Akcje i ETF-y - definicje

Tematy powiązane:
Czas czytania: 4 minut(y)

Akcje i ETF-y to popularne instrumenty rynku giełdowego. W tym artykule przybliżamy definicje najważniejszych pojęć z nimi związanych.

Zacznij inwestować już dziś lub załóż konto treningowe

Załóż rachunek rzeczywisty Wypróbuj konto treningowe
 • Giełda papierów wartościowych - rynek na którym kupowane i sprzedawane są papiery wartościowe. Spółki mogą być notowane na giełdzie po przeprowadzeniu procesu zwanego pierwszą ofertą publiczną (IPO). Następnie inwestorzy mogą kupować lub sprzedawać akcje spółki, ponieważ giełda pełni rolę pośrednika - scentralizowanego miejsca, w którym kupujący i sprzedający zawierają transakcje.  
 • Kapitalizacja spółki - jest to miara całkowitej wartości rynkowej danej spółki. Kapitalizacja rynkowa (często określana jako "market cap") jest obliczana poprzez pomnożenie całkowitej liczby akcji spółki pozostających w obrocie przez aktualną cenę rynkową jednej akcji. 
 • EPS (Earnings Per Share) - zysk netto spółki podzielony przez liczbę akcji pozostających w obrocie. Wskaźnik ten pokazuje jak wiele zysku wygenerowanego przez spółkę przypada na każdą akcję. 
 • P/E (Price to Earnings) - cena akcji spółki podzielona przez zysk na akcję. Jest to jedna z najczęściej używanych miar wyceny akcji ponieważ pokazuje ile rynek jest skłonny zapłacić za akcje w oparciu o przeszłe (trailing P/E) lub przyszłe zyski (forward P/E).
 • Dywidenda - część wypracowanych lub zatrzymanych zysków, które spółka wypłaca swoim akcjonariuszom. W momencie kiedy firma generuje zysk i/lub gromadzi zyski zatrzymane, wpływy te mogą być albo reinwestowane w działalność spółki, albo wypłacane akcjonariuszom w formie dywidendy. Najbardziej powszechnym rodzajem dywidendy jest dywidenda gotówkowa, co oznacza, że spółka wypłaca ją w gotówce bezpośrednio na rachunek maklerski akcjonariusza.
 • ROE (Return on Equity) - zysk netto spółki podzielony przez kapitał własny akcjonariuszy. Jest to miara rentowności firmy w stosunku do jej kapitałów własnych. Generalnie inwestorzy preferują firmy o wyższym ROE w ramach tych samych sektorów. Wskaźnik ten może jednak różnić się znacząco w poszczególnych sektorach. 
 • BETA - miara zmienności akcji w stosunku do całego rynku. Z definicji, rynek (np. indeks S&P 500) ma betę równą 1,0. Jeżeli beta spółki jest niższa niż 1,0, to jej akcje podlegają mniejszym wahaniom niż rynek (akcje defensywne - mniejsze ryzyko, ale i niższe stopy zwrotu). Jeżeli beta spółki jest powyżej 1,0, jej akcje zmieniają się bardziej niż rynek (akcje ofensywne - większe ryzyko, ale również wyższy potencjał zwrotu). 
 • P/B (Price to Book value) - kapitalizacja rynkowa spółki na akcję podzielona przez jej wartość księgową na akcję. Niski wskaźnik P/B może wskazywać, że akcje spółki są niedowartościowane lub ona sama posiada problemy fundamentalne. Im wyższy wskaźnik P/B, tym wyższa premia jaką uczestnicy rynku są skłonni zapłacić za spółkę ponad jej twarde aktywa. 
 • Skaner akcji - narzędzie przeznaczone dla inwestorów, które pomaga im znaleźć akcje spełniające określone kryteria i metryki. Skanery akcji pozwalają zatem użytkownikom na przesiewanie potencjalnych okazji. Zazwyczaj takie narzędzia są dostępne na platformach transakcyjnych domów maklerskich, w tym na platformie xStation5 firmy XTB.  
 • TER (Total Expanse Ratio) - miara całkowitych kosztów związanych z zarządzaniem i prowadzeniem funduszu inwestycyjnego, takiego jak fundusz powierniczy lub ETF. Koszty te obejmują głównie opłaty za zarządzanie oraz inne, dodatkowe koszty (opłaty transakcyjne, opłaty prawne czy koszty operacyjne). Z punktu widzenia inwestora - im niższy TER, tym lepiej. 
 • Rating ETF - ocena funduszy ETF dokonywana przez firmy badawcze (np. rating Morning Star, który można znaleźć w Skanerze ETF firmy XTB). Ratingi te opierają się na historycznych wynikach funduszu, porównując je do wyników innych, porównywalnych funduszy. Generalnie, im wyższa ocena tym lepiej.
 • Typ dystrybucji ETF - Istnieją dwa główne typy dystrybucji. Dystrybucyjny ETF (często oznaczony jako "Dist") wypłaca wszystkie uzyskane dywidendy lub odsetki, więc inwestorzy otrzymują roczne płatności. Z drugiej strony, ETF akumulacyjny (często oznaczony jako "Acc") reinwestuje dochody z dywidend lub odsetek, dzięki czemu inwestorzy zyskują na zasadzie procentu składanego. 
 • Skaner ETF - narzędzie dla inwestorów, które pomaga im znaleźć ETF-y spełniające określone kryteria i metryki. Działa podobnie jak skaner akcji, ale w tym przypadku użytkownicy mają możliwość przesiewania potencjalnie interesujących ich funduszy typu ETF. Platforma xStation5 posiada swój własny skaner ETF - narzędzie, które może być szczególnie pomocne dla inwestorów długoterminowych.

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.

Xtb logo

Dołącz do ponad 1 000 000 inwestorów z całego świata

Używamy plików cookie

Klikając "Akceptuję wszystkie" zgadzasz się na zapisanie plików cookie na swoim urządzeniu, dzięki czemu pomagasz nam w ulepszeniu korzystania z naszej strony, analizowanie jej użycia oraz wspierasz nasze działania marketingowe.

W tej grupie znajdują się ciasteczka, które są niezbędne do działania naszej strony. Te pliki odpowiadają za takie funkcjonalności jak wybór języka, dystrybucję ruchu czy utrzymanie sesji użytkownika. Nie można ich wyłączyć.

Nazwa ciasteczka
Opis
SERVERID
userBranchSymbol Czas ekspiracji: 2 marca 2024
adobe_unique_id Czas ekspiracji: 1 marca 2025
SESSID Czas ekspiracji: 2 marca 2024
test_cookie Czas ekspiracji: 1 marca 2024
__hssc Czas ekspiracji: 26 stycznia 2023
__cf_bm Czas ekspiracji: 26 stycznia 2023
leavingBranchPopup
countryIsoCode
intercom-id-iojaybix Czas ekspiracji: 26 listopada 2024
intercom-session-iojaybix Czas ekspiracji: 8 marca 2024
intercom-device-id-iojaybix Czas ekspiracji: 26 listopada 2024

Korzystamy z narzędzi, które pozwalają nam analizować używanie strony. Dzięki tym informacjom jesteśmy w stanie usprawniać nasz serwis.

Nazwa ciasteczka
Opis
_gid Czas ekspiracji: 27 stycznia 2023
_gaexp Czas ekspiracji: 3 grudnia 2022
_gat_UA-25554897-1 Czas ekspiracji: 26 stycznia 2023
_gat_UA-121192761-1 Czas ekspiracji: 26 stycznia 2023
_ga_CV5LC4X16X Czas ekspiracji: 25 stycznia 2025
_ga_CBPL72L2EC Czas ekspiracji: 1 marca 2026
AnalyticsSyncHistory Czas ekspiracji: 31 marca 2024
_ga Czas ekspiracji: 1 marca 2026
__hstc Czas ekspiracji: 25 lipca 2023
__hssrc
ln_or Czas ekspiracji: 27 stycznia 2023

W tej grupie znajdują się ciasteczka, które wykorzystywane są do wyświetlania reklam o tematyce, która Cię interesuje. Pozwalają nam one również monitorować nasze działania marketingowe oraz mierzyć ich skuteczność.

Nazwa ciasteczka
Opis
MUID Czas ekspiracji: 26 marca 2025
_omappvp Czas ekspiracji: 11 lutego 2035
_omappvs Czas ekspiracji: 1 marca 2024
_uetsid Czas ekspiracji: 2 marca 2024
_uetvid Czas ekspiracji: 26 marca 2025
_fbp Czas ekspiracji: 30 maja 2024
fr Czas ekspiracji: 7 grudnia 2022
lang
muc_ads Czas ekspiracji: 7 września 2024
_ttp Czas ekspiracji: 26 marca 2025
_tt_enable_cookie Czas ekspiracji: 26 marca 2025
_ttp Czas ekspiracji: 26 marca 2025
hubspotutk Czas ekspiracji: 25 lipca 2023

Ciasteczka z tej grupy przechowują Twoje preferencje i ustawienia, tak by przy powrocie na stronie były już zapisane.

Nazwa ciasteczka
Opis
UserMatchHistory Czas ekspiracji: 31 marca 2024
bcookie Czas ekspiracji: 1 marca 2025
lidc Czas ekspiracji: 2 marca 2024
personalization_id Czas ekspiracji: 7 września 2024
lang
bscookie Czas ekspiracji: 1 marca 2025
li_gc Czas ekspiracji: 28 sierpnia 2024

Ta strona używa plików cookies. Pliki cookie to pliki przechowywane w przeglądarce i używane przez większość witryn internetowych w celu spersonalizowania korzystania z Internetu. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies Możesz zarządzać plikami cookie, klikając „Ustawienia”. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie, kliknij „Akceptuję wszystkie”.

Zmień region lub język
Kraj zamieszkania
Język