Margin Call - czym jest wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego?

Czas czytania: 6 minut(y)

Margin call, znany również jako margin stop, jest zabezpieczeniem, które pomaga inwestorom zarządzać ryzykiem inwestycyjnym i zapobiegać dodatkowym stratom. Margin call to wysyłane przez brokera powiadomienie o konieczności przymusowego zamknięcia (likwidacji) niektórych, bądź wszystkich aktywnych pozycji na rachunku. Wiedza o tym czym jest i jak dochodzi do margin call jest niezbędna dla każdego inwestora.

Margin call, znany również jako margin stop, jest zabezpieczeniem, które pomaga inwestorom zarządzać ryzykiem inwestycyjnym i zapobiegać dodatkowym stratom. Margin call to wysyłane przez brokera powiadomienie o konieczności przymusowego zamknięcia (likwidacji) niektórych, bądź wszystkich aktywnych pozycji na rachunku. Wiedza o tym czym jest i jak dochodzi do margin call jest niezbędna dla każdego inwestora. Termin ten jest ściśle związany z pojęciami depozytu zabezpieczającego oraz dźwigni finansowej. Depozyt zabezpieczający to kwota potrzebna do zawarcia transakcji z dźwignią, podczas gdy sama dźwignia pozwala inwestorom na uzyskanie większej ekspozycji rynkowej, bez konieczności posiadania na rachunku pełnej kwoty potrzebnej do zawarcia danej transakcji. Dźwignia daje inwestorowi możliwość zwiększenia ewentualnych zysków, jak również możliwych strat. 

- Poziom limitu jest obliczany poprzez podzielenie kapitału własnego przez wymagany depozyt zabezpieczający i pomnożenie przez 100%.

- Wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego (margin call) ma miejsce, gdy procentowa wartość kapitału własnego na rachunku spada poniżej poziomu wymaganego depozytu zabezpieczającego.

- W XTB wezwanie do uzupełnienia depozytu (margin call) ma miejsce, gdy poziom depozytu spada poniżej 80%.

- Stop Out to czynność polegająca na zamknięciu niektórych pozycji.

- W XTB Stop Out następuje, gdy poziom depozytu zabezpieczającego spadnie poniżej 50%.

- Po wystąpieniu Stop Out, pozycja generująca największą stratę na rachunku będzie automatycznie zamykana do czasu, gdy poziom depozytu zabezpieczającego powróci powyżej 50%.

- Aby uniknąć zamknięcia pozycji przez mechanizm Stop Out, należy zadbać o to, by poziom depozytu zabezpieczającego pozostał powyżej 50%. Można to osiągnąć poprzez wpłatę dodatkowych środków na rachunek.

Co zazwyczaj uruchamia margin call?

Wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego (margin call) jest uruchamiane, gdy środki na rachunku inwestora stają się niewystarczające do utrzymania aktywnej pozycji. Dzieje się tak zazwyczaj, gdy niezaksięgowane straty generowane przez otwarte pozycje zmniejszają wolny depozyt zabezpieczający poniżej minimalnego, akceptowalnego poziomu ustalonego przez brokera. 

Wezwanie do uzupełnienia depozytu (margin call) jest bardziej prawdopodobne w momencie, gdy inwestorzy rezerwują zbyt dużą część swojego kapitału na depozyt zabezpieczający danej pozycji, pozostawiając sobie tym samym niewielki margines błędu. W rezultacie, jeżeli transakcja nie pójdzie po ich myśli, wolny depozyt zabezpieczający nie jest w stanie pokryć strat.

Główne powody margin call

Do pojawienia się wezwania do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego (margin call) może dojść z wielu powodów, jednak poniżej znajdziesz najczęstsze z nich:

  • Zbyt długie utrzymywanie stratnej pozycji w połączeniu z nadmierną dźwignią finansową
  • Niewystarczające fundusze, które zmuszają inwestora do zawierania zbyt dużych (względem dostępnego depozytu zabezpieczającego) pozycji
  • Brak aktywnych zleceń obronnych (stop loss) oraz monitorowania pozycji, zwłaszcza gdy cena dynamicznie podąża w kierunku przeciwnym do pozycji inwestora.

Co się dzieje, gdy otrzymam margin call?

W przypadku otrzymania wezwania do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego (margin call) pozycje generujące straty na rachunku inwestora są automatycznie zamykane, ze względu na brak wystarczających środków potrzebnych do utrzymania stratnych pozycji. Taka sytuacja generuje ryzyko także dla brokera, który w celu jego zniwelowania podejmuje decyzję o automatycznym zamknięciu pozycji. Warto pamiętać, że inwestując przy wykorzystaniu dźwigni finansowej narażamy się na poniesienie strat, które mogą przekroczyć wartość pierwotnego depozytu.

Ograniczanie strat jest jednym z najważniejszych aspektów inwestowania na rynkach finansowych i wielu inwestorów decyduje się na stosowanie środka ochronnego w postaci zleceń stop loss. Niektórzy jednak decydują się na manualne zarządzanie ryzykiem poprzez monitorowanie otwartych pozycji.

Poziom depozytu zabezpieczającego (margin level) wskazuje na wysokość depozytu wymaganego do utrzymania każdej otwartej pozycji na rachunku. Aby otworzyć i utrzymać pozycję, musisz dysponować wystarczającymi środkami handlowymi, aby przez cały czas pokrywać wymagany depozyt zabezpieczający.

Wolne środki stanowią kwotę kapitału pozostałego do zabezpieczenia nowych transakcji lub pokrycia wszelkich negatywnych ruchów cenowych w otwartych transakcjach.

Margin stop jest środkiem ochronnym przeznaczonym szczególnie dla tych inwestorów, którzy nie stosują zleceń stop loss. W momencie, kiedy poziom depozytu zabezpieczającego spadnie poniżej 50%, aktywna pozycja generująca największą stratę zostanie automatycznie zamknięta dzięki wbudowanemu mechanizmowi bezpieczeństwa. 

otwarta pozycja na GBPUSDŹródło: xStation 5

W powyższym przykładzie otworzona została pozycja warta 5 lotów, a poziom depozytu zabezpieczającego wynosi obecnie ponad 2000%. Jeśli poziom depozytu spadnie poniżej 50%, system automatycznie zamknie transakcję, aby zapobiec dalszym stratom.

Poniżej z kolei znajduje się przykład inwestora, który ma duże szanse na otrzymanie wezwania do uzupełnienia depozytu na swoim rachunku:

Depozyt: 10 000 USD

Liczba standardowych lotów (100 tys. jednostek waluty bazowej): 4

Depozyt zabezpieczający: 2%

*Wykorzystany depozyt zabezpieczający: 9 000 USD

Wolny depozyt zabezpieczający: 1 000 USD

*Depozyt zabezpieczający obliczany jest w następujący sposób przy założeniu, że kurs EURUSD znajduje się na poziomie 1,1250:

Wielkość transakcji x cena x depozyt zabezpieczający x liczba lotów.

100 000 USD x 1,125 x 2% x 4 loty = 9 000 USD

Margin call chart

Załóżmy, że na rachunku inwestora znajduje się wyłącznie jedna otwarta transakcja, która wykorzystuje większość dostępnego depozytu. W tym przypadku wolny depozyt zabezpieczający wynosi tylko 1000 dolarów.

Mniej doświadczeni inwestorzy mogą błędnie sądzić, że środki na rachunku nie są zagrożone. Jednak korzystanie z dźwigni finansowej stwarza ryzyko, że w przypadku dużych ruchów na wykresie w kierunku przeciwnym do pozycji tradera, rachunek może być zagrożony. W analizowanej sytuacji, jeśli kurs pary walutowej zmieni się o więcej niż 25 pips (nie licząc spreadu), wówczas na rachunku inwestora pojawi się wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego (margin call) i pozycja zostanie prawdopodobnie zamknięta (40 USD za pips x 25 pips = 1000 USD).

Jak uniknąć margin call?

Wezwania do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego zawsze wywołują wiele stresu i często prowadzą do poważnych konsekwencji finansowych. Dlatego warto zapoznać się z poniższą listą sugestii, które mogą pomóc w uniknięciu margin call:

  • Bierz pod uwagę okresy zwiększonej zmienności na rynkach i zawsze posiadaj odpowiednio dużą ilość wolnych środków na rachunku
  • Sprawdzaj codziennie stan swojego konta i ustaw alerty, które poinformują Cię, gdy kwota wolnego depozytu zabezpieczającego gwałtownie się zmniejszy
  • Korzystaj z narzędzi online, które pomogą Ci w obliczeniu wysokości wymaganego depozytu zabezpieczającego oraz wpływu zmienności cen na jego wartość
  • Nie korzystaj z nadmiernie wysokiej dźwigni finansowej oraz zacznij stosować odpowiedni system zarządzania ryzykiem 

Na zakończenie warto przypomnieć słowa słynnego inwestora Jesse Livermore'a - "Nigdy nie dopuszczaj do pojawienia się wezwania do uzupełnienia depozytu. Jesteś po złej stronie rynku. Po co tracić pieniądze w złej transakcji? Zachowaj je na inny dzień."

Zacznij inwestować już dziś lub załóż konto treningowe

Wypróbuj nagradzaną platformę handlową XTB

Załóż rachunek rzeczywisty Wypróbuj konto treningowe

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.

Xtb logo

Dołącz do ponad 1 000 000 inwestorów z całego świata

Używamy plików cookie

Klikając "Akceptuję wszystkie" zgadzasz się na zapisanie plików cookie na swoim urządzeniu, dzięki czemu pomagasz nam w ulepszeniu korzystania z naszej strony, analizowanie jej użycia oraz wspierasz nasze działania marketingowe.

W tej grupie znajdują się ciasteczka, które są niezbędne do działania naszej strony. Te pliki odpowiadają za takie funkcjonalności jak wybór języka, dystrybucję ruchu czy utrzymanie sesji użytkownika. Nie można ich wyłączyć.

Nazwa ciasteczka
Opis
SERVERID
userBranchSymbol Czas ekspiracji: 2 marca 2024
adobe_unique_id Czas ekspiracji: 1 marca 2025
SESSID Czas ekspiracji: 2 marca 2024
test_cookie Czas ekspiracji: 1 marca 2024
__hssc Czas ekspiracji: 26 stycznia 2023
__cf_bm Czas ekspiracji: 26 stycznia 2023
leavingBranchPopup
countryIsoCode
intercom-id-iojaybix Czas ekspiracji: 26 listopada 2024
intercom-session-iojaybix Czas ekspiracji: 8 marca 2024
intercom-device-id-iojaybix Czas ekspiracji: 26 listopada 2024

Korzystamy z narzędzi, które pozwalają nam analizować używanie strony. Dzięki tym informacjom jesteśmy w stanie usprawniać nasz serwis.

Nazwa ciasteczka
Opis
_gid Czas ekspiracji: 27 stycznia 2023
_gaexp Czas ekspiracji: 3 grudnia 2022
_gat_UA-25554897-1 Czas ekspiracji: 26 stycznia 2023
_gat_UA-121192761-1 Czas ekspiracji: 26 stycznia 2023
_ga_CV5LC4X16X Czas ekspiracji: 25 stycznia 2025
_ga_CBPL72L2EC Czas ekspiracji: 1 marca 2026
AnalyticsSyncHistory Czas ekspiracji: 31 marca 2024
_ga Czas ekspiracji: 1 marca 2026
__hstc Czas ekspiracji: 25 lipca 2023
__hssrc
ln_or Czas ekspiracji: 27 stycznia 2023

W tej grupie znajdują się ciasteczka, które wykorzystywane są do wyświetlania reklam o tematyce, która Cię interesuje. Pozwalają nam one również monitorować nasze działania marketingowe oraz mierzyć ich skuteczność.

Nazwa ciasteczka
Opis
MUID Czas ekspiracji: 26 marca 2025
_omappvp Czas ekspiracji: 11 lutego 2035
_omappvs Czas ekspiracji: 1 marca 2024
_uetsid Czas ekspiracji: 2 marca 2024
_uetvid Czas ekspiracji: 26 marca 2025
_fbp Czas ekspiracji: 30 maja 2024
fr Czas ekspiracji: 7 grudnia 2022
lang
muc_ads Czas ekspiracji: 7 września 2024
_ttp Czas ekspiracji: 26 marca 2025
_tt_enable_cookie Czas ekspiracji: 26 marca 2025
_ttp Czas ekspiracji: 26 marca 2025
hubspotutk Czas ekspiracji: 25 lipca 2023

Ciasteczka z tej grupy przechowują Twoje preferencje i ustawienia, tak by przy powrocie na stronie były już zapisane.

Nazwa ciasteczka
Opis
UserMatchHistory Czas ekspiracji: 31 marca 2024
bcookie Czas ekspiracji: 1 marca 2025
lidc Czas ekspiracji: 2 marca 2024
personalization_id Czas ekspiracji: 7 września 2024
lang
bscookie Czas ekspiracji: 1 marca 2025
li_gc Czas ekspiracji: 28 sierpnia 2024

Ta strona używa plików cookies. Pliki cookie to pliki przechowywane w przeglądarce i używane przez większość witryn internetowych w celu spersonalizowania korzystania z Internetu. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies Możesz zarządzać plikami cookie, klikając „Ustawienia”. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie, kliknij „Akceptuję wszystkie”.

Zmień region lub język
Kraj zamieszkania
Język