Meta Trader 4: Jak otworzyć transakcję?

Tematy powiązane:
Czas czytania: 2 minut(y)

Składanie zleceń na platformie MT4 jest bardzo proste, intuicyjne oraz szybkie. Dowiedz się, jak otworzyć zlecenie i poznaj one-click trading.

Nowe rachunki nie są już dostępne na MT4

Informujemy, że XTB nie będzie już umożliwiał otwierania nowych rachunków na platformie MT4. Jedyną dostępną platformą dla nowych rachunków jest xStation. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt. 

Odkryj zalety platformy xStation klikając tutaj.

Okno Nowego zlecenia

Pierwszym sposobem otwarcia nowego zlecenia jest po prostu znalezienie w oknie Market Watch interesującego Cię instrumentu i dwukrotne kliknięcie w jego nazwę. Następnie pojawi się okno nowego zlecenia.

Po otwarciu okna nowego zlecenia, określasz wolumen transakcji w lotach (pamiętaj, że 1 lot to ekwiwalent 100,000 jednostek waluty bazowej, proporcjonalnie 0,1 lota to 10,000, natomiast 0,01 to 1000 jednostek waluty bazowej). Następnie, możesz określić  poziomy stop loss oraz take profit. W oknie zlecenia możesz zawierać transakcje na dwa sposoby: poprzez egzekucję natychmiastową oraz zlecenie oczekujące (nie jesteś pewien, które z nich z nich wybrać? Poczytaj na temat różnic w naszych pozostałych lekcjach). Dodatkowo, możesz skorzystać z opcji skomentowania swojej transakcji, co jest przydatne zwłaszcza wtedy, gdy prowadzisz dziennik tradera.

Kiedy już wybierzesz wielkość transakcji, powinieneś zdecydować o jej kierunku. Jeśli spodziewasz się wzrostu ceny instrumentu - kliknij „Kup po rynkowej”. Jeśli spodziewasz się  spadku ceny danego instrumentu - kliknij „Sprzedaj po rynkowej”.

Jeśli już wybierzesz kierunek transakcji, Twoje zlecenie zostanie zrealizowane. Od tego momentu, Twoje zlecenia będą widoczne w zakładce „Otwarte pozycje” w oknie Terminala.

One-click trading, czyli trading jednym kliknięciem

Możesz również składać zlecenia dużo szybciej, używając funkcji “One-click trading”. Aby ją aktywować, kliknij w menu Narzędzia -> Opcje.

Wybierz zakładkę “Handel” i zaznacz opcję “One-click trading”.

“One-click trading” został włączony. Analizując rynek i chcąc złożyć zlecenie, w lewym górnym rogu wykresu znajdują się od teraz przyciski SELL (Sprzedaj) i BUY (Kup), z możliwością modyfikacji wielkości transakcji.

Składanie zleceń z wykresu

Innym sposobem do otwarcia zlecenia jest kliknięcie prawym przyciskiem myszy w oknie wykresu i wybór „Handel” a następnie „Nowe zlecenie” pojawi się okno zlecenia.

Zamykanie pozycji

Aby zamknąć obecnie otwartą transakcję, kliknij „x” w zakładce “Handel” w oknie Terminala w linii zlecenia, które chcesz zamknąć.

Inna możliwość to kliknięcie w prawym przycisk myszy w linie zlecenia na wykresie i wybór „Zamknij”.

Jeśli zdecydujesz się na częściowe zamknięcie zlecenia, kliknij prawym przyciskiem myszy na otwartej transakcji i wybierz „Modyfikuj”. Następnie, w oknie zlecenia, wybierz „Egzekucja natychmiastowa” i zdecyduj, jaką część otwartej pozycji chcesz zamknąć.

Tak jak widzisz, otwieranie i zamykanie Twoich transakcji w platformie MT4 jest bardzo intuicyjne i zajmuje dosłownie chwilkę, co jest szczególnie ważne w czasie dynamicznych ruchów na rynku.

Zacznij inwestować już dziś lub załóż konto treningowe

Wypróbuj nagradzaną platformę handlową XTB

Załóż rachunek rzeczywisty Wypróbuj konto treningowe

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.