Historia i przyszłość gazu ziemnego

Tematy powiązane:
Czas czytania: 7 minut(y)
Gaz ziemny - jedno z popularnych paliw kopalnych, powstawał pod ziemią przez miliony lat z resztek martwej materii organicznej. Odgrywa on znaczącą rolę w miksie energetycznym wielu państw na całym świecie i jest wykorzystywany do ogrzewania, gotowania, wytwarzania energii elektrycznej, produkcji chemikaliów, nawozów i innych zastosowań przemysłowych.

Zacznij inwestować już dziś lub załóż konto treningowe

Załóż rachunek rzeczywisty Wypróbuj konto treningowe

Pomimo powszechnego wykorzystania, historia wydobycia gazu ziemnego była naznaczona kontrowersjami i licznymi wyzwaniami. Proces ekstrakcji gazu ziemnego lub jego niekonwencjonalnych złóż (szczególnie gazu łupkowego), znany jako fracking, był silnie krytykowany za potencjalnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi z powodu wykorzystywania dwutlenku węgla (gazu cieplarnianego) lub siarkowodoru w procesie wiercenia. Ponadto, fluktuacje cen i napięcia geopolityczne związane z podażą i popytem na gaz ziemny doprowadziły do wysokiej zmienności na globalnych rynkach.

Jednak pomimo tych wyzwań, oczekuje się, że gaz ziemny pozostanie kluczowym składnikiem światowego miksu energetycznego w przyszłości. W miarę jak kolejne rządy i firmy coraz bardziej priorytetowo traktują redukcję emisji gazów cieplarnianych, gaz ziemny jest postrzegany jako czystsza alternatywa dla węgla i ropy.

Oprócz wykorzystania go jako tymczasowego paliwa do momentu popularyzacji jeszcze czystszych źródeł energii, gaz ziemny jest także stosowany jako paliwo w transporcie czy surowiec do produkcji paliw odnawialnych.

Choć przyszłość wykorzystania gazu ziemnego jest obiecująca jednak wzmaga się również konkurencja ze strony odnawialnych źródeł energii, takich jak energia słoneczna czy wiatrowa i oczekuje się, że naciski ze strony regulatorów na redukcję emisji dwutlenku węgla związaną z wydobyciem i konsumpcją gazu ziemnego będą rosły. Dodatkowo, niektóre konwencjonalne złoża gazu ziemnego są wydobywane przy okazji wydobycia węgla - z którego się teraz rezygnuje.

Mimo to, dzięki dalszym inwestycjom w innowacje technologiczne, przemysł gazu ziemnego ma szansę pozostać znaczącym graczem na globalnym rynku energetycznym przez najbliższe dziesięciolecia. W miarę przechodzenia świata do czystszej przyszłości energetycznej, produkcja gazu ziemnego prawdopodobnie nadal będzie odgrywać istotną rolę w miksie energetycznym, dostarczając niezawodne źródło energii oraz stanowiąc interesującą opcję dla inwestorów.

Czym jest gaz ziemny?

Gaz ziemny to jedno z najbardziej wszechstronnych paliw kopalnych, które znajduje wiele zastosowań jako źródło energii czy surowiec do produkcji różnych towarów. Gaz ziemny powstaje pod wysokim ciśnieniem z martwej materii organicznej. Będący mieszaniną metanu pochodzącego z pokładów węgla, etanu, propanu, dwutlenku węgla i innych węglowodorów, ten palny gaz jest pozyskiwany ze złóż ukrytych głęboko pod ziemią. Odbywa się to przez głębokie szczelinowanie hydrauliczne, lub specjalne odwierty. Gaz ziemny często występuje w pobliżu pokładów węgla i złóż ropy naftowej.

Gaz ziemny formuje się przez miliony lat poprzez skomplikowany proces, który zaczyna się od resztek prehistorycznej flory i fauny, które gromadzą się w basenach sedymentacyjnych. W miarę jak osad się buduje, wywiera on coraz większe ciśnienie na uwięziony materiał organiczny, powodując jego rozpad na węglowodory. Migrują one przez warstwy skalne i docierają do odpowiedniej “pułapki” składającej się z nieprzepuszczalnych warstw skalnych, skąd mogą być później ekstrahowane. Do powstania gazu ziemnego niezbędne są specyficzne warunki, w tym odpowiednia temperatura, ciśnienie oraz obecność pewnych minerałów.

Wydobycie gazu ziemnego polega najczęściej na wierceniu specjalnych studni w powierzchni Ziemi i stosowaniu różnych metod do ekstrakcji gazu z ogromnych ilości podziemnych złóż pod wysokim ciśnieniem. Po wydobyciu, spalanie gazu ziemnego - dzięki intensywnemu ciepłu, które emituje - może być wykorzystywane do różnych celów, takich jak ogrzewanie domów i firm, wytwarzanie energii elektrycznej czy napędzanie pojazdów.

Chociaż gaz ziemny jest cennym zasobem, jest też nieodnawialnym paliwem kopalnym, które ma znaczny wpływ na środowisko. Proces ekstrakcji i transportu gazu ziemnego może uwalniać do atmosfery gazy cieplarniane, przyczyniając się do zmian klimatu i postępu globalnego ocieplenia. Gaz jest jednak uważany za stosunkowo czysto spalające się paliwo kopalne o niższej emisyjności niż węgiel czy ropa naftowa. Dodatkowo, postęp technologiczny umożliwia przechwytywanie i składowanie dwutlenku węgla powstałego w skutek spalania gazu ziemnego, co przyczynia się do redukcji jego wpływu na środowisko.

Skroplony gaz ziemny, znany przez inwestorów jako NATGAS, odgrywa kluczową rolę w globalnym systemie energetycznym. Jego formowanie to skomplikowany i fascynujący proces, który trwał miliony lat. Chociaż istnieją obawy środowiskowe związane z jego użytkowaniem, jest atrakcyjną alternatywą dla innych paliw kopalnych ze względu na swoją niską emisyjność. W miarę przechodzenia do bardziej zrównoważonej energetycznie przyszłości, niezbędne jest jednak poszukiwanie nowych sposobów minimalizacji wpływu wydobycia gazu ziemnego na środowisko.

Krótka historia gazu ziemnego

ciekawe fakty z historii gazu ziemnego infografika

Gaz ziemny znany jest od czasów starożytnych, ale komercyjnie wykorzystywany jest od stosunkowo niedawna. Ludzkość potrzebowała setek lat, aby stworzyć z gazu ziemnego efektywne źródło energii, choć historia jego wykorzystania sięga czasów starożytnych. 

Około 1000 r. p.n.e. w starożytnej Grecji, na górze Parnassus, zbudowano wyrocznię delficką na miejscu, które okazało się być naturalnym źródłem gazu ziemnego. Natomiast około 500 r. p.n.e., Chińczycy zaczęli używać wykonanych z bambusa "rurociągów" do transportu gazu, który wydobywał się na powierzchnię. W ten sposób, mieszkańcy starożytnych Chin wykorzystywali gaz ziemny do gotowania wody morskiej, aby uzyskać wodę zdatną do picia.

Naturalnie występujący gaz ziemny został odkryty i zidentyfikowany w Ameryce Północnej w 1626 roku, kiedy to francuscy odkrywcy spotkali Indian, którzy podpalali gaz wydobywający się wokół jeziora Erie.

Jednak pierwsze komercyjne wykorzystanie gazu ziemnego miało miejsce 160 lat później, w Wielkiej Brytanii. Już około 1785 roku Brytyjczycy używali produkowanego z węgla gazu ziemnego do oświetlania ulic i gospodarstw domowych. 30 lat później Baltimore, w stanie Maryland, stało się pierwszym miastem w Stanach Zjednoczonych, które oświetlało ulice lampami gazowymi.

W 1821 roku William Hart wykonał pierwszy odwiert gazu ziemnego na północy stanu Nowy Jork. W ten sposób powstała Fredonia Gas Light Company, która stała się pierwszą amerykańską firmą zajmującą się dystrybucją gazu ziemnego.

Przez większość XIX wieku, gaz ziemny był używany prawie wyłącznie jako źródło światła, ale w 1885 roku wynalazek Roberta Bunsena otworzył nowe możliwości wykorzystania gazu ziemnego. W XX wieku zaczęto budować wydajne rurociągi. Obecnie, Stany Zjednoczone - jeden z największych producentów gazu ziemnego na świecie - posiadają ponad 2,2 bilionów stóp sześciennych gazu ziemnego w krajowych magazynach.

Ciekawe fakty z historii gazu ziemnego infografikaGazu ziemnego zaczęto używać do gotowania, a także ogrzewania domów i mieszkań. Gaz ziemny znalazł również zastosowanie jako paliwo w podgrzewaczach wody, piecach, zakładach produkcyjnych i przetwórczych, a także w procesie wytwarzania energii elektrycznej.

Ciekawe fakty z historii gazu ziemnego infografika

Obecnie, gaz ziemny jest jednym z najważniejszych i najbardziej podstawowych źródeł energii na Ziemi. Najnowsza technologia oraz internet dają możliwość handlu gazem ziemnym i zarabiania pieniędzy na rynku surowców energetycznych.

Interesting dates and events reflected in NATGAS prices over since 1999

Przyszłość gazu ziemnego

Przemysł gazowy wierzy, że może znacząco przyczynić się do zrównoważenia światowej energetyki i dalszej dekarbonizacji, które będą odgrywać główną rolę w walce ze zmianami klimatu. Produkcja gazu ziemnego ma potencjał do uzupełnienia energii ze źródeł odnawialnych, zapewniając ciągłość dostaw energii w przypadku niedostępności źródeł odnawialnych z powodu ich okresowości. Dlatego gaz ziemny ma silną perspektywę średnio- i długoterminową, pod warunkiem że przemysł zaakceptuje przejście na zrównoważoną energetykę. NATGAS ma wiele zalet i jest niezwykle elastycznym surowcem wykorzystywanym w takich sektorach gospodarki jak utylizacja odpadów, transport czy produkcja chemikaliów, nawozów i produktów farmaceutycznych.

Krótkoterminowo, przyszłość dla gazu ziemnego wygląda obiecująco, gdyż świat powoli rezygnuje z węgla, a w niektórych przypadkach również z energetyki jądrowej. Firmy górnicze zwracają również uwagę na alternatywne, niekonwencjonalne złoża gazu - łupkowego lub szelfowego, które mogą odgrywać coraz istotniejszą rolę w przyszłości. Jednak po 2030 roku, prognozy stają się coraz trudniejsze. Wraz z istotnym spadkiem kosztów energii odnawialnej, szczególnie słonecznej i wiatrowej, rola gazu ziemnego jako głównego surowca do produkcji energii może ulec zdecydowanej zmianie. Z drugiej strony, firmy wydobywcze szacują, że gaz ziemny ma szansę być jedynym paliwem kopalnym, na które popyt będzie rosnąć. Dotyczy to szczególnie rynku azjatyckiego, gdzie oczekuje się wzrostu konsumpcji gazu do 2050 roku.

Tak więc, inwestorzy mogą nadal uważać handel NATGAS za atrakcyjną inwestycję z potencjałem, ale kluczowym jest śledzenie rozwoju tego rynku w nadchodzących latach.

Aktualna cena gazu ziemnego

Poniżej znajduje się wykres aktualnych notowań CFD na gaz ziemny będących w ofercie XTB. Dane te są oparte o notowania cen gazu ziemnego i aktualizowane są w czasie rzeczywistym. 

 

FAQ

Gaz ziemny to uniwersalny rodzaj paliwa, które jest wykorzystywane zarówno w produkcji energii elektrycznej jak i surowiec do produkcji różnych towarów. Zarówno w użytku komercyjnym jak i przemysłowym, skroplony lub suchy gaz ziemny jest używany pod wysokim ciśnieniem, gdzie jakość gazu odgrywa dużą rolę.

Gaz ziemny składa się z różnych węglowodorów, w większości wysoce łatwopalnego metanu. Może również zawierać nasycone lekkie parafiny, propan, butan, pentan czy heksan. Sam metan jest bezwonny i lżejszy od powietrza.

Często można go znaleźć w trakcie poszukiwań ropy naftowej, podczas odwiertów w głęboko osadzonych formacjach skalnych, gdzie martwa materia organiczna rozkłada się pod wpływem wysokiego ciśnienia i temperatury. Gaz ziemny jest zazwyczaj pozyskiwany z głębokich odwiertów pionowych lub poziomych (często w procesie zwanym szczelinowaniem hydraulicznym). Ropa naftowa i gaz ziemny często występują w pobliżu pokładów węgla.

Źródło gazu ziemnego zostało odkryte już około 1000 r. p.n.e. na górze Parnas, gdzie wybudowano grecką wyrocznię. Niektóre dowody wskazują, że Chińczycy wykorzystywali gaz ziemny już około 500 r. p.n.e. jednak dopiero w XIX wieku zaczęto korzystać z niego na większą skalę w celu oświetlenia ulic czy ogrzewania domostw. Pierwszy komercyjny odwiert gazu ziemnego został wykonany w Stanach Zjednoczonych w 1821 roku w Fredonii, w stanie Nowy Jork. Pod koniec lat XIX w. zaczęto budować międzystanowe rurociągi do transportu gazu ziemnego z pól wydobywczych do miast. Odkrycie dużych pól gazu ziemnego w Teksasie i Oklahomie na początku XX wieku doprowadziło do znacznego wzrostu wykorzystania gazu ziemnego do celów przemysłowych i było powodem budowy zakładów przetwarzających gaz.

Aby wydobyć gaz ziemny w zależności od warunków geologicznych, stosuje się szereg technik wiertniczych, a jedną z nich jest szczelinowanie hydrauliczne, czyli tzw. fracking. Wiercenie pionowe jest odpowiednie do ekstrakcji gazu ziemnego z konwencjonalnych basenów, gdy jest on położony blisko powierzchni, na średniej głębokości ok. 300-800 metrów. Wiercenie poziome jest wszechstronną i ekonomiczną metodą, która oferuje więcej możliwości wydobycia. Szczelinowanie hydrauliczne zaczyna się od tworzenia "mikrotrzęsień ziemi" i wykorzystuje się w tym procesie strumienie wody, piasku i chemikaliów pod wysokim ciśnieniem do rozłupywania formacji skalnych. Umożliwia to przepływ gazu ziemnego na powierzchnię, gdzie następnie jest przechwytywany i magazynowany.

Gaz ziemny jest wykorzystywany w sektorze komercyjnym do różnych celów, takich jak ogrzewanie budynków i wody, urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych, gotowanie, suszenie ubrań i oświetlenie zewnętrzne. Dodatkowo, jest używany jako paliwo do pojazdów, w tym samochodów, autobusów i ciężarówek. Ponadto, jest niezbędnym składnikiem w produkcji nawozów, płynu do zamarzania, tworzyw sztucznych, leków i tkanin. Co więcej, gaz ziemny jest wykorzystywany w produkcji szerokiej gamy substancji chemicznych, takich jak metanol, amoniak, butan, etan, propan czy kwas octowy. Wiele procesów produkcyjnych wymaga ciepła, a gaz ziemny służy jako jego źródło w produkcji takich wyrobów jak szkło, stal, cement, cegły, ceramika, płytki, papier czy artykuły spożywcze.

Obecnie, gaz ziemny znajdujący się w skorupie Ziemi nadal jest jednym z głównych źródeł energii na całym świecie i wykorzystywany jest zarówno do wytwarzania energii elektrycznej, poprzez ogrzewanie domów, aż po gotowanie. Gaz ziemny znajduje również liczne zastosowania chłodzeniu, zarządzaniu odpadami, transporcie oraz jako surowiec do produkcji chemikaliów, nawozów czy leków.

Wydobycie i transport gazu ziemnego wiąże się z emisją gazów cieplarnianych, w tym dwutlenku węgla, które przyczyniają się do globalnego ocieplenia i zmian klimatu. Ponadto, ekstrakcja gazu ziemnego często jest krytykowana za potencjalne wprowadzanie do środowiska substancji toksycznych, takich jak siarkowodór. Naukowcy wyrażali również obawy dotyczące możliwości wystąpienia trzęsień ziemi indukowanych przez wydobycie gazu z łupków. Dodatkowo, potencjalne wycieki ropy naftowej stanowią zagrożenie dla środowiska.

Źródła energii odnawialnej pochodzą z naturalnie zachodzących, samoodnawiających się procesów, podczas gdy gaz ziemny, będący paliwem kopalnym, nie jest uważany za odnawialny. Jest to źródło energii nieodnawialnej, podobnie jak węgiel, ropa czy energia jądrowa, które, po wyczerpaniu, nie mogą być odnowione. Jako że silnie polegamy na tych nieodnawialnych źródłach energii w celu zaspokojenia naszych potrzeb energetycznych, ich wyczerpanie stanowi znaczące wyzwanie dla ludzkości.

LPG, co jest skrótem od Liquefied Petroleum Gas, nie jest gazem występującym naturalnie. Jest on produkowany poprzez przetwarzanie gazu ziemnego i ma wyższą zawartość energii niż gaz ziemny. Ten gaz składa się głównie z propanu i butanu i przechodzi w stan ciekły pod ciśnieniem.

Przedstawiciele sektora gazowego wierzą, że istnieje więcej zasobów gazu ziemnego, które mogłyby przyczynić się do zrównoważenia produkcji energii i dekarbonizacji. Gaz ziemny jest surowcem elastycznym i może służyć jako uzupełnienie dla energii odnawialnej, zastępując ją w krytycznych momentach. Przyszłość gazu wydaje się być obiecująca, ponieważ świat rezygnuje z węgla, a w niektórych przypadkach również z energetyki jądrowej. Niemniej jednak, spadający koszt energii odnawialnej może zmniejszyć rolę gazu ziemnego jako głównego paliwa w produkcji energii elektrycznej. Pomimo tego, oczekuje się, że gaz ziemny będzie jedynym paliwem kopalnym, na które popyt będzie systematycznie rósł - szczególnie na rynku azjatyckim.

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.

Xtb logo

Dołącz do ponad 1 000 000 inwestorów z całego świata

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 77% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy. 
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 77% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy. 

Używamy plików cookie

Klikając "Akceptuję wszystkie" zgadzasz się na zapisanie plików cookie na swoim urządzeniu, dzięki czemu pomagasz nam w ulepszeniu korzystania z naszej strony, analizowanie jej użycia oraz wspierasz nasze działania marketingowe.

W tej grupie znajdują się ciasteczka, które są niezbędne do działania naszej strony. Te pliki odpowiadają za takie funkcjonalności jak wybór języka, dystrybucję ruchu czy utrzymanie sesji użytkownika. Nie można ich wyłączyć.

Nazwa ciasteczka
Opis
SERVERID
userBranchSymbol Czas ekspiracji: 2 marca 2024
adobe_unique_id Czas ekspiracji: 1 marca 2025
SESSID Czas ekspiracji: 2 marca 2024
test_cookie Czas ekspiracji: 1 marca 2024
__hssc Czas ekspiracji: 26 stycznia 2023
__cf_bm Czas ekspiracji: 26 stycznia 2023
leavingBranchPopup
countryIsoCode
intercom-id-iojaybix Czas ekspiracji: 26 listopada 2024
intercom-session-iojaybix Czas ekspiracji: 8 marca 2024
intercom-device-id-iojaybix Czas ekspiracji: 26 listopada 2024

Korzystamy z narzędzi, które pozwalają nam analizować używanie strony. Dzięki tym informacjom jesteśmy w stanie usprawniać nasz serwis.

Nazwa ciasteczka
Opis
_gid Czas ekspiracji: 27 stycznia 2023
_gaexp Czas ekspiracji: 3 grudnia 2022
_gat_UA-25554897-1 Czas ekspiracji: 26 stycznia 2023
_gat_UA-121192761-1 Czas ekspiracji: 26 stycznia 2023
_ga_CV5LC4X16X Czas ekspiracji: 25 stycznia 2025
_ga_CBPL72L2EC Czas ekspiracji: 1 marca 2026
AnalyticsSyncHistory Czas ekspiracji: 31 marca 2024
_ga Czas ekspiracji: 1 marca 2026
__hstc Czas ekspiracji: 25 lipca 2023
__hssrc
ln_or Czas ekspiracji: 27 stycznia 2023

W tej grupie znajdują się ciasteczka, które wykorzystywane są do wyświetlania reklam o tematyce, która Cię interesuje. Pozwalają nam one również monitorować nasze działania marketingowe oraz mierzyć ich skuteczność.

Nazwa ciasteczka
Opis
MUID Czas ekspiracji: 26 marca 2025
_omappvp Czas ekspiracji: 11 lutego 2035
_omappvs Czas ekspiracji: 1 marca 2024
_uetsid Czas ekspiracji: 2 marca 2024
_uetvid Czas ekspiracji: 26 marca 2025
_fbp Czas ekspiracji: 30 maja 2024
fr Czas ekspiracji: 7 grudnia 2022
lang
muc_ads Czas ekspiracji: 7 września 2024
_ttp Czas ekspiracji: 26 marca 2025
_tt_enable_cookie Czas ekspiracji: 26 marca 2025
_ttp Czas ekspiracji: 26 marca 2025
hubspotutk Czas ekspiracji: 25 lipca 2023

Ciasteczka z tej grupy przechowują Twoje preferencje i ustawienia, tak by przy powrocie na stronie były już zapisane.

Nazwa ciasteczka
Opis
UserMatchHistory Czas ekspiracji: 31 marca 2024
bcookie Czas ekspiracji: 1 marca 2025
lidc Czas ekspiracji: 2 marca 2024
personalization_id Czas ekspiracji: 7 września 2024
lang
bscookie Czas ekspiracji: 1 marca 2025
li_gc Czas ekspiracji: 28 sierpnia 2024

Ta strona używa plików cookies. Pliki cookie to pliki przechowywane w przeglądarce i używane przez większość witryn internetowych w celu spersonalizowania korzystania z Internetu. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies Możesz zarządzać plikami cookie, klikając „Ustawienia”. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie, kliknij „Akceptuję wszystkie”.

Zmień region lub język
Kraj zamieszkania
Język