xStation 5: Zlecenia oczekujące

Czas czytania: 5 minut(y)

Dowiedz się, czym są zlecenia oczekujące i jak je składać na platformie xStation 5.

Z tej lekcji dowiesz się:

  • Jakie są rodzaje zleceń oczekujących dostępnych na naszej platformie xStation 5
  • Jak składać zlecenia oczekujące
  • Jak zawierać zlecenie oczekujące bezpośrednio z wykresu

Inwestując na rynkach finansowych mamy dwa sposoby otwierania naszych pozycji.

Egzekucja natychmiastowa: pozycja jest otwierana od razu, realizacja następuje po aktualnej cenie rynkowej.

Zlecenie oczekujące: pozycja jest otwierana, gdy cena osiągnie konkretny poziom, wcześniej określony przez Ciebie.  

Z czasem prawdopodobnie przekonasz się, że warto korzystać z obu tych metod.Jak dokładnie działają zlecenia oczekujące i dlaczego są ci niezbędne?

Faktem jest, że bycie zawsze na bieżąco z wydarzeniami i istotnymi zmianami na rynkach finansowych jest ważne, ale dobre planowanie swoich inwestycji jest jeszcze ważniejsze. Jeśli masz własny pogląd na konkretny rynek, ale nie masz czasu, aby ręcznie monitorować ceny, wykorzystanie zleceń oczekujących będzie w tym wypadku idealnym rozwiązaniem.

W przeciwieństwie do egzekucji natychmiastowej, gdzie zlecenia są realizowane po obecnej cenie rynkowej, zlecenia oczekujące pozwalają na ich realizację dopiero po osiągnięciu przez rynek interesującej nas ceny. Istnieją cztery typy zleceń oczekujących dostępnych na platformie xStation 5, ale możemy je podzielić na dwie główne kategorie: zlecenia na wybicie pewnego poziomu ceny oraz zlecenia na odbicie ceny od pewnego poziomu.

Możemy używać obu typów zleceń zarówno do zakupu jak i sprzedaży, co daje nam cztery rodzaje zleceń oczekujących:

Buy Stop

Zlecenie Buy Stop pozwala na zakup kontraktu CFD powyżej obecnej ceny rynkowej. Oznacza to, że jeśli obecna cena rynkowa wynosi 20 USD, a zlecenie oczekujące jest ustawione na poziomie 22 USD, kupno czyli pozycja “długa” zostanie otwarta, dopiero gdy rynek osiągnie poziom 22 USD.

Sell Stop

Zlecenie Sell Stop pozwala na sprzedaż kontraktu CFD poniżej obecnej ceny rynkowej. Tak więc jeśli bieżąca cena rynkowa wynosi wspomniane 20 USD, a cena zlecenia Sell Stop zostanie ustawiona na 18 USD, sprzedaż czyli pozycja "krótka" zostanie otwarta dopiero wtedy, gdy rynek osiągnie cenę 18 USD lub niższą.

Buy Limit

Przeciwnym do zlecenia Buy Stop jest zlecenie Buy Limit, które umożliwia nam ustawienie zlecenia kupna poniżej obecnej ceny rynkowej, tak, aby kupić kontrakt CFD, na przykład w miejscu ważnego wsparcia. Oznacza to, że jeśli obecna cena rynkowa wynosi 20 USD, a cena zlecenia Buy Limit ustawiona zostanie na 18 USD, wówczas dopiero kiedy rynek osiągnie poziom 18 USD lub niższy, zostanie otwarta pozycja kupna.

Sell Limit

Na koniec, zlecenie Sell Limit. Pozwala na otwarcie pozycji krótkiej powyżej obecnej ceny rynkowej. Jeśli obecna cena rynkowa wynosi 20 USD, a ustalona cena aktywacji zlecenia Sell Limit wyniesie 22 USD, wówczas, gdy rynek osiągnie poziom 22 USD zostanie otwarta pozycja krótka.

Składanie zleceń oczekujących

Okienko do składania zleceń oczekujących można otworzyć na kilka sposobów. W zakładce Ulubione lub Market Watch należy odnaleźć instrument, który nas interesuje, następnie kliknąć prawym przyciskiem myszy na nazwę instrumentu i wybrać “Otwórz okno zlecenia”. Inną, szybszą metodą na otwarcie okna, jest kliknięcie prawym przyciskiem myszy bezpośrednio na wykres, a następnie wybranie pozycji “Nowe zlecenie”. Gdu już to zrobimy, otwiera się tak zwany ticket, czyli okienko do składania zleceń. W górnej części okna wybieramy zakładkę “Zlecenie oczekujące”.

Należy również wpisać wielkość pozycji w oparciu o wolumen, czyli liczbę lotów, wartość kontraktu lub margin, czyli depozyt zabezpieczający. W razie potrzeby, można ustawić dodatkowo datę wygaśnięcia zlecenia. Po ustawieniu wszystkich parametrów, wybierz zielony lub czerwony przycisk, w zależności od tego, czy chcesz kupić czy sprzedać dany instrument.

Składanie zleceń bezpośrednio z wykresu

Zlecenia oczekujące można również złożyć bezpośrednio z aktualnie analizowanego wykresu.

Klikamy prawym przyciskiem myszy na wykresie. W miejscu, w którym chcielibyśmy kupić bądź sprzedać dany instrument, pojawi się okienko, gdzie możemy wybrać jeden z dwóch dostępnych rodzajów zleceń oczekujących. Klikając w miejscu poniżej ceny rynkowej, zlecenia dostępne będą 2 typy zleceń: Buy Limit oraz Sell Stop. Z kolei, klikając powyżej ceny rynkowej, zlecenia do wyboru będą: Buy Stop oraz Sell Limit. Platforma sama pokazuje jaki rodzaj zlecenia jest możliwy. Sytuację przedstawia obrazek poniżej.

Bardziej precyzyjnym narzędziem jest zlecenie oczekujące, które dodatkowo umożliwia ustawienie zleceń Stop Loss i/lub Take Profit w tym samym czasie. Można to zrobić, naciskając przycisk znajdujący się w lewym górnym rogu wykresu. Widać to na obrazku poniżej - "złóż zlecenie oczekujące z wykresu z SL i TP".

Po wybraniu tego przycisku, przesuń kursor myszy na wykres, aby można było wybrać poziom, na którym zostanie ustawione zlecenie oczekujące. Po wybraniu poziomu cenowego można również zaznaczyć na wykresie poziom obronny Stop Loss lub poziom realizacji zysków Take Profit, powyżej lub poniżej poziomu otwarcia.

Dodatkowo, podczas ustawiania poziomów w lewym górnym rogu pojawi się niewielka instrukcja. Cały proces można skrócić ustawiając na wykresie tylko poziom oczekujący oraz zlecenie Take Profit (aby przerwać sekwencję należy wcisnąć Spację lub Enter na klawiaturze). Aby odwrócić kolejność zleceń TP<->SL, czyli po ustawieniu poziomu otwarcia zlecenia, zamiast Take Profit ustawić Stop Loss, należy na klawiaturze kliknąć przycisk Shift.

Po ustawieniu poziomów, wyświetli się okno zlecenia z poziomami cenowymi, które wybraliśmy na wykresie. Teraz pozostaje tylko wybrać wielkość pozycji, sprawdzić, czy wszystko jest tak, jak zaplanowaliśmy, a następnie kliknąć przycisk złożenia zlecenia - zielony lub czerwony, w zależności od typu składanego zlecenia.

Jak widzisz, łatwość i prostota składania zleceń oczekujących są bardzo silnymi atutami platformy xStation 5. Zlecenia te są najbardziej przydatne, gdy stałe śledzenie rynku jest niemożliwe lub jeśli cena instrumentu zbyt szybko się zmienia, a inwestor nie chce przegapić okazji inwestycyjnej.

Zacznij inwestować już dziś lub załóż konto treningowe

Wypróbuj nagradzaną platformę handlową XTB

Załóż rachunek rzeczywisty Wypróbuj konto treningowe

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Xtb logo

Dołącz do ponad 1 000 000 inwestorów z całego świata

Używamy plików cookie

Klikając "Akceptuję wszystkie" zgadzasz się na zapisanie plików cookie na swoim urządzeniu, dzięki czemu pomagasz nam w ulepszeniu korzystania z naszej strony, analizowanie jej użycia oraz wspierasz nasze działania marketingowe.

W tej grupie znajdują się ciasteczka, które są niezbędne do działania naszej strony. Te pliki odpowiadają za takie funkcjonalności jak wybór języka, dystrybucję ruchu czy utrzymanie sesji użytkownika. Nie można ich wyłączyć.

Nazwa ciasteczka
Opis
SERVERID
userBranchSymbol Czas ekspiracji: 2 marca 2024
adobe_unique_id Czas ekspiracji: 1 marca 2025
SESSID Czas ekspiracji: 2 marca 2024
test_cookie Czas ekspiracji: 1 marca 2024
__hssc Czas ekspiracji: 26 stycznia 2023
__cf_bm Czas ekspiracji: 26 stycznia 2023
leavingBranchPopup
countryIsoCode
intercom-id-iojaybix Czas ekspiracji: 26 listopada 2024
intercom-session-iojaybix Czas ekspiracji: 8 marca 2024
intercom-device-id-iojaybix Czas ekspiracji: 26 listopada 2024

Korzystamy z narzędzi, które pozwalają nam analizować używanie strony. Dzięki tym informacjom jesteśmy w stanie usprawniać nasz serwis.

Nazwa ciasteczka
Opis
_gid Czas ekspiracji: 27 stycznia 2023
_gaexp Czas ekspiracji: 3 grudnia 2022
_gat_UA-25554897-1 Czas ekspiracji: 26 stycznia 2023
_gat_UA-121192761-1 Czas ekspiracji: 26 stycznia 2023
_ga_CV5LC4X16X Czas ekspiracji: 25 stycznia 2025
_ga_CBPL72L2EC Czas ekspiracji: 1 marca 2026
AnalyticsSyncHistory Czas ekspiracji: 31 marca 2024
_ga Czas ekspiracji: 1 marca 2026
__hstc Czas ekspiracji: 25 lipca 2023
__hssrc
ln_or Czas ekspiracji: 27 stycznia 2023

W tej grupie znajdują się ciasteczka, które wykorzystywane są do wyświetlania reklam o tematyce, która Cię interesuje. Pozwalają nam one również monitorować nasze działania marketingowe oraz mierzyć ich skuteczność.

Nazwa ciasteczka
Opis
MUID Czas ekspiracji: 26 marca 2025
_omappvp Czas ekspiracji: 11 lutego 2035
_omappvs Czas ekspiracji: 1 marca 2024
_uetsid Czas ekspiracji: 2 marca 2024
_uetvid Czas ekspiracji: 26 marca 2025
_fbp Czas ekspiracji: 30 maja 2024
fr Czas ekspiracji: 7 grudnia 2022
lang
muc_ads Czas ekspiracji: 7 września 2024
_ttp Czas ekspiracji: 26 marca 2025
_tt_enable_cookie Czas ekspiracji: 26 marca 2025
_ttp Czas ekspiracji: 26 marca 2025
hubspotutk Czas ekspiracji: 25 lipca 2023

Ciasteczka z tej grupy przechowują Twoje preferencje i ustawienia, tak by przy powrocie na stronie były już zapisane.

Nazwa ciasteczka
Opis
UserMatchHistory Czas ekspiracji: 31 marca 2024
bcookie Czas ekspiracji: 1 marca 2025
lidc Czas ekspiracji: 2 marca 2024
personalization_id Czas ekspiracji: 7 września 2024
lang
bscookie Czas ekspiracji: 1 marca 2025
li_gc Czas ekspiracji: 28 sierpnia 2024

Ta strona używa plików cookies. Pliki cookie to pliki przechowywane w przeglądarce i używane przez większość witryn internetowych w celu spersonalizowania korzystania z Internetu. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies Możesz zarządzać plikami cookie, klikając „Ustawienia”. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie, kliknij „Akceptuję wszystkie”.

Zmień region lub język
Kraj zamieszkania
Język