Inwestowanie w ropę

Czas czytania: 10 minut(y)

Zdaniem wielu, ropa naftowa to obecnie najważniejszy surowiec na świecie. W tym artykule przedstawiamy najważniejsze informacje na temat ropy naftowej oraz pokazujemy jak inwestować w ropę.

Ropa naftowa uznawana jest za surowiec numer 1 na świecie, przede wszystkim ze względu na to, że jest wykorzystywana do produkcji paliw płynnych, które stosowane są do napędu środków transportu od wody, przez ląd do powietrza. Służy ona również do produkcji smarów, parafiny, asfaltu, mazutu, wobec czego jest wykorzystywana do konserwacji maszyn, budowy dróg oraz wykorzystywana jako źródło energii cieplnej, a także do wytworzenia energii elektrycznej. Co więcej ropa wykorzystywana jest do otrzymywania wielu materiałów syntetycznych.

Podział globalnej podaży energii ze względu na rodzajŹródło: IEA World Energy Balance Review 2019

W jaki sposób można inwestować w ropę w XTB?

Najprostszym sposobem na inwestowanie na ropie jest handel na CFD OIL lub CFD OIL.WTI. CFD czyli kontrakty różnic kursowych na surowce, m.in. ropę naftową, są niezwykle ciekawym instrumentem, posiadającym wiele interesujących cech wpływających na unikatowość tego produktu:

 • są to instrumenty pochodne przez co nie stajesz się właścicielem instrumentu bazowego lecz po prostu spekulujesz czy jego cena wzrośnie czy spadnie
 • są lewarowane co oznacza, że zawarcie transakcji wymaga posiadania jedynie części potrzebnego do tego kapitału. Dlatego też, korzystając z mechanizmu dźwigni finansowej należy pamiętać, że zwiększa on nasze szanse zarówno na odnotowanie wysokich zysków jak i dotkliwych strat inwestycyjnych
 • umożliwiają inwestowanie zarówno we wzrosty jak i spadki cen.
 • umożliwiają zarówno zajmowanie pozycji długich (KUPNO) jak i krótkich (SPRZEDAŻ) co w połączeniu z wykorzystaniem mechanizmu dźwigni finansowej sprawia, że kontrakty CFD są obecnie jednymi z najbardziej elastycznych i popularnych rodzajów instrumentów na rynkach finansowych
 • pozwalają na otworzenie pozycji o wartości ułamka lota, dzięki czemu możesz dostosować wielkość transakcji do własnych możliwości inwestycyjnych.

XTB oferuje inwestycje w CFD na ropę Brent (OIL) oraz CFD na ropę WTI (OIL.WTI), czyli w instrumenty, których cena oparta jest na notowaniach obecnej ceny ropy naftowej odpowiednio Brent i WTI, notowanych na rynku zorganizowanym.

System transakcyjny xStation, będący kompletnym narzędziem tradingowym, dodatkowo daje możliwość szybkiego i łatwego zabezpieczania transakcji, co szczególnie w przypadku inwestowania w instrumenty z dźwignią, jest elementem niezbędnym do zastosowania. W xStation dzięki wbudowanemu w okno zlecenia kalkulatorowi można na kilka sposobów ustawić zlecenie Stop Loss czy Take Profit zgodnie z założeniami wynikającymi z własnej strategii inwestycyjnej.

Spójrzmy w jaki sposób złożyć zlecenie kupna, czyli jak otworzyć pozycję długą. Załóżmy, że po zakończonej analizie rynku uważasz, że cena ropy będzie rosła w najbliższym czasie. Na początku powinieneś określić wielkość transakcji. Następnie powinieneś ustawić zlecenie Stop Loss, aby ograniczyć potencjalne straty, a także zlecenie Take Profit, które zamknie twoją pozycję na z góry określonym poziomie, pozwalając na zaksięgowanie, zysku. Najprostszym sposobem na otworzenie nowej transakcji jest wybranie pozycji na wykresie w panelu click & trade, który znajduje się po lewej stronie ekranu w module Market Watch.

Ropa CFDŹródło: xStation

Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Panel click & trade znajdziesz również w lewym górnym rogu okna wykresu.

Wykres ropy

Źródło: xStation5

Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Po podaniu wszystkich danych wystarczy kliknąć na zielony przycisk Kup.

Aby zyskać na spadku cen, należy wejść w pozycję krótką. Proces zawierania transakcji sprzedaży jest podobny do opisanego powyżej, z tą różnicą, że po ustawieniu wszystkich parametrów transakcji należy kliknąć czerwony przycisk Sprzedaj. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat krótkiej sprzedaży, polecamy lekturę naszego artykułu na ten temat krótkiej sprzedaży.

Sprzedaż kontraktów CFD na ropęŹródło: xStation5

Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Jeśli rynek jest otwarty, wówczas twoje zlecenie powinno zostać wypełnione. Status transakcji jest widoczny w znajdującym się poniżej wykresu oknie Otwarte Pozycje. Gdy uznasz, że nadszedł czas zamknięcia twojej pozycji wystarczy, że klikniesz Zamknij lub odwrócisz swoją dotychczasową ekspozycję.

Panel z otwartą pozycją

Źródło: xStation5

Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Jakie są podstawowe różnice pomiędzy ropą Brent a ropą WTI?

Najczęściej na rynku ropy naftowej mówi się o dwóch benchmarkach ropy: Brent i WTI. Niemniej istnieje więcej gatunków ropy naftowej, w zależności od jej właściwości czy miejsca jej wydobycia. Od jej właściwości, miejsca występowania czy transportu zależy również cena.

Ropa - mapa świataNajważniejsze benchmarki ropy naftowej. Źródło: Intercontinental Exchange (ICE)

Ropa Brent - pochodzi z 15 pól naftowych położonych na Morzu Północnym. Niska zawartość siarki, która wynosi poniżej 0,37% wskazuje, że jest to ropa słodka, a jej niska gęstość pozwala na określenie jej jako lekką, idealnie nadającą się do produkcji oleju napędowego i benzyny. Szacuje się, że blisko 70% transakcji dokonywanych na ropie na świecie odbywa się na ropie Brent. Na londyńskiej giełdzie Intercontinental Exchange (ICE) notowane są kontrakty terminowe na ropę Brent.

Ropa WTI - czyli West Texas Intermediate, wydobywana jest w Stanach Zjednoczonych, w stanie Texas. Ze względu na zawartość siarki, która wynosi poniżej 0,24% określana jest jako ropa słodka oraz lekka, ponieważ ma niską gęstość. Ropa WTI stanowi instrument bazowy dla kontraktów futures na giełdzie New York Mercantile Exchange (NYMEX). Charakteryzuje się wysoką jakością, jedną z najwyższych na świecie. 

Różnica wartości pomiędzy ropą Brent a ropą WTI, czyli tzw. dyferencjał, przemawia na korzyść ropy WTI, która ma lepsze parametry gęstości i zawartości siarki.

Inne sposoby inwestowania w ropę naftową z XTB

Oprócz kontraktów CFD, istnieje również kilka funduszy ETF, które pozwalają inwestorom uzyskać ekspozycję na rynek ropy naftowej. Poza tym, inwestorzy mogą również pośrednio zyskiwać na zmianach cen ropy. Aby tego dokonać, wystarczy stworzyć zdywersyfikowany portfel akcji największych firm wydobywających ropę naftową, takich jak Exxon Mobil czy Chevron. Warto zaznaczyć, że takie rozwiązanie może mieć jeszcze jedną istotną przewagę nad bezpośrednim inwestowaniem w ropę, gdyż niektóre z tych spółek mogą również zdecydować się na wypłatę dywidendy. Kluczowe aspekty inwestowania w akcje dywidendowe omówiliśmy w artykule "Inwestowanie w akcje dywidendowe"

Skaner ETFZarówno Skaner ETF jak i Skaner Spółek mogą okazać się pomocne przy szukaniu okazji inwestycyjnych na rynku ropy naftowej. Źródło: xStation5

Na jakie raporty zwrócić uwagę?

Na rynku ropy naftowej należy zwrócić uwagę na kilka kluczowych raportów. Są one publikowane za różne okresy w różnym odstępie czasu. Wobec tego te, które publikowane są często i obejmują krótki okres, mają największy wpływ na bieżącą zmianę ceny.

 • Zmiana zapasów – raport dotyczący zapasów ropy naftowej publikowany jest co tydzień (standardowo w każdą środę o godzinie 16:30 czasu polskiego) w Stanach Zjednoczonych przez Departament Energii USA (DoE).

  Przedstawia on:
  - zmianę zapasów ropy w USA
  - zmianę zapasów w Cushing, czyli miejscu rozliczeniowym ropy WTI
  - zmianę zapasów innych produktów ropopochodnych, estymację produkcji w USA, implikowany popyt na ropę oraz inne produkty. 

  Co ważne jest to raport tygodniowy, wobec czego ma bardzo duży wpływ na rynek ropy. Zapasy ropy w USA stanowią zdecydowaną większość zapasów OECD, dlatego raport DoE ma największy wpływ na kształtowanie się cen w krótkim terminie. Dzień wcześniej (we wtorek o 22:30) publikowany jest raport zmiany zapasów wg API, czyli Amerykańskiego Instytutu Paliw. W tym przypadku producenci oraz inni uczestnicy rynku dowolnie raportują na temat stanu zapasów. Może on pokazywać, czego spodziewać się po raporcie DoE. Dane z obu raportów dostępne są w kalendarzu ekonomicznym na platformie transakcyjnej xStation.

 • Raporty bilansowe – dotyczą dłuższego okresu niż jeden tydzień. To głównie raporty OPEC, IEA, EIA czy również prywatnych uczestników rynku np. Bloomberga, który podaje estymacje produkcji dla największych producentów na przełomie każdego miesiąca. Powyższe raporty są miesięczne, kwartalne lub roczne i pokazują jak zmieniły się podaż i popyt. Przedstawiają one również prognozy na przyszłe okresy.

 • Zmiana ilości wież wiertniczych – raport ten jest kluczowy przede wszystkim dla Stanów Zjednoczonych. W obecnych czasach zdecydowana większość produkcji w USA pochodzi z łupków, a utrzymanie produkcji w USA wymaga ciągłej zmiany odwiertów. Duża ilość aktywnych wież oznacza duże inwestycje na rynku ropy oraz wróży większą produkcję. Ilość aktywnych wież wiertniczych w dużej mierze zależy od kształtowania się cen na rynku. Publikowany jest przeważnie w piątek po południu. Dane z tego raportu dostępne są w kalendarzu ekonomicznym na platformie transakcyjnej xStation.

 • Raport COT/CFTF – inwestorzy oraz uczestnicy rynku na kontraktach terminowych są zobowiązani do dostarczania informacji na temat ilości swoich pozycji na rynku ropy naftowej. Raport CFTC dla większości rynków w USA publikowany jest w każdy piątek o 21:30. Raport z ICE publikowany jest w poniedziałek. 

  Dotyczą one stanu pozycji na kontraktach według stanu na poprzedzający wtorek. Dzięki informacji na temat ilości pozycji krótkich, długich oraz ich różnicy można określić nastroje na rynku. Ważne: wskaźnik COT dostępny jest na platformie transakcyjnej xStation.

O czym jeszcze należy pamiętać?

W XTB kontrakty CFD oparte są na kontraktach futures notowanych na giełdach, które wygasają każdego miesiąca. XTB oferuje kontrakty CFD z 365-dniowym terminem wygaśnięcia (nie dotyczy CFD opartych o akcje i ETFy), aby nasi klienci nie musieli co miesiąc zamykać pozycji bazującej na wygasającej serii kontraktu i otwierać kolejnej. W ten sposób klienci mogą w sposób ciągły, przez nawet 365 dni, trzymać jeden kontrakt CFD oparty o cenę ropy, bez konieczności otwierania nowych pozycji co miesiąc, jak to ma miejsce na rynku bazowym. Zazwyczaj przejście na następną serię kontraktów następuje na kilka dni przed datą wygaśnięcia aktualnej serii kontraktu futures na rynku bazowym. O zbliżających się rolowaniach informujemy w aktualnościach handlowych.

Ikona z informacjami o ropieŹródło: xStation5

Ropa WTIŹródło: xStation5

Podsumowanie

Ropa naftowa jeszcze przez długi czas będzie strategicznym surowcem energetycznym. Zależność pomiędzy popytem a podażą może mieć ogromny wpływ na cenę. W przypadku rynku ropy niezwykle istotne jest śledzenie publikacji istotnych raportów, które mogą oddziaływać na zwiększenie zmienności. Dostępne w XTB CFD na ropę dają dodatkowe możliwości upatrywania ciekawych sytuacji inwestycyjnych zarówno wtedy, kiedy cena tego surowca rośnie jak również kiedy spada. Sytuacja na rynkach finansowych jeszcze przez długi czas będzie powiązana z rynkiem ropy.

Aby rozpocząć inwestycje na rynku ropy wystarczy otworzyć rachunek inwestycyjny. Proces otwierania konta w XTB odbywa się całkowcie online i trwa kilkanaście minut. W celu sprawdzenia systemu transakcyjnego xStation i przetestowania własnej strategii inwestycyjnej warto jest otworzyć darmowe konto demo z wirtualnymi środkami.

Dostęp do systemu transakcyjnego jest możliwy przez przeglądarkę, wersję desktop oraz aplikację mobilną, dzięki której można w szybki i łatwy sposób kontrolować swoje transakcje z dowolnego miejsca ze wszystkich urządzeń w systemie Android i iOS.

Zacznij inwestować już dziś lub załóż konto treningowe

Wypróbuj nagradzaną platformę handlową XTB

Załóż rachunek rzeczywisty Wypróbuj konto treningowe

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.

Xtb logo

Dołącz do ponad 1 000 000 inwestorów z całego świata

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 77% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy. 
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 77% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy. 

Używamy plików cookie

Klikając "Akceptuję wszystkie" zgadzasz się na zapisanie plików cookie na swoim urządzeniu, dzięki czemu pomagasz nam w ulepszeniu korzystania z naszej strony, analizowanie jej użycia oraz wspierasz nasze działania marketingowe.

W tej grupie znajdują się ciasteczka, które są niezbędne do działania naszej strony. Te pliki odpowiadają za takie funkcjonalności jak wybór języka, dystrybucję ruchu czy utrzymanie sesji użytkownika. Nie można ich wyłączyć.

Nazwa ciasteczka
Opis
SERVERID
userBranchSymbol Czas ekspiracji: 2 marca 2024
adobe_unique_id Czas ekspiracji: 1 marca 2025
SESSID Czas ekspiracji: 2 marca 2024
test_cookie Czas ekspiracji: 1 marca 2024
__hssc Czas ekspiracji: 26 stycznia 2023
__cf_bm Czas ekspiracji: 26 stycznia 2023
leavingBranchPopup
countryIsoCode
intercom-id-iojaybix Czas ekspiracji: 26 listopada 2024
intercom-session-iojaybix Czas ekspiracji: 8 marca 2024
intercom-device-id-iojaybix Czas ekspiracji: 26 listopada 2024

Korzystamy z narzędzi, które pozwalają nam analizować używanie strony. Dzięki tym informacjom jesteśmy w stanie usprawniać nasz serwis.

Nazwa ciasteczka
Opis
_gid Czas ekspiracji: 27 stycznia 2023
_gaexp Czas ekspiracji: 3 grudnia 2022
_gat_UA-25554897-1 Czas ekspiracji: 26 stycznia 2023
_gat_UA-121192761-1 Czas ekspiracji: 26 stycznia 2023
_ga_CV5LC4X16X Czas ekspiracji: 25 stycznia 2025
_ga_CBPL72L2EC Czas ekspiracji: 1 marca 2026
AnalyticsSyncHistory Czas ekspiracji: 31 marca 2024
_ga Czas ekspiracji: 1 marca 2026
__hstc Czas ekspiracji: 25 lipca 2023
__hssrc
ln_or Czas ekspiracji: 27 stycznia 2023

W tej grupie znajdują się ciasteczka, które wykorzystywane są do wyświetlania reklam o tematyce, która Cię interesuje. Pozwalają nam one również monitorować nasze działania marketingowe oraz mierzyć ich skuteczność.

Nazwa ciasteczka
Opis
MUID Czas ekspiracji: 26 marca 2025
_omappvp Czas ekspiracji: 11 lutego 2035
_omappvs Czas ekspiracji: 1 marca 2024
_uetsid Czas ekspiracji: 2 marca 2024
_uetvid Czas ekspiracji: 26 marca 2025
_fbp Czas ekspiracji: 30 maja 2024
fr Czas ekspiracji: 7 grudnia 2022
lang
muc_ads Czas ekspiracji: 7 września 2024
_ttp Czas ekspiracji: 26 marca 2025
_tt_enable_cookie Czas ekspiracji: 26 marca 2025
_ttp Czas ekspiracji: 26 marca 2025
hubspotutk Czas ekspiracji: 25 lipca 2023

Ciasteczka z tej grupy przechowują Twoje preferencje i ustawienia, tak by przy powrocie na stronie były już zapisane.

Nazwa ciasteczka
Opis
UserMatchHistory Czas ekspiracji: 31 marca 2024
bcookie Czas ekspiracji: 1 marca 2025
lidc Czas ekspiracji: 2 marca 2024
personalization_id Czas ekspiracji: 7 września 2024
lang
bscookie Czas ekspiracji: 1 marca 2025
li_gc Czas ekspiracji: 28 sierpnia 2024

Ta strona używa plików cookies. Pliki cookie to pliki przechowywane w przeglądarce i używane przez większość witryn internetowych w celu spersonalizowania korzystania z Internetu. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies Możesz zarządzać plikami cookie, klikając „Ustawienia”. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie, kliknij „Akceptuję wszystkie”.

Zmień region lub język
Kraj zamieszkania
Język