowiednią opcję na widżecie poniżej. 

Zacznij inwestować już dziś lub załóż konto treningowe

Wypróbuj nagradzaną platformę handlową XTB

Załóż rachunek rzeczywisty Wypróbuj konto treningowe

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.