Różnica pomiędzy xStation a MT4

4 minute(s)

Zacznij inwestować już dziś lub załóż konto treningowe

Załóż rachunek rzeczywisty Wypróbuj konto treningowe
 • XTB daje swoim klientom możliwość inwestowania na dwóch platformach, xStation i MT4

 • Zdajemy sobie sprawę, że inwestorzy mają indywidualne potrzeby, dlatego staramy się do nich dopasować poprzez zapewnienie dostępu do dwóch różnych platform z różnymi korzyściami.

Dlaczego powinieneś wybrać platformę xStation?

Różnica pomiędzy xStation a MT4

xStation została w całości opracowana przez XTB. To innowacyjna i w pełni konfigurowalna platforma transakcyjna, dostępna zarówno na komputer i laptop, jak również na tablet, czy smartphone.

xStation wyróżnia niezwykła szybkość realizacji zleceń, która wynosi średnio 85 milisekund. Znana jest również z unikalnych funkcji ułatwiających inwestowanie. Zaliczamy do nich:

 • statystyki tradera/inwestora: Statystyki na żywo pomogą Ci przeanalizować swoje wyniki, dzięki takim informacjom jak: wyniki z poszczególnych rynków, maksymalny spadek kapitału, stosunek zysków do strat, średni czas trwania transakcji - zarówno tych zyskownych, jak i stratnych oraz wiele innych,

 • łączne zamykanie transakcji: Zamknij wszystkie swoje pozycje jednym kliknięciem lub zdecyduj, czy chcesz zamknąć wszystkie pozycje zyskowne lub stratne. Ta unikalna funkcja pomoże Ci w zamknięciu transakcji bez konieczności ręcznego wybierania każdej pozycji, co znacznie zaoszczędzi Twój czas,

 • Trader’s Talk: Dostęp do najnowszych wiadomości z rynku, które możesz czytać lub odsłuchiwać bez potrzeby wychodzenia z platformy,

 • kalendarz: xStation zapewnia kalendarz makroekonomiczny ze wszystkimi najważniejszymi nadchodzącymi wydarzeniami makroekonomicznymi.  Jest on również na bieżąco aktualizowany podczas publikacji odczytów makroekonomicznych. Nie ma konieczności korzystania ze stron zewnętrznych, gdy masz tę funkcję w platformie transakcyjnej,

 • sentyment rynku: Zobacz, jak inni inwestują i jaki jest sentyment na poszczególnych rynkach. Poczuj siłę rynków i zwiększ prawdopodobieństwo sukcesu swoich transakcji,

 • kalkulator inwestora: dzięki tej funkcji nie musisz ręcznie obliczać takich parametrów jak: wartość transakcji, wartość spreadu, wartość stop loss, wartość take profit i wiele innych. Kalkulator transakcyjny jest wbudowaną funkcją w oknie zlecenia, która pomaga Ci dokonać obliczeń i podjąć właściwe decyzje inwestycyjne,

 • xSocial: dostęp do globalnej społeczności traderów, możliwość analizowania ich wyników i kopiowania lub ustawiania przeciwbieżnych pozycji. Jest to świetna funkcjonalność dla inwestorów, którzy nie mają czasu na analizę rynków i inwestowanie na własną rękę.

Są to tylko niektóre z wielu unikalnych funkcji platformy transakcyjnej xStation, nieustannie dążymy do zwiększenia jej funkcjonalności i jeszcze większego ułatwienia jej obsługi tak, aby inwestowanie stało się jeszcze łatwiejsze.

Dlaczego powinieneś wybrać platformę MT4?

Różnica pomiędzy xStation a MT4 - przykłady

MT4 jest jedną z najpopularniejszych na świecie platform transakcyjnych a XTB jest jednym z najbardziej doświadczonych brokerów MT4. Platforma MT4 obejmuje kompleksowy pakiet narzędzi do tworzenia wykresów i, co najważniejsze, ma możliwość dodawania narzędzi, które nie są oparte na platformie. Te dodatkowe narzędzia obejmują bogatą bibliotekę zarówno darmowych, jak i płatnych narzędzi, które zostały opracowane przez inwestorów na całym świecie.

Unikalne funkcje MT4 to:

 • rynek: Pozwala on na znalezienie dodatkowych narzędzi analizy technicznej, które można wykorzystać na platformie. Jeśli kompleksowy pakiet do tworzenia wykresów nie wystarczy, zawsze masz możliwość wzbogacenia narzędzi, które mogą pomóc w analizie rynku,

 • porady ekspertów: To automatyczny system transakcyjny, który albo traduje za Ciebie, albo może dać Ci sygnały wejścia i wyjścia. Domyślna wersja MT4 ma dwa takie systemy,  ale kod bazowy MT4 może pomóc Ci znaleźć zarówno darmowe, jak i płatne porady ekspertów, które można wykorzystać na platformie,

 • tester strategii: Przed użyciem powyższego systemu doradztwa, MT4 pozwoli Ci przetestować Twoje automatyczne strategie, zoptymalizować i dopasować je do Twoich potrzeb inwestycyjnych,

 • społeczność MT4: Globalna społeczność, którą można znaleźć pod następującym adresem: www.mql4.com. Jest to miejsce, gdzie można podzielić się własnymi narzędziami analizy technicznej, znaleźć narzędzia opracowane przez innych i omówić różne aspekty tradingu.

Podsumowanie

Powyższe porównanie wskazuje, że siła MT4 tkwi w jej społeczności i bogatej bibliotece zewnętrznych narzędzi do tworzenia wykresów. Z drugiej jednak strony siła xStation leży w stale rosnącej liczbie funkcji, które mogą pomóc w procesie inwestycyjnym i w dokonywaniu trafnych decyzji inwestycyjnych.

Informujemy, że platforma transakcyjna MetaTrader 4 (MT4) nie jest już dostępna dla obecnie zakładanych, nowych kont (rachunków inwestycyjnych). Użytkownicy, którzy dotychczas korzystali z platformy MT4, mają jednak nadal taką możliwość. Zachęcamy jednocześnie do sprawdzenia możliwości naszej nowoczesnej i niezwykle intuicyjnej platformy xStation 5!

Zacznij inwestować już dziś lub załóż konto treningowe

Wypróbuj nagradzaną platformę handlową XTB

Załóż rachunek rzeczywisty Wypróbuj konto treningowe

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.