Analiza fundamentalna - definicje

Czas czytania: 4 minut(y)

Analiza fundamentalna to popularna metoda wyznaczania potencjalnych okazji inwestycyjnych. W tym artykule przybliżamy definicje najważniejszych pojęć związanych z analizą fundamentalną.

Zacznij inwestować już dziś lub załóż konto treningowe

Załóż rachunek rzeczywisty Wypróbuj konto treningowe
 • Dane makroekonomiczne - dane odnoszące się do wyników gospodarki jako całości. Mogą dotyczyć wzrostu gospodarczego (np. raport PKB), zatrudnienia (np. stopa bezrobocia) lub inflacji (np. raporty CPI). Dane makroekonomiczne są zazwyczaj przygotowywane i publikowane przez krajowe urzędy statystyczne i inne instytucje państwowe jak na przykład, amerykańskie Biuro Spisu Ludności (Census Bureau) lub Biuro Statystyki Pracy (Bureau of Labor Statistics). 
 • Inflacja - przedstawia zmiany cen dóbr i usług w pewnym okresie (miesiąc/kwartał/rok). Jeżeli następuje wzrost średniego poziomu cen, to siła nabywcza danej waluty maleje. W rezultacie wzrasta ogólny poziom cen dóbr i usług. Przeciwieństwem inflacji jest deflacja - scenariusz w którym ceny w gospodarce generalnie spadają. 
 • Bezrobocie - termin odnoszący się do osób, które są zdolne do zatrudnienia i aktywnie poszukują pracy, ale w chwili obecnej nie mogą jej znaleźć. Poziom bezrobocia często mierzony jest za pomocą stopy bezrobocia (którą otrzymuje się dzieląc liczbę bezrobotnych przez całkowitą liczbę osób zdolnych do podjęcia pracy). 
 • NFP (Non-Farm Payrolls) - kluczowy raport z rynku pracy w Stanach Zjednoczonych, publikowany zazwyczaj w pierwszy piątek każdego miesiąca. NFP mierzy liczbę miejsc pracy dodanych lub zlikwidowanych w gospodarce USA (z wyłączeniem przemysłu rolniczego) w trakcie miesiąca poprzedzającego miesiąc publikacji. Raport ten ma duże znaczenie dla uczestników rynku, ponieważ odzwierciedla on kondycję największej gospodarki świata.
 • PKB - inaczej Produkt Krajowy Brutto, który mierzy wartość dóbr i usług końcowych (tych, które są kupowane przez użytkownika końcowego) wyprodukowanych w danym kraju w trakcie danego okresu, zazwyczaj kwartału lub roku. Miara ta powszechnie traktowana jest jako punkt odniesienia dla kondycji gospodarki (krajowej lub globalnej).
 • Stopy procentowe - ogólnie rzecz biorąc, jest to kwota, którą się pobiera za pożyczenie pieniędzy - procent od całkowitej kwoty pożyczki. Jeśli chodzi o rynki finansowe, kluczowe (benchmarkowe) stopy procentowe są ustalane przez banki centralne. Wpływa to na wzrost gospodarczy, inflację i siłę lokalnej waluty. 
 • Jastrzębie i gołębie - terminy opisujące preferowaną przez pewne osoby politykę monetarną, zazwyczaj stosowane w odniesieniu do bankierów centralnych. Jastrzębie preferują politykę restrykcyjną (np. wyższe stopy procentowe) w celu utrzymania inflacji w ryzach. Gołębie z kolei opowiadają się za ekspansywną polityką pieniężną (np. niższe stopy procentowe lub QE), czyli działaniami, które mają pobudzić gospodarkę. 
 • Kalendarz makroekonomiczny - kalendarz zawierający publikacje gospodarcze, które są kluczowe z punktu widzenia inwestorów i traderów. Day traderzy zazwyczaj skupiają się na nadchodzącej sesji, poszukując najważniejszych wydarzeń w nadchodzącym dniu handlowym. Najważniejsze publikacje ekonomiczne są zazwyczaj oznaczone trzema kropkami/gwiazdkami - takie raporty często "ruszają" rynkami. 
 • Bank centralny - instytucja finansowa, która jest odpowiedzialna za nadzorowanie systemu monetarnego i prowadzenie polityki monetarnej. Większość banków centralnych ma określone cele, np. utrzymanie stabilnych cen lub osiągnięcie maksymalnego poziomu zatrudnienia. Aby realizować swoje cele, bank centralny rozluźnia lub zacieśnia podaż pieniądza oraz dostępność kredytu (np. poprzez mechanizm stóp procentowych) lub ustala wymogi dla sektora bankowego. 
 • EBC - Europejski Bank Centralny. Bank centralny 19 krajów Unii Europejskiej, które posługują się wspólną walutą jaką jest euro. Głównym celem EBC jest utrzymanie stabilności cen w krajach strefy. Siedziba banku znajduje się we Frankfurcie w Niemczech. Obecnym prezesem EBC jest Christine Lagarde. 
 • Fed - System Rezerwy Federalnej. Bank centralny Stanów Zjednoczonych. Główne cele Fed to: stabilizacja cen, maksymalizacja zatrudnienia oraz kontrola długoterminowych stóp procentowych. W skład Systemu Rezerwy Federalnej wchodzi 12 Banków Rezerwy Federalnej. Obecnym przewodniczącym Fed jest Jerome Powell. 
 • FOMC - Federalny Komitet Otwartego Rynku. Organ kształtujący politykę monetarną Systemu Rezerwy Federalnej. W jego skład wchodzi 12 członków. FOMC organizuje osiem posiedzeń w roku, ale w razie potrzeby może również odbywać posiedzenia nieplanowane. Po każdym posiedzeniu wydawane jest oświadczenie polityczne. Dokument ten podsumowuje perspektywy gospodarcze Komitetu oraz decyzje podjęte podczas posiedzenia. 
 • BoJ - Bank of Japan. Bank centralny Japonii, odpowiedzialny m.in. za emisję i obsługę japońskiej waluty (jena - JPY) oraz realizację polityki monetarnej. Na czele banku stoi prezes Haruhiko Kuroda. 
 • BoE - Bank of England. Bank centralny Wielkiej Brytanii. Emituje walutę (funt szterling - GBP) oraz nadzoruje politykę monetarną. Obecnym prezesem BoE jest Andrew Bailey. 
 • RBA - Reserve Bank of Australia (Bank Rezerw Australii) jest bankiem centralnym Australii. Jego zadaniem jest przyczynianie się do stabilności waluty (dolara australijskiego - AUD), pełnego zatrudnienia oraz dobrobytu gospodarczego i dobrostanu narodu australijskiego. Obecnym prezesem RBA jest Philip Lowe.

Zacznij inwestować już dziś lub załóż konto treningowe

Wypróbuj nagradzaną platformę handlową XTB

Załóż rachunek rzeczywisty Wypróbuj konto treningowe

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.

Xtb logo

Dołącz do ponad 1 000 000 inwestorów z całego świata

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 77% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy. 
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 77% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy. 

Używamy plików cookie

Klikając "Akceptuję wszystkie" zgadzasz się na zapisanie plików cookie na swoim urządzeniu, dzięki czemu pomagasz nam w ulepszeniu korzystania z naszej strony, analizowanie jej użycia oraz wspierasz nasze działania marketingowe.

W tej grupie znajdują się ciasteczka, które są niezbędne do działania naszej strony. Te pliki odpowiadają za takie funkcjonalności jak wybór języka, dystrybucję ruchu czy utrzymanie sesji użytkownika. Nie można ich wyłączyć.

Nazwa ciasteczka
Opis
SERVERID
userBranchSymbol Czas ekspiracji: 2 marca 2024
adobe_unique_id Czas ekspiracji: 1 marca 2025
SESSID Czas ekspiracji: 2 marca 2024
test_cookie Czas ekspiracji: 1 marca 2024
__hssc Czas ekspiracji: 26 stycznia 2023
__cf_bm Czas ekspiracji: 26 stycznia 2023
leavingBranchPopup
countryIsoCode
intercom-id-iojaybix Czas ekspiracji: 26 listopada 2024
intercom-session-iojaybix Czas ekspiracji: 8 marca 2024
intercom-device-id-iojaybix Czas ekspiracji: 26 listopada 2024

Korzystamy z narzędzi, które pozwalają nam analizować używanie strony. Dzięki tym informacjom jesteśmy w stanie usprawniać nasz serwis.

Nazwa ciasteczka
Opis
_gid Czas ekspiracji: 27 stycznia 2023
_gaexp Czas ekspiracji: 3 grudnia 2022
_gat_UA-25554897-1 Czas ekspiracji: 26 stycznia 2023
_gat_UA-121192761-1 Czas ekspiracji: 26 stycznia 2023
_ga_CV5LC4X16X Czas ekspiracji: 25 stycznia 2025
_ga_CBPL72L2EC Czas ekspiracji: 1 marca 2026
AnalyticsSyncHistory Czas ekspiracji: 31 marca 2024
_ga Czas ekspiracji: 1 marca 2026
__hstc Czas ekspiracji: 25 lipca 2023
__hssrc
ln_or Czas ekspiracji: 27 stycznia 2023

W tej grupie znajdują się ciasteczka, które wykorzystywane są do wyświetlania reklam o tematyce, która Cię interesuje. Pozwalają nam one również monitorować nasze działania marketingowe oraz mierzyć ich skuteczność.

Nazwa ciasteczka
Opis
MUID Czas ekspiracji: 26 marca 2025
_omappvp Czas ekspiracji: 11 lutego 2035
_omappvs Czas ekspiracji: 1 marca 2024
_uetsid Czas ekspiracji: 2 marca 2024
_uetvid Czas ekspiracji: 26 marca 2025
_fbp Czas ekspiracji: 30 maja 2024
fr Czas ekspiracji: 7 grudnia 2022
lang
muc_ads Czas ekspiracji: 7 września 2024
_ttp Czas ekspiracji: 26 marca 2025
_tt_enable_cookie Czas ekspiracji: 26 marca 2025
_ttp Czas ekspiracji: 26 marca 2025
hubspotutk Czas ekspiracji: 25 lipca 2023

Ciasteczka z tej grupy przechowują Twoje preferencje i ustawienia, tak by przy powrocie na stronie były już zapisane.

Nazwa ciasteczka
Opis
UserMatchHistory Czas ekspiracji: 31 marca 2024
bcookie Czas ekspiracji: 1 marca 2025
lidc Czas ekspiracji: 2 marca 2024
personalization_id Czas ekspiracji: 7 września 2024
lang
bscookie Czas ekspiracji: 1 marca 2025
li_gc Czas ekspiracji: 28 sierpnia 2024

Ta strona używa plików cookies. Pliki cookie to pliki przechowywane w przeglądarce i używane przez większość witryn internetowych w celu spersonalizowania korzystania z Internetu. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies Możesz zarządzać plikami cookie, klikając „Ustawienia”. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie, kliknij „Akceptuję wszystkie”.

Zmień region lub język
Kraj zamieszkania
Język