Krótka sprzedaż

Czas czytania: 10 minut(y)

Krótka sprzedaż to często jedyna adekwatna strategia inwestycyjna w trakcie rynkowej bessy. W tym artykule wyjaśniamy czym jest krótka sprzedaż, na jakich rynkach możliwe jest wykorzystanie tej strategii oraz kiedy warto rozważyć zajęcie krótkiej pozycji.

Inwestowanie zazwyczaj kojarzy się z zakupem akcji bądź innych papierów wartościowych - dla większości ludzi wydaje się to intuicyjne, dlatego większość z nas lepiej czuje się w trakcie hossy niż rynkowej bessy. Jednak inwestorzy powinni być również świadomi, że mogą skorzystać na spadkach cen. Rynki mają tendencję do wahań - ceny mogą jednego dnia rosnąć, by następnego zacząć spadać. Dlatego też warto pamiętać, że inwestorzy mają możliwość otwierania zarówno pozycji długich jak i krótkich, dzięki czemu mogą zarabiać gdy ceny rosną lub spadają. 

Kupno a sprzedaż

Wejście w długą pozycję jest rozsądne jeśli oczekuje się, że cena wybranego aktywa wzrośnie. W tym scenariuszu, inwestor zajmuje długą pozycję lub, innymi słowy, kupuje dany instrument finansowy. Jeśli jego cena wzrośnie (zgodnie z wcześniejszymi założeniami), inwestor zacznie czerpać korzyści z inwestycji, ponieważ jego pozycja stanie się zyskowna. 

KupnoŹródło: xStation 5

Z drugiej strony, jeśli inwestor spodziewa się, że cena wybranego aktywa spadnie, może zająć krótką pozycję lub, innymi słowy, sprzedać dany instrument finansowy. Jeśli jego cena spadnie (zgodnie z wcześniejszymi założeniami), transakcja szybko stanie się zyskowna.

Sprzedaż

Źródło: xStation 5

Jeśli chodzi o rynki akcji, zakup papierów wartościowych jest łatwy do zrozumienia - inwestorzy zakładają, że pewne spółki lub całe rynki będą się rozwijać. W większości przypadków jest to rozsądna strategia z długoterminowej perspektywy, ponieważ światowa gospodarka się rozwija. Niemniej jednak zdarzają się również okresy niestabilności, a dostęp do krótkiej sprzedaży umożliwia inwestorom stosowanie innych, bardziej odpowiednich strategii. Jak wspomniano wyżej, rynki też czasem zniżkują. Jeśli spodziewasz się korekty lub po prostu jesteś przekonany, że ceny niektórych aktywów spadną, strategią która umożliwia osiąganie zysków w takich okolicznościach jest właśnie krótka sprzedaż.

W tym miejscu należy podkreślić, że inwestor nie musi być w posiadaniu aktywów, które chce krótko sprzedać - słowo "sprzedać" może być mylące dla niektórych początkujących traderów. Obecnie bowiem inwestorzy otwierając krótką pozycję są w stanie sprzedać coś czego nie posiadają. Kontrakty na różnice kursowe (CFD) są instrumentami finansowymi, które umożliwiają taką operację. Warto zaznaczyć również, że jeśli kupujesz CFD na akcje, nie stajesz się w rzeczywistości właścicielem instrumentu bazowego (akcji) - po prostu zakładasz się z brokerem, że cena instrumentu wzrośnie w przyszłości.

Cel krótkiej sprzedaży

Krótka sprzedaż niektórych papierów wartościowych służy głównie celom spekulacyjnym, ponieważ inwestorzy wierzą, że wycena tychże z jakiegoś powodu spadnie. Jeżeli uczestnicy rynku podejrzewają, że cena danego aktywa (akcji, indeksu giełdowego, towaru itp.) spadnie, otwierają krótkie pozycje, aby skorzystać na spadku cen. Jak wyjaśniono powyżej, w przypadku handlu CFD nie ma potrzeby posiadania instrumentu bazowego. Ponadto, inwestorzy mogą czasami chcieć otworzyć krótką pozycję, aby zmniejszyć całkowite ryzyko swojego portfela inwestycyjnego, ponieważ otwarcie krótkiej pozycji zabezpiecza przed potencjalnymi stratami wynikającymi z posiadania długich pozycji na danym aktywie - odpowiedni przykład przedstawimy w dalszej części artykułu.

Rynki na których można otwierać krótkie pozycje

W przypadku CFD (kontrakty na różnice kursowe) inwestorzy nigdy nie stają się właścicielami aktywów bazowych. Dlatego też każdy kontrakt, który jest dostępny w ofercie XTB może być przedmiotem krótkiej sprzedaży! Dotyczy to zarówno towarów takich jak złoto czy ropa, indeksów takich jak DE30 czy US100, ale także par walutowych i pojedynczych akcji.

Kiedy warto rozważyć krótką pozycję?

Traderzy zazwyczaj opierają swoje decyzje na analizie technicznej lub fundamentalnej. Chociaż oba typy analiz kryją w sobie wiele różnych strategii, omówmy kilka prostych przykładów. 

Analiza fundamentalna - traderzy często rozważają krótkie pozycje kiedy widzą, że rynek jest zbyt drogi. Przykładem może być tu ponadprzeciętny stosunek ceny do zysku dla indeksu US500 lub wyjątkowy rajd byków na OIL, który trwał dłużej niż przeciętnie. Poprzez otwarcie krótkich pozycji traderzy wyrażają swój pogląd, że przegrzany rynek powróci w przyszłości do stanu normalności.

Analiza techniczna - większość narzędzi analizy technicznej jest równie dobra zarówno w wynajdywaniu okazji do kupna jak i sprzedaży. Weźmy pod uwagę kanał spadkowy. Test górnego ograniczenia kanału spadkowego może być postrzegany jako sygnał kontynuacji niedźwiedziego trendu. Traderzy otwierający krótką pozycję w takim miejscu wyrażają swój pogląd, że trend rzeczywiście jest kontynuowany.

Przykład wykresu krótkiej sprzedażyNależy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Źródło: xStation 5

W tym przykładzie test górnego ograniczenia kanału spadkowego zwiastował kontynuację spadków cen SILVER.

Przykłady jak otworzyć pozycję krótką

Przykład 1 - DE30

Na wstępie należy zaznaczyć, że platforma transakcyjna XTB zapewnia dostęp do szerokiego wachlarza instrumentów finansowych. Przyjrzyjmy się zatem niektórym z głównych rynków, które umożliwiają zastosowanie różnych strategii krótkiej sprzedaży. 

Zaczynając od indeksów, inwestorzy mogą oczekiwać wzrostów lub spadków na wykresach niektórych z nich. Jeśli spodziewasz się, że indeks giełdowy będzie spadał, możesz zająć na nim krótką pozycję za pomocą CFD. W celu otwarcia krótkiej pozycji, inwestor powinien wybrać odpowiedni wolumen i kliknąć przycisk "Sell" - egzekucja natychmiastowa jest najszybszym sposobem zawarcia transakcji.  Czerwony przycisk zawsze pokazuje cenę, po której można wejść w krótką pozycję. 

Jak otworzyć pozycję krótką - przykład DE30Aby zająć krótką pozycję na indeksie giełdowym, należy kliknąć przycisk "Sell", składając w ten sposób zlecenie. Oczywiście nie musisz być w posiadaniu instrumentu bazowego podczas handlu za pomocą CFD. 

Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Źródło: xStation 5

Zainteresowani krótką sprzedażą nie muszą posiadać dużych kwot pieniędzy, ponieważ kontrakty CFD umożliwiają handel z wykorzystaniem dźwigni finansowej. Dlatego też inwestorzy mogą łatwo wybrać wolumen transakcji, na który mogą sobie pozwolić. Należy również pamiętać, że wykorzystanie dźwigni finansowej może zwiększyć potencjalne zyski lub straty. Jeśli wciąż nie jesteś do końca pewien czym są indeksy giełdowe, w pierwszej kolejności polecamy nasz artykuł zatytułowany "Handel indeksami - czym jest indeks giełdowy?".

Przykład 2 - Złoto

Inwestowanie w złoto często kojarzone jest ze złotymi sztabkami czy monetami, ale w XTB traderzy mogą handlować GOLD CFD również wtedy, gdy spodziewają się spadku cen złota. 

Jeśli spodziewasz się spadków ponieważ - na przykład - w Twojej opinii poprzednie wzrosty cen były zbyt dynamiczne, możesz zająć krótką pozycję na rynku złota. Kiedy to zrobisz, skorzystasz na spadku cen złota, ale stracisz jeśli ceny wzrosną.

Otwarcie krótkiej pozycji na przykładzie złotaInwestorzy mają możliwość otwierania krótkich pozycji bezpośrednio poprzez zakładkę "Market Watch" na platformie xStation 5. Aby to zrobić, wystarczy kliknąć przycisk "Sell". 

Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Źródło: xStation 5

Przykład 3 - EURUSD

Pary walutowe są czasem zwodnicze dla początkujących traderów, ale w rzeczywistości są świetnym przykładem na to, że krótkie pozycje nie różnią się od długich pod żadnym względem poza ich kierunkiem. Wyobraź sobie, że jesteś świadkiem świetnych danych o produkcji przemysłowej w Niemczech i uważasz, że pomogą one wycenie euro w stosunku do dolara. W takim wypadku oczekujesz, że EURUSD podąży w górę (jedno euro będzie warte więcej dolarów) i możesz otworzyć długą pozycję na EURUSD CFD. Ale co jeśli w przyszłym miesiącu raport przemysłowy okaże się bardzo słaby i spodziewasz się, że euro spadnie w stosunku do dolara? Wtedy oczekujesz, że EURUSD spadnie (jedno euro będzie warte mniej dolarów) i możesz otworzyć krótką pozycję na EURUSD CFD. Obie pozycje działają dokładnie w ten sam sposób!

Wykres EURUSDNależy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.

Krótka sprzedaż jest możliwa również dzięki przyciskowi Click&Trade, który znajduje się w lewym górnym rogu na platformie xStation 5.

Zabezpieczanie poprzez krótką sprzedaż

Krótka sprzedaż jest bardzo potężnym narzędziem, ponieważ umożliwia inwestorom zabezpieczanie ich portfeli inwestycyjnych. To sprawia, że krótka sprzedaż jest niezwykle przydatna w okresach wzmożonej niepewności, którym często towarzyszą gwałtowne wahania rynku. Rozważmy dwa proste przykłady:

Przykład 1 - sprzedaż CFD na indeks w celu zabezpieczenia portfela inwestycyjnego

Wyobraźmy sobie, że inwestor posiada akcje kilku niemieckich spółek typu blue chip. Wartość jego portfela inwestycyjnego wynosi około 30.000 EUR. Inwestor podejrzewa, że zbliża się korekta rynku, ale jednocześnie nie chce sprzedawać swoich akcji. W celu zabezpieczenia swojego portfela inwestycyjnego, inwestor może wykorzystać kontrakt CFD na indeks odzwierciedlający koszyk akcji 30 największych niemieckich spółek. Zajęcie krótkiej pozycji skutecznie neutralizuje długą pozycję inwestora. W tym przypadku inwestor może skorzystać z kalkulatora indeksu, aby ocenić wielkość pozycji potrzebnej do zabezpieczenia portfela: 0,08 lota odpowiada wartości około 30 000 EUR. W momencie gdy wycena akcji z portfela zacznie zniżkować, inwestor powinien czerpać zyski z krótkiej pozycji zajętej na kontrakcie CFD. Portfel akcji stanie się w praktyce zabezpieczony.  

Jak zabezpieczyć portfel inwestycyjny - krótka sprzedaż na indeksie CFDŹródło: xStation 5

Przykład 2 - hedging za pomocą krótkiej pozycji na CFD na akcje

Wyobraźmy sobie, że inwestor posiada 10 akcji spółki Volkswagen notowanej na niemieckiej giełdzie. Producent samochodów ma zamiar opublikować swój raport kwartalny i inwestor podejrzewa, że wyniki spółki mogą znacząco rozminąć się z oczekiwaniami analityków z powodu globalnego niedoboru chipów - w takim scenariuszu oczekuje się, że cena akcji Volkswagena spadnie. Aby ograniczyć ryzyko, inwestor może sprzedać swoje akcje lub zająć krótką pozycję zabezpieczając się w ten sposób przed ryzykiem spadku kursu (np. za pomocą kontraktów CFD na akcje). Krótka sprzedaż akcji skutecznie neutralizuje pozycję inwestora. Jeżeli Volkswagen nie spełni oczekiwań dotyczących wyników i sprzedaży, wartość akcji posiadanych przez inwestora prawdopodobnie spadnie ale jednocześnie krótka pozycja inwestora okaże się zyskowna. 

Podsumowując, krótkie pozycje na CFD są lustrzanym odbiciem długich pozycji. Jeśli spodziewasz się, że wycena indeksu, akcji lub towaru spadnie, możesz otworzyć krótką pozycję - nie musisz posiadać danego aktywa, aby handlować w momencie spadku cen!

VOW.DE okno instrumentuW celach hedgingowych inwestor powinien otworzyć krótką pozycję na CFD na akcje Volkswagena. Źródło: xStation 5

Podsumowanie

Krótka sprzedaż jest popularną strategią wśród wielu inwestorów, ponieważ pozwala im na czerpanie korzyści ze spadku cen - a rynki zniżkują dość często. Obecnie istnieje szeroki wachlarz możliwości w zakresie krótkiej sprzedaży, ponieważ inwestorzy detaliczni uzyskali dostęp do różnych instrumentów finansowych, w tym kontraktów CFD. Dlatego też warto zdawać sobie sprawę z takiego rozwiązania - kiedy tylko podejrzewasz, że cena spadnie, możesz w prosty sposób zająć krótką pozycję.

Zacznij inwestować już dziś lub załóż konto treningowe

Wypróbuj nagradzaną platformę handlową XTB

Załóż rachunek rzeczywisty Wypróbuj konto treningowe

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Xtb logo

Dołącz do ponad 1 000 000 inwestorów z całego świata

Używamy plików cookie

Klikając "Akceptuję wszystkie" zgadzasz się na zapisanie plików cookie na swoim urządzeniu, dzięki czemu pomagasz nam w ulepszeniu korzystania z naszej strony, analizowanie jej użycia oraz wspierasz nasze działania marketingowe.

W tej grupie znajdują się ciasteczka, które są niezbędne do działania naszej strony. Te pliki odpowiadają za takie funkcjonalności jak wybór języka, dystrybucję ruchu czy utrzymanie sesji użytkownika. Nie można ich wyłączyć.

Nazwa ciasteczka
Opis
SERVERID
userBranchSymbol Czas ekspiracji: 2 marca 2024
adobe_unique_id Czas ekspiracji: 1 marca 2025
SESSID Czas ekspiracji: 2 marca 2024
test_cookie Czas ekspiracji: 1 marca 2024
__hssc Czas ekspiracji: 26 stycznia 2023
__cf_bm Czas ekspiracji: 26 stycznia 2023
leavingBranchPopup
countryIsoCode
intercom-id-iojaybix Czas ekspiracji: 26 listopada 2024
intercom-session-iojaybix Czas ekspiracji: 8 marca 2024
intercom-device-id-iojaybix Czas ekspiracji: 26 listopada 2024

Korzystamy z narzędzi, które pozwalają nam analizować używanie strony. Dzięki tym informacjom jesteśmy w stanie usprawniać nasz serwis.

Nazwa ciasteczka
Opis
_gid Czas ekspiracji: 27 stycznia 2023
_gaexp Czas ekspiracji: 3 grudnia 2022
_gat_UA-25554897-1 Czas ekspiracji: 26 stycznia 2023
_gat_UA-121192761-1 Czas ekspiracji: 26 stycznia 2023
_ga_CV5LC4X16X Czas ekspiracji: 25 stycznia 2025
_ga_CBPL72L2EC Czas ekspiracji: 1 marca 2026
AnalyticsSyncHistory Czas ekspiracji: 31 marca 2024
_ga Czas ekspiracji: 1 marca 2026
__hstc Czas ekspiracji: 25 lipca 2023
__hssrc
ln_or Czas ekspiracji: 27 stycznia 2023

W tej grupie znajdują się ciasteczka, które wykorzystywane są do wyświetlania reklam o tematyce, która Cię interesuje. Pozwalają nam one również monitorować nasze działania marketingowe oraz mierzyć ich skuteczność.

Nazwa ciasteczka
Opis
MUID Czas ekspiracji: 26 marca 2025
_omappvp Czas ekspiracji: 11 lutego 2035
_omappvs Czas ekspiracji: 1 marca 2024
_uetsid Czas ekspiracji: 2 marca 2024
_uetvid Czas ekspiracji: 26 marca 2025
_fbp Czas ekspiracji: 30 maja 2024
fr Czas ekspiracji: 7 grudnia 2022
lang
muc_ads Czas ekspiracji: 7 września 2024
_ttp Czas ekspiracji: 26 marca 2025
_tt_enable_cookie Czas ekspiracji: 26 marca 2025
_ttp Czas ekspiracji: 26 marca 2025
hubspotutk Czas ekspiracji: 25 lipca 2023

Ciasteczka z tej grupy przechowują Twoje preferencje i ustawienia, tak by przy powrocie na stronie były już zapisane.

Nazwa ciasteczka
Opis
UserMatchHistory Czas ekspiracji: 31 marca 2024
bcookie Czas ekspiracji: 1 marca 2025
lidc Czas ekspiracji: 2 marca 2024
personalization_id Czas ekspiracji: 7 września 2024
lang
bscookie Czas ekspiracji: 1 marca 2025
li_gc Czas ekspiracji: 28 sierpnia 2024

Ta strona używa plików cookies. Pliki cookie to pliki przechowywane w przeglądarce i używane przez większość witryn internetowych w celu spersonalizowania korzystania z Internetu. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies Możesz zarządzać plikami cookie, klikając „Ustawienia”. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie, kliknij „Akceptuję wszystkie”.

Zmień region lub język
Kraj zamieszkania
Język