Indeks VIX - jak inwestować w indeks zmienności (VOLX)?

Tematy powiązane:
Czas czytania: 11 minut(y)

Obserwujesz rynkową zmienność i chciałbyś zarabiać na prognozowaniu emocji uczestników rynku kiedy "na ulicach leje się krew"? Dowiedz się więcej o indeksie zmienności VIX.

Rynek giełdowy kojarzony jest ze zmiennością cen i powszechnie uważany jest za inwestycję wysokiego ryzyka. Zmienność sama w sobie może być dla niektórych inwestorów okazją do zwiększenia dochodów, podczas gdy dla innych może być źródłem strat. 

Indeks VIX, powszechnie znany jako "indeks strachu", umożliwia inwestorom generowanie zysków z oczekiwanych poziomów zmienności indeksu S&P 500. Dlatego też indeks VIX nazywany jest również indeksem zmienności. Nazwa "indeks strachu" odnosi się do psychologii inwestowania, ponieważ strach często prowadzi do paniki, a ta zawsze powoduje bardzo gwałtowne reakcje na rynku. Im większa jej skala, tym gwałtowniej rośnie poziom indeksu VIX, ponieważ inwestorzy spodziewają się masowych spadków cen akcji - aktywów postrzeganych jako mniej bezpieczne. Handel na indeksie zmienności VIX pozwala również na osiąganie zysków w momencie odwrócenia trendu i powrotu pozytywnych nastrojów na rynek. 

Z tego powodu handel na VIX stał się szczególnie popularny wśród traderów próbujących znaleźć szczyty i dna euforii oraz paniki, a także wśród inwestorów stosujących strategie oparte na prognozowaniu wydarzeń, które mogą mieć wpływ na gospodarkę. W tym artykule dowiesz się, czym jest VIX, jakie są podstawowe strategie grane na tym indeksie oraz jak rozpocząć trading na VIX dzięki naszej platformie xStation. 

Co to jest indeks VIX?

Indeks VIX znany jako Volatility Index  został stworzony przez Chicago Board Options Exchange (CBOE). Indeks ten odzwierciedla oczekiwania rynku co do prognozowanej zmienności indeksu S&P 500. Indeks VIX (VOLX) jest powszechnie znany jako wskaźnik zastępczy dla całego amerykańskiego rynku akcji, mimo że jego punktem odniesienia jest tylko indeks S&P 500 (dostępny na xStation jako US500).

Wskaźnik VIX jest obliczany na podstawie cen opcji na indeks S&P 500 i wyrażany jest w procentach. Jeżeli wartość indeksu zmienności rośnie, jest bardzo prawdopodobne, że indeks S&P 500 właśnie spada. Jeśli wskaźnik VIX spada, indeks S&P 500 prawdopodobnie konsoliduje lub rośnie, a wśród inwestorów na rynku panują pozytywne nastroje.

Zrozumieć indeks VIX

Pomiędzy wyceną VIX, a stopami zwrotu z rynku akcji występuje silnie ujemna korelacja. Oznacza to, że jeśli wskaźnik VIX rośnie, to indeks S&P 500 prawdopodobnie spada z powodu wzrostu obaw i niepewności wśród inwestorów. W takich momentach inwestycje w akcje stają się chwilowo mniej opłacalne, ponieważ duży kapitał ucieka z ryzykownych aktywów. 

I odwrotnie - kiedy indeks zmienności VIX zniżkuje, indeks S&P 500 prawdopodobnie znajduje się w fazie wzrostów lub przynajmniej konsolidacji. Stres wśród inwestorów jest niewielki, a na rynku akcji łatwiej o dodatnią stopę zwrotu. Jednak wzrost zmienności nie zawsze jest synonimem spadków na rynku, ponieważ możliwy jest scenariusz w którym rynek akcji zniżkuje, jednak zmienność pozostaje na stosunkowo niskim poziomie. Jedynie wydarzenia o dużym znaczeniu gospodarczym lub geopolitycznym mogą znacząco zwiększyć zmienność rynku. Zazwyczaj to właśnie negatywne niespodzianki wywołują największą zmienność cen. 

Zmienność jest zatem miarą ruchu ceny aktywów, a nie miarą samej ceny aktywów. W praktyce oznacza to, że handlując zmiennością na rynku poprzez otwieranie pozycji na VIX, należy skupić się nie tylko na kierunku zmian, ale także na tym, jak bardzo rynek się poruszył i jakie są perspektywy dalszych, dużych ruchów. Z tego powodu VIX jest wyceniany w punktach procentowych. 

Wartości indeksu poniżej 20 punktów procentowych są postrzegane jako oznaka stabilności, a gdy poziom ten wzrasta powyżej 30 punktów, indeks sygnalizuje dużą zmienność cen na rynku. 

Dla inwestorów poszukujących szczyty i dołki na wykresie S&P 500, moment gdy indeks VIX osiąga ekstremalnie wysokie wartości, jest postrzegany jako oznaka potencjalnego odwrócenia trendu i powrotu do wzrostów na indeksie. I odwrotnie, kiedy VIX osiąga skrajnie niskie wartości, można uznać za prawdopodobne, że indeks S&P 500 niedługo rozpocznie spadki. Obserwacja VOLX stwarza wiele możliwości inwestycyjnych dla inwestorów kontrariańskich, którzy próbują osiągnąć lepsze wyniki niż rynek.

Typy pozycji na indeksie VIX

Jeśli chcesz zacząć handlować indeksem VIX, możesz zająć dwie pozycje: krótką lub długą. Należy pamiętać, że w przypadku handlu zmiennością niekoniecznie interesuje nas to, czy wycena indeksu S&P 500 rośnie lub spada, ponieważ obie sytuacje stwarzają możliwości inwestycyjne. Warto jednak pamiętać, że to właśnie negatywne wiadomości mają tendencję do gwałtownego zwiększania zmienności na rynku.

Pozycja, na którą się zdecydujesz, będzie zależała od Twoich oczekiwań co do poziomu zmienności, a nie samego kierunku w którym podążać może cena.

Długa pozycja na VIX

Długie pozycje na indeksie VIX są szczególnie popularne, gdy na rynku panuje strach i niepewność lub gdy istnieją okoliczności zewnętrzne, które mogą spowodować powrót negatywnego sentymentu. W takiej sytuacji, jeśli założysz, że S&P 500 doświadczy gwałtownej przeceny po publikacji ważnych danych makroekonomicznych lub politycznych, możesz zająć długą pozycję na VOLX. W ten sposób można rozgrywać strategie handlowe dostosowane do konkretnych wydarzeń na świecie, które mogą zwiększyć lub znacznie zmniejszyć zmienność cen aktywów. 

Jeśli na rynku pojawi się wysoka zmienność, Twoja prognoza będzie prawidłowa i będziesz mógł zrealizować zysk. I odwrotnie, gdybyś zajął długą pozycję, a zmienność rynku nie wzrosłaby, Twoja pozycja najpewniej przyniosłaby stratę.

Krótka pozycja na VIX

Zajmując krótką pozycję na indeksie VIX zakładasz, że wycena indeksu S&P 500 wzrośnie. Krótka pozycja na zmienność jest szczególnie popularna, gdy wzrost gospodarczy pozostaje rozsądny i przewidywalny, a stopy procentowe są stosunkowo niskie, co powoduje mniejszą zmienność na rynkach finansowych. Taka sytuacja trwa na ogół dłużej niż okresy podwyższonej zmienności.

W takim modelu, połączenie niskiej zmienności i wzrostu gospodarczego prowadzi do stałego i stabilnego wzrostu cen akcji spółek wchodzących w skład indeksu S&P 500. Inwestor może wtedy zająć krótką pozycję na zmienność oczekując, że rynek akcji będzie kontynuował wzrosty, a zmienność pozostanie na niskim poziomie. Inwestorzy kontrariańscy mogą poszukiwać swojej przewagi, prognozując powrót pozytywnych nastrojów, gdy na rynku panuje skrajny strach. Indeks VIX znajduje się wtedy na bardzo wysokim poziomie i jeśli sytuacja polityczna oraz gospodarcza ulegnie poprawie, co na ogół uspokaja nastroje na rynku akcji, krótka pozycja na VOLX może przynieść znaczne zyski. 

Gdy indeks S&P 500 wzrośnie, indeks VIX prawdopodobnie będzie zniżkować, a Ty możesz zrealizować zysk. Krótka pozycja na indeksie VIX jest oczywiście ryzykowna, ponieważ w każdej chwili mogą wystąpić okoliczności, które wywołają powrót negatywnych nastrojów wśród inwestorów.

Indeks VIX indeks S&P 500 wykres porównaniePorównanie zmian w wycenie indeksu VIX oraz S&P 500 źródło: Bloomberg oraz CBOE Exchange. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Najlepszy moment na trading na indeksie VIX (VOLX)

czerwone i zielone ceny $

Najlepszym momentem, aby zainteresować się handlem kontraktami terminowymi na indeks VIX, jest okres zwiększonej zmienności i strachu, który niechybnie wywoła wzrost wartości indeksu.

Kiedy inwestorzy przewidują zwiększoną zmienność, indeks VIX prawdopodobnie wzrośnie. Prognozowana zmienność jest skorelowana z nastrojami panującymi na rynku. Dlatego też, jeśli inwestorzy spodziewają się spadków i na rynku panuje panika we wczesnej lub rozwiniętej fazie, indeks VIX ma tendencję do spektakularnych wzrostów. 

Jest to okres, w którym wielu traderów czeka na możliwość aktywnego handlu tym instrumentem. Gdy rynek jest spokojny i występują ruchy wzrostowe, wycena indeksu VIX zmienia się w bardzo niewielkim stopniu. 

Dane historyczne dotyczące wyceny indeksu VIX wskazują, że podczas każdej sytuacji kryzysowej, gdy na szerokim rynku panował strach, indeks VIX przejawiał tendencję do wzrostu, a gdy tylko na rynek powracał optymizm - na wykresie VIX obserwowaliśmy spadki. 

Spadki cen na giełdach są zazwyczaj gwałtowne i szybkie, dlatego wzrosty cen indeksu VIX również posiadają tę cechę. Z kolei wzrosty cen na giełdzie mają zazwyczaj spokojniejszy charakter, co rzadko skutkuje wysoką zmiennością. W związku z tym, dynamiczne wzrosty wyceny indeksu VIX mogą być przeplatane okresami konsolidacji, podczas których cena instrumentu będzie poruszać się w trendzie bocznym, generując niewielkie odchylenia od średniej. Konsolidacja na wykresie indeksu VIX będzie odzwierciedlała pozytywne i spokojne nastroje inwestorów. 

Wynika z tego, że inwestorzy zainteresowani rozpoczęciem handlu indeksem VIX powinni śledzić wiadomości oraz dane makroekonomiczne spływające ze świata, zwłaszcza z najważniejszych gospodarek. Każda negatywna informacja może zwiększyć poziom strachu wśród inwestorów, co wpłynie na prognozowaną zmienność. Jest to zazwyczaj dobry moment na rozpoczęcie aktywnego handlu indeksem VIX. 

Jak zacząć inwestować w indeks VIX (VOLX)?

Handel na VIX jest możliwy na naszej platformie transakcyjnej xStation. Możesz rozpocząć handel indeksem zmienności poprzez zawieranie transakcji CFD (kontrakt na różnice kursowe) na instrumencie VOLX i wykorzystać potencjał dźwigni finansowej. 

Handlując indeksem VIX możesz wykorzystać zmienność rynku i otwierać pozycje podczas bardzo dynamicznych ruchów na wykresie. Należy jednak pamiętać, że choć dźwignia finansowa może zwielokrotnić zyski daytradera, to wiąże się jednak z wysokim poziomem ryzyka. Trading na indeksie VIX jest przeznaczony dla aktywnych traderów, którzy lubią ryzyko i zmienność cen. 

Dzięki dźwigni na poziomie 1:5, do otwarcia pozycji potrzebny jest depozyt zabezpieczający w wysokości jedynie 20% wartości transakcji. Wykorzystując 2000 USD otworzysz więc pozycję, która jest warta 10 000 USD. Ze względu na wysoki poziom ryzyka związanego z lewarowanymi instrumentami CFD, możliwy do uzyskania dochód z pozycji również może być wysoki, ale potencjalna strata może być wyższa. Handel kontraktami CFD na VIX daje inwestorom możliwość otwierania zarówno długich jak i krótkich pozycji. 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o kontraktach CFD i dźwigni finansowej, zapraszamy do lektury tego artykułu: Inwestowanie z dźwignią

Jedyne opłaty, jakie ponosisz przy tego typu transakcjach, to spread (różnica między ceną kupna ASK, a ceną sprzedaży BID) oraz punkty swapowe. Spread jest bardzo wąski,  a jego wartość w zależności od wielkości pozycji liczona jest w centach. Z kolei punkty swapowe to koszty ponoszone przez brokera w celu sfinansowania pozycji lewarowanych; punkty swapowe są naliczane codziennie do otwartej pozycji na instrumencie VOLX.

Handel na VOLX ma charakter spekulacyjny i dla aktywnych traderów liczą się tylko wahania wyceny samego instrumentu. Ten rodzaj kontraktu jest umową finansową, która wypłaca różnicę w cenie otwarcia i zamknięcia transakcji, bez fizycznej dostawy instrumentu bazowego. 

Handel online pozwala handlować VOLX bez wychodzenia z domu, z zerowymi prowizjami i wąskimi spreadami. Ponadto, dzięki płynności rynku VOLX możesz zamknąć swoją pozycję jednym kliknięciem myszy w dowolnym momencie (pod warunkiem, że rynek jest otwarty). Dlatego właśnie handel online kontraktami VOLX ma tak wiele zalet i staje się coraz bardziej popularny wśród inwestorów na całym świecie.

Notowania VIX

Indeks VIX jest znany ze swojej zmienności, a jego cena może w każdej chwili wykonać dynamiczny ruch. Dlatego, aktywne śledzenie notowań VIX jest bardzo ważne. Platforma xStation, oferując instrument VOLX, dostarcza notowania dla kontraktów terminowych na VIX w czasie rzeczywistym.

Godziny handlu VIX (VOLX)

Jak kształtują się godziny handlu VIX (VOLX)? Ta informacja jest szczególnie ważna dla daytraderów. Handel na VOLX jest dostępny przez 5 dni w tygodniu - od 00:00 CET do 22:15 CET od poniedziałku do czwartku oraz od 00:00 CET do 22:00 CET w piątek. Handel VOLX nie jest dostępny na naszej platformie w weekendy. Cena VOLX pozostaje statyczna, gdy rynek jest zamknięty. W pozostałych godzinach ceny podlegają ciągłym wahaniom.

VIX trading

Oczywiście, najlepszym momentem na handel indeksem VOLX są okresy bardzo wysokiej zmienności, kiedy inwestorzy odczuwają skrajne emocje. Kiedy na rynku panuje strach, wolumen indeksu VOLX wzrasta. Taka sytuacja jest szansą dla traderów lubiących ryzyko, którzy wykorzystują dźwignię finansową do osiągania dużych zysków zarówno na długich, jak i na krótkich pozycjach. 

Na wzrost ogólnego poziomu strachu może mieć wpływ publikacja negatywnych wiadomości politycznych lub makroekonomicznych. VOLX jest jednym z najbardziej zmiennych instrumentów, a jego zachowanie jest bezpośrednio związane z kwestiami makroekonomicznymi i politycznymi, np. doniesieniami o polityce monetarnej FED lub informacjami o globalnym konflikcie lub kryzysie politycznym. Te czynniki mogą wywołać u inwestorów poczucie strachu i niepewności, a to zawsze jest zapowiedzią dużej zmienności na VOLX.

Zacznij inwestować już dziś lub załóż konto treningowe

Wypróbuj nagradzaną platformę handlową XTB

Załóż rachunek rzeczywisty Wypróbuj konto treningowe

Autor

Eryk Szmyd

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Xtb logo

Dołącz do ponad 1 000 000 inwestorów z całego świata

Używamy plików cookie

Klikając "Akceptuję wszystkie" zgadzasz się na zapisanie plików cookie na swoim urządzeniu, dzięki czemu pomagasz nam w ulepszeniu korzystania z naszej strony, analizowanie jej użycia oraz wspierasz nasze działania marketingowe.

W tej grupie znajdują się ciasteczka, które są niezbędne do działania naszej strony. Te pliki odpowiadają za takie funkcjonalności jak wybór języka, dystrybucję ruchu czy utrzymanie sesji użytkownika. Nie można ich wyłączyć.

Nazwa ciasteczka
Opis
SERVERID
userBranchSymbol Czas ekspiracji: 2 marca 2024
adobe_unique_id Czas ekspiracji: 1 marca 2025
SESSID Czas ekspiracji: 2 marca 2024
test_cookie Czas ekspiracji: 1 marca 2024
__hssc Czas ekspiracji: 26 stycznia 2023
__cf_bm Czas ekspiracji: 26 stycznia 2023
leavingBranchPopup
countryIsoCode
intercom-id-iojaybix Czas ekspiracji: 26 listopada 2024
intercom-session-iojaybix Czas ekspiracji: 8 marca 2024
intercom-device-id-iojaybix Czas ekspiracji: 26 listopada 2024

Korzystamy z narzędzi, które pozwalają nam analizować używanie strony. Dzięki tym informacjom jesteśmy w stanie usprawniać nasz serwis.

Nazwa ciasteczka
Opis
_gid Czas ekspiracji: 27 stycznia 2023
_gaexp Czas ekspiracji: 3 grudnia 2022
_gat_UA-25554897-1 Czas ekspiracji: 26 stycznia 2023
_gat_UA-121192761-1 Czas ekspiracji: 26 stycznia 2023
_ga_CV5LC4X16X Czas ekspiracji: 25 stycznia 2025
_ga_CBPL72L2EC Czas ekspiracji: 1 marca 2026
AnalyticsSyncHistory Czas ekspiracji: 31 marca 2024
_ga Czas ekspiracji: 1 marca 2026
__hstc Czas ekspiracji: 25 lipca 2023
__hssrc
ln_or Czas ekspiracji: 27 stycznia 2023

W tej grupie znajdują się ciasteczka, które wykorzystywane są do wyświetlania reklam o tematyce, która Cię interesuje. Pozwalają nam one również monitorować nasze działania marketingowe oraz mierzyć ich skuteczność.

Nazwa ciasteczka
Opis
MUID Czas ekspiracji: 26 marca 2025
_omappvp Czas ekspiracji: 11 lutego 2035
_omappvs Czas ekspiracji: 1 marca 2024
_uetsid Czas ekspiracji: 2 marca 2024
_uetvid Czas ekspiracji: 26 marca 2025
_fbp Czas ekspiracji: 30 maja 2024
fr Czas ekspiracji: 7 grudnia 2022
lang
muc_ads Czas ekspiracji: 7 września 2024
_ttp Czas ekspiracji: 26 marca 2025
_tt_enable_cookie Czas ekspiracji: 26 marca 2025
_ttp Czas ekspiracji: 26 marca 2025
hubspotutk Czas ekspiracji: 25 lipca 2023

Ciasteczka z tej grupy przechowują Twoje preferencje i ustawienia, tak by przy powrocie na stronie były już zapisane.

Nazwa ciasteczka
Opis
UserMatchHistory Czas ekspiracji: 31 marca 2024
bcookie Czas ekspiracji: 1 marca 2025
lidc Czas ekspiracji: 2 marca 2024
personalization_id Czas ekspiracji: 7 września 2024
lang
bscookie Czas ekspiracji: 1 marca 2025
li_gc Czas ekspiracji: 28 sierpnia 2024

Ta strona używa plików cookies. Pliki cookie to pliki przechowywane w przeglądarce i używane przez większość witryn internetowych w celu spersonalizowania korzystania z Internetu. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies Możesz zarządzać plikami cookie, klikając „Ustawienia”. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie, kliknij „Akceptuję wszystkie”.

Zmień region lub język
Kraj zamieszkania
Język