Meta Trader 4: Domyślny wygląd platformy

Tematy powiązane:
Czas czytania: 4 minut(y)
Poznaj platformę Meta Trader 4, jej zalety oraz dostępne instrumenty.

Zacznij inwestować już dziś lub załóż konto treningowe

Załóż rachunek rzeczywisty Wypróbuj konto treningowe

Z tej lekcji dowiesz się :

  • O podstawowych funkcjach platformy MT4
  • Jak zalogować się do platformy MT4
  • Jakie instrumenty są dostępne na platformie MT4

Meta Trader 4 (MT4) jest jedną z najbardziej popularnych platform transakcyjnych. Jej prosty i intuicyjny interfejs sprawia, że od wielu lat MT4 używany jest przez traderów na całym świecie. Z tego względu od wielu lat MT4 używany jest przez traderów na całym świecie.

MT4 jest także dobrym wyborem, jeśli interesuje Cię budowanie własnych zautomatyzowanych strategii handlowych, wskaźników i dodatków lub gdy szukasz otwartej społeczności inwestycyjnej.

Platforma MT4 może być zainstalowana jako oprogramowanie na komputerze, na telefonie, a także tablecie. Można z niej korzystać w wersji webowej, tzn. logując się bezpośrednio ze strony internetowej.

Aby zainstalować MT4 na swoim komputerze, kliknij tutaj i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami. Aby zalogować się w wersji przeglądarkowej, wystarczy kliknąć przycisk logowania w prawym górnym rogu strony https://www.xtb.com/pl

Logowanie do MT4

Platforma uruchomi się automatycznie tuż po zakończeniu procesu instalacji.Jeśli posiadasz kilka kont – przykładowo demonstracyjne i  realne – możesz wybrać do którego konta chcesz się zalogować. Należy to zrobić w rozwijanym menu w oknie logowania do MT4. Przełączanie między kontami jest szybkie i łatwe, nie musisz ponownie logować się do każdego z posiadanych kont.

Jak zauważysz zaraz po zalogowaniu, domyślny układ platformy jest podzielony na trzy moduły.

Okno Rynek ( Market Watch)

Moduł w lewym górnym rogu to sekcja Rynek, w której znajduje się lista instrumentów dostępnych do handlu na platformie MT4 w XTB. Jeśli nie możesz znaleźć instrumentu, który Cię interesuje, kliknij prawym przyciskiem myszy na dowolny instrument i wybierz opcję "Pokaż wszystkie instrumenty". Przyciskając na klawiaturze komputera pierwszą literę z nazwy instrumentu, który Cię interesuje, instrument zostanie podświetlony. Kolejne przyciśnięcie tej samej litery powoduje wskazanie kolejnego instrumentu. Możesz to powtarzać do momentu aż znajdziesz interesujący Cię instrument. W oknie Rynek znajdziesz jeszcze kilka innych funkcji takich jak głębokość rynku, możliwość składania zleceń czy specyfikacja danego instrumentu. W tej opcji możesz także stworzyć grupy Twoich ulubionych instrumentów. MT4 umożliwia wybór instrumentów spośród walut, towarów, indeksów giełdowych. Market Watch daje możliwość obserwacji zmiany cen instrumentów w czasie rzeczywistym.

Okno Wykresu

Centralnym miejscem platformy jest wykres. Jest to główna i najważniejsza część platformy MT4. Wykres pokazuje zmianę ceny danego instrumentu w konkretnie określonym interwale czasowym (minutowym, godzinowym, dziennym, tygodniowym, miesięcznym). Wykresy są najważniejszym źródłem informacji rynkowych dla wielu traderów i są niezbędne do przeprowadzenia analizy technicznej, używania wskaźników lub automatów do handlu (strategii automatycznych). Platforma MT4 umożliwia łatwe dostosowanie wykresu do Twoich potrzeb i można je zapisać jako domyślne. Dzięki czemu wykresy są  gotowe do Twoich działań za każdym razem, gdy tylko się zalogujesz. Dodatkowo, możesz łatwo złożyć nowe zlecenie prosto z dowolnego wykresu. Całość nie zajmie ci więcej niż kilka sekund.

Terminal

Trzecia część platformy MT4 to okno Terminal. Znajduje się ono w dolnej części platformy. W tym miejscu monitorujesz i zarządzasz aktualnie otwartymi transakcjami. Znajdziesz tam także zlecenia oczekujące, historię konta handlowego, operacje gotówkowe i ogólny stan konta. Z Terminala możesz też edytować  swoje zlecenia obronne SL/TP.

 

Informujemy, że platforma transakcyjna MetaTrader 4 (MT4) nie jest już dostępna dla obecnie zakładanych, nowych kont (rachunków inwestycyjnych). Użytkownicy, którzy dotychczas korzystali z platformy MT4, mają jednak nadal taką możliwość. Zachęcamy jednocześnie do sprawdzenia możliwości naszej nowoczesnej i niezwykle intuicyjnej platformy xStation 5!

Przedstawione w niniejszym opracowaniu treści posiadają wyłącznie charakter informacyjny oraz edukacyjny. Wszelkie opinie, analizy, wyceny oraz prezentowane materiały nie stanowią usługi doradztwa inwestycyjnego, ani rekomendacji ogólnej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Oferowane instrumenty pochodne z dźwignią są wysoce ryzykowne. Straty mogą przekroczyć depozyt zabezpieczający.

Autor publikacji: X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.

Zacznij inwestować już dziś lub załóż konto treningowe

Wypróbuj nagradzaną platformę handlową XTB

Załóż rachunek rzeczywisty Wypróbuj konto treningowe

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.