Typy wykresów

Czas czytania: 4 minut(y)

Poznaj różnice między typami wykresów i wybierz najlepszy dla siebie.

Z tej lekcji dowiesz się:

  • Jakie są różnice pomiędzy wykresami: liniowymi, słupkowymi (OHLC) i świecowymi
  • Jaki rodzaj wykresu jest najlepszy na początku twojej kariery tradera
  • Jaki rodzaj wykresu najdokładniej prezentuje informacje o zmianach cen

Analiza techniczna w największym stopniu skupia się na wykorzystywaniu wykresów. W początkowych etapach kluczowe jest zrozumienie, czym charakteryzują się poszczególne typy wykresów. Do najpopularniejszych z nich zaliczamy:

  • wykres liniowy
  • wykres słupkowy (OHLC)
  • wykres świecowy.

Wykresy liniowe

Wykresy liniowe są najprostszą formą prezentacji cen na rynkach. Tworzone są poprzez rysowanie linii pomiędzy kolejnymi cenami zamknięcia. Ten typ wykresu w przejrzysty sposób obrazuje ogólny ruch cen na rynku w określonym przedziale czasu. Z uwagi na swą prostotę, wykresy liniowe są pomocne w rozpoznawaniu formacji. Z tego względu, są one często wykorzystywane przez początkujących inwestorów. Jeżeli chcesz zacząć działalność na rynkach finansowych, dobrym pomysłem może być nauka praktycznego korzystania z wykresów liniowych.

Wykresy słupkowe (OHLC)

W przeciwieństwie do wykresów liniowych, wykresy słupkowe OHLC obrazują nie tylko ceny zamknięcia, ale także ceny otwarcia, jak również najwyższą i najniższą cenę w danym okresie. Dolny fragment słupka prezentuje najniższy odnotowany poziom cenowy, podczas, gdy szczyt słupka obrazuje najwyższą cenę, po jakiej dokonano transakcji w danym przedziale czasowym. Cały słupek odzwierciedla zakres, w jakim poruszała się cena w konkretnym okresie. Ceny otwarcia i zamknięcia są prezentowane poziomymi kreskami po lewej i prawej stronie od pionowego korpusu słupka.

Istnieją dwa rodzaje słupków, mogących wystąpić na wykresie: wzrostowy i spadkowy. Odróżnia je niewielki szczegół, jakim jest kolor oraz wysokość kresek po prawej i lewej stronie. Jeśli kreska po lewej jest wyższa niż po prawej, słupek jest słupkiem spadkowym. Analogicznie, wyższy poziom kreski po prawej oznacza występowanie słupka wzrostowego.

Pojedynczy słupek prezentuje dane wyłącznie z określonego przedziału czasowego. Przykładowo, słupek 15 minutowy uwzględnia tylko ten zakres cen, który pojawił się w ciągu ostatnich 15 minut. Z uwagi na konstrukcję słupków, rozpoznanie formacji cenowych jest odrobinę bardziej skomplikowane niż w przypadku wykresów liniowych. To jednak niewielka cena, którą musisz zapłacić za o wiele więcej informacji, które dostarczy ci wykres OHLC.

Wykresy świecowe

Wykresy świecowe, podobnie jak wykresy słupkowe, zawierają pełną informację odnośnie cen, ale są przy tym uznawane za bardziej przystępne pod względem graficznym. Najwyższa cena jest sygnalizowana przez górny cień, podczas gdy najniższa przez cień dolny. Długość korpusu świecy jest z kolei uzależniona od aktywności kupujących i sprzedających na rynku. Obrazuje on różnicę pomiędzy poziomami otwarcia i zamknięcia instrumentu. Krótki korpus świecy oznacza niską zmienność (konsolidację), czyli okres względnego spokoju na rynku. Długi sugeruje, że w danym okresie miał miejsce większy ruch cenowy.

Jedyną różnicą pomiędzy wykresem słupkowym a świecowym jest konstrukcja świecy. W przypadku wykresów słupkowych, ceny otwarcia i zamknięcia są odzwierciedlone poziomymi kreskami po lewej lub po prawej stronie. Z kolei, na wykresie świecowym, to kolor korpusu pokazuje, czy dana świeca jest wzrostowa, czy spadkowa. Jeżeli korpus jest koloru czarnego, oznacza to, iż cena w danym okresie zamknęła się poniżej poziomu otwarcia. Alternatywnie, biały korpus oznacza, że mamy do czynienia ze świecą wzrostową. Warto pamiętać, że kolory świec mogą różnić się w zależności od platformy transakcyjnej. Oferowane przez nas platformy umożliwiają Ci jednak dostosowanie kolorów do swoich preferencji, o czym możesz przeczytać w pozostałych lekcjach.

 

Wielu inwestorów uważa wykres świecowy za bardziej czytelny i łatwiejszy w interpretacji. Każda świeca w precyzyjny sposób obrazuje ruch ceny w danym okresie. Dzięki temu jesteś w stanie natychmiast określić relacje pomiędzy poziomami otwarcia i zamknięcia. Możesz również wskazać maksymalną i minimalną cenę danego waloru  Relacja pomiędzy ceną otwarcia i zamknięcia jest kluczowa dla każdego tradera i stanowi istotę wykresów świecowych.          

Co warto zapamiętać?

Istnieją trzy główne rodzaje wykresów wykorzystywanych przez inwestorów. Każdy z nich posiada swoje wady i zalety. Aby zostać skutecznym traderem powinieneś/powinnaś poświęcić chwilę i wybrać typ wykresu, który najbardziej odpowiada twoim preferencjom. Początkującym uczestnikom rynku polecamy zapoznać się z wykresami liniowymi, które ułatwiają rozpoznanie podstawowych formacji cenowych. Bardziej zaawansowani traderzy mogą wykorzystywać wykresy świecowe, aby rozwijać swoje strategie inwestycyjne. Warto wiedzieć, że na naszych platformach możesz znaleźć również inne wykresy, takie jak na przykład Heikin-Ashi.

Zacznij inwestować już dziś lub załóż konto treningowe

Wypróbuj nagradzaną platformę handlową XTB

Załóż rachunek rzeczywisty Wypróbuj konto treningowe

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Xtb logo

Dołącz do ponad 1 000 000 inwestorów z całego świata

Używamy plików cookie

Klikając "Akceptuję wszystkie" zgadzasz się na zapisanie plików cookie na swoim urządzeniu, dzięki czemu pomagasz nam w ulepszeniu korzystania z naszej strony, analizowanie jej użycia oraz wspierasz nasze działania marketingowe.

W tej grupie znajdują się ciasteczka, które są niezbędne do działania naszej strony. Te pliki odpowiadają za takie funkcjonalności jak wybór języka, dystrybucję ruchu czy utrzymanie sesji użytkownika. Nie można ich wyłączyć.

Nazwa ciasteczka
Opis
SERVERID
userBranchSymbol Czas ekspiracji: 2 marca 2024
adobe_unique_id Czas ekspiracji: 1 marca 2025
SESSID Czas ekspiracji: 2 marca 2024
test_cookie Czas ekspiracji: 1 marca 2024
__hssc Czas ekspiracji: 26 stycznia 2023
__cf_bm Czas ekspiracji: 26 stycznia 2023
leavingBranchPopup
countryIsoCode
intercom-id-iojaybix Czas ekspiracji: 26 listopada 2024
intercom-session-iojaybix Czas ekspiracji: 8 marca 2024
intercom-device-id-iojaybix Czas ekspiracji: 26 listopada 2024

Korzystamy z narzędzi, które pozwalają nam analizować używanie strony. Dzięki tym informacjom jesteśmy w stanie usprawniać nasz serwis.

Nazwa ciasteczka
Opis
_gid Czas ekspiracji: 27 stycznia 2023
_gaexp Czas ekspiracji: 3 grudnia 2022
_gat_UA-25554897-1 Czas ekspiracji: 26 stycznia 2023
_gat_UA-121192761-1 Czas ekspiracji: 26 stycznia 2023
_ga_CV5LC4X16X Czas ekspiracji: 25 stycznia 2025
_ga_CBPL72L2EC Czas ekspiracji: 1 marca 2026
AnalyticsSyncHistory Czas ekspiracji: 31 marca 2024
_ga Czas ekspiracji: 1 marca 2026
__hstc Czas ekspiracji: 25 lipca 2023
__hssrc
ln_or Czas ekspiracji: 27 stycznia 2023

W tej grupie znajdują się ciasteczka, które wykorzystywane są do wyświetlania reklam o tematyce, która Cię interesuje. Pozwalają nam one również monitorować nasze działania marketingowe oraz mierzyć ich skuteczność.

Nazwa ciasteczka
Opis
MUID Czas ekspiracji: 26 marca 2025
_omappvp Czas ekspiracji: 11 lutego 2035
_omappvs Czas ekspiracji: 1 marca 2024
_uetsid Czas ekspiracji: 2 marca 2024
_uetvid Czas ekspiracji: 26 marca 2025
_fbp Czas ekspiracji: 30 maja 2024
fr Czas ekspiracji: 7 grudnia 2022
lang
muc_ads Czas ekspiracji: 7 września 2024
_ttp Czas ekspiracji: 26 marca 2025
_tt_enable_cookie Czas ekspiracji: 26 marca 2025
_ttp Czas ekspiracji: 26 marca 2025
hubspotutk Czas ekspiracji: 25 lipca 2023

Ciasteczka z tej grupy przechowują Twoje preferencje i ustawienia, tak by przy powrocie na stronie były już zapisane.

Nazwa ciasteczka
Opis
UserMatchHistory Czas ekspiracji: 31 marca 2024
bcookie Czas ekspiracji: 1 marca 2025
lidc Czas ekspiracji: 2 marca 2024
personalization_id Czas ekspiracji: 7 września 2024
lang
bscookie Czas ekspiracji: 1 marca 2025
li_gc Czas ekspiracji: 28 sierpnia 2024

Ta strona używa plików cookies. Pliki cookie to pliki przechowywane w przeglądarce i używane przez większość witryn internetowych w celu spersonalizowania korzystania z Internetu. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies Możesz zarządzać plikami cookie, klikając „Ustawienia”. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie, kliknij „Akceptuję wszystkie”.

Zmień region lub język
Kraj zamieszkania
Język