Układ i personalizacja platformy

Tematy powiązane:
Czas czytania: 3 minut(y)
Dowiedz się jak spersonalizować platformę xStation 5 i dopasować jej ukłąd do swoich upodobań!

Platforma transakcyjna xStation została zbudowana z myślą o indywidualnych potrzebach naszych klientów, dając Ci tym samym wiele możliwości dostosowania i wyboru różnych układów.
Dokonywanie wszelkich zmian na xStation jest niezwykle proste i nie zabiera wiele czasu.

Personalizacja platformy - jak to zrobić?

Po zalogowaniu się do xStation widoczne będą ustawienia z domyślnym widokiem, gdzie ekran jest podzielony na trzy części - okna Market Watch po lewej stronie platformy, okna wykresu po prawej stronie platformy i okna otwartych pozycji na dole.

Układ i personalizacja platformy xStation - widok podstawowyJeżeli chcesz zmodyfikować układ platformy, należy kliknąć przycisk „zmień układ platformy" w prawym górnym rogu platformy, po czym będziesz mieć trzy mozliwości zmiany widoku na pionowy, poziomy albo pełny ekran.

Jak mogę przenosić zakładki na platformie xStation?

Są dwie możliwości przesuwania okien w xStation. Zanim to wyjaśnimy, załóżmy, że chcemy przenieść kartę z historią transakcji, która znajduje się na dole okna na prawą stronę okna.
Najłatwiej zrobić to po prostu klikając lewym przyciskiem myszy na zakładkę Historia i przytrzymując lewy przycisk myszy, jednocześnie przesuwając kartę Historia do prawego okna.

Personalizacja platformy - przykład przeniesienia zakładkiMożesz przenieść kartę Historia i umieścić ją gdziekolwiek chcesz na prawej części platformy. W tym przykładzie zakładka Historia zostanie umieszczony pomiędzy Account Summary, a Analiza rynku. Pamiętaj, że kiedy przesuwając zakładki, nazwa danej zakładki powinna być przesunięta obok nazwy sąsiadującej zakładki, wówczas będziesz w stanie wybrać dokładne miejsce ulokowania przenoszonej zakładki.

Układ i personalizacja platformy xStation - zakładka Historia

Zakładka Historia został przeniesiony i można ją obejrzeć po prawej stronie okna. Oczywiście, jeśli chcesz przełączyć inną kartę niż Historia, możesz to zrobić poprzez kliknięcie na nazwę danej zakładki.2. Drugim sposobem przemieszczania karty jest zamknięcie wybranej zakładki, którą chcesz umieścić w innej części platformy.

Personalizacja platformy - modyfikacja zakładek

Personalizacja platformy - dodawanie nowych kart

Po zamknięciu karty poprzez wybranie symbolu „x" obok nazwy zakładki trzeba nacisnąć przycisk „+" w miejscu, gdzie chcesz umieścić daną kartę. Następnie rozwinie Ci się lista możliwości dodawania różnych kart, ale w naszym przykładzie trzymamy się karty Historia. Dlatego wybieramy z listy kartę Historia, aby dodać ją do prawego okna.

Personalizacja platformy - dodawanie nowych kart

Jak mogę edytować okno wykresu i dostosować pasek narzędzi?

W celu personalizacji okna wykresu należy kliknąć prawym przyciskiem myszy w oknie wykresu i wybierać opcję Personalizuj widok wykresu.

Personalizacja platformy - dostosowanie paska narzędziZostanie otwarte nowe okno, gdzie masz możliwość modyfikacji pod czterema zakładkami: Siatka, Cena, Transakcja, Porównanie.

Ewentualnie, jeśli chcesz dostosować pasek narzędzi, możesz też kliknąć prawym przyciskiem myszy w oknie wykresu i wybrać opcję „Dostosuj pasek narzędzi". Po tej czynności pojawi się nowe okna, gdzie możesz wybrać, co chciałbyś mieć na swoim pasku.

Platforma transakcyjna xStation ma wiele opcji modyfikacji widoku. Najlepszym sposobem na sprawdzenie wszystkich możliwości xStation jest przetestowanie jej funkcjonalności. Jeśli jednak znajdziesz jakiekolwiek mankamenty w funkcjonalności platformy xStation, zapraszamy do kontaktu z opiekunem rachunku w XTB.

Zacznij inwestować już dziś lub załóż konto treningowe

Wypróbuj nagradzaną platformę handlową XTB

Załóż rachunek rzeczywisty Wypróbuj konto treningowe

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Xtb logo

Dołącz do ponad 847 000 inwestorów z całego świata