Znaczenie danych makroekonomicznych

POCZĄTKUJĄCY - Lekcja 3

Aby zostać traderem odnoszącym sukces, musisz nauczyć się, jak interpretować publikowane dane makroekonomiczne i wskaźniki.

Lekcja zajmie Ci około: 10 min.

W tej lekcji wyjaśnimy:

  • Które dane makroekonomiczne mają istotny wpływ na rynki finansowe
  • Jak wzrost inflacji może wpłynąć na wycenę spółek giełdowych, walut oraz innych instrumentów finansowych
  • Dlaczego wzrost gospodarczy jest tak istotny dla inwestorów z całego Świata

Duża część analizy fundamentalnej opiera się na analizie publikowanych danych makroekonomicznych, których dziesiątki poznajemy praktycznie każdego dnia. Ważne jest, by uszeregować odczyty pod względem ich istotności, gdyż pozwoli nam to lepiej odnaleźć się w gąszczu liczb. Dzięki temu dowiemy się, które figury mogą, ale nie muszą mieć wpływu na rynek, a które z pewnością wywołają reakcję inwestorów. Każdy odczyt makroekonomiczny jest prognozowany przez “rynek”, dzięki czemu, przed publikacją danych, możemy dowiedzieć się, czego spodziewają się inwestorzy. Należy jednak podkreślić, iż bardzo często dzieje się tak, że odczyty różnią się od prognoz (konsensusu), tym samym prowadząc do wzrostu zmienności na rynku.

Zacznijmy od przedstawienia kluczowych wskaźników makroekonomicznych, którymi pasjonują się inwestorzy co tydzień, co miesiąc czy też co kwartał.

Zatrudnienie - puls gospodarki

Jednym z najważniejszych wskaźników ukazujących stan gospodarki są dane z rynku pracy. To dlatego, że wpływają na wszystkie aspekty działalności gospodarczej - zarówno na stronę popytową, jak i podażową.

Wskaźniki bezrobocia pokazują odsetek ogółu bezrobotnych aktywnie poszukujących pracy i chętnych do pracy. Stały wzrost poziomu bezrobocia jest przejawem pogarszającej się koniunktury gospodarczej kraju. Wpływa to negatywnie na postrzeganie gospodarki przez rynki finansowe. Tym samym, inwestorzy traktują taką sytuację jako sygnał do wycofywania się z inwestycji z regionu, sprzedając krajową walutę. Rynek interpretuje dane z rynku pracy w następujący sposób - im wyższy poziom bezrobocia, tym słabsza gospodarka i w konsekwencji również słabsza waluta.

Zatrudnienie w sektorze pozarolniczym (non-farm payrolls)

Jednym z najbardziej istotnych wydarzeń makroekonomicznych są dane z  rynku pracy w USA, czyli dane o zatrudnieniu w sektorze pozarolniczym. Popularny raport NFP jest publikowany w każdy pierwszy piątek miesiąca o godzinie 14:30. Warto jednak pamiętać, że czasem publikacja potrafi przesunąć się o tydzień, np. z uwagi na święto państwowe. Figury zawarte w raporcie ukazują utworzone miejsca pracy w sektorze pozarolniczym oraz stopę bezrobocia w poprzednim miesiącu.

Ponieważ konsumenci odpowiadają za blisko 70% amerykańskiej aktywności gospodarczej, stan rynku pracy ma zasadnicze znaczenie dla ogólnej kondycji gospodarki. Lepszy niż oczekiwano odczyt non-farm payrolls (NFP) wskazuje, że rynek pracy w USA rośnie. Poprawia to perspektywy gospodarcze i tym samym ma często pozytywny wpływ na siłę dolara i amerykańską giełdę.

Słabsze dane są interpretowane jako niepokojący sygnał dla gospodarki. Pogarszająca się sytuacja na rynku pracy może zwiastować niższy wzrost gospodarczy, osłabiając dolara i giełdy. Gorszy odczyt może również spowodować wzrost cen złota, jeśli inwestorzy zdecydują się poszukać bezpiecznej przystani dla swojego kapitału.

Inflacja - kluczowa figura dla banków centralnych

Głównym celem banków centralnych jest dbanie o stabilność cen w gospodarce.  Mierzy się ją wskaźnikiem inflacji, dlatego też inwestorzy z uwagą monitorują raporty inflacyjne. Zmiana tempa wzrostu cen może prowadzić do zmian w polityce monetarnej, które są kluczowe dla rynków finansowych.

CPI - czyli indeks cen towarów i usług - jest najważniejszym wskaźnikiem inflacji, mierzącym wzrost cen towarów i usług. Obliczamy go dla różnych kategorii i podkategorii. Jeśli tempo wzrostu cen jest wyższe niż oczekiwano, oznacza to, że presja inflacyjna rośnie. Tym samym, bank centralny może podnieść stopy procentowe, co może prowadzić do wzrostu wartości waluty. Z drugiej strony, niższe tempo wzrostu cen to ryzyko niższych stóp procentowych, a także słabszej waluty.

Ogólnie rzecz biorąc, banki centralne próbują przeciwdziałać wzrostowi inflacji poprzez wyższy poziom stóp procentowych, co może prowadzić do umocnienia waluty. Niska stopa inflacji prowadzi do obniżek stóp procentowych, co może powodować osłabienie waluty, ale również stymulować gospodarkę, gdyż inwestorzy będą szukać aktywów z większą stopą zwrotu niż lokaty bankowe. Z tego względu, niższe stopy procentowe są niekorzystne dla danej waluty, ale stanowią wodę na młyn dla giełdowych byków.

PKB - papierek lakmusowy stanu całej gospodarki

PKB - czyli produkt krajowy brutto - jest najszerszym wskaźnikiem obrazującym stan gospodarki danego kraju. Przedstawia on całkowitą wartość rynkową dla wszystkich towarów i usług produkowanych w kraju w danym okresie. PKB wpływa na finanse osobiste, inwestycje i wzrost zatrudnienia. Inwestorzy oceniają tempo wzrostu gospodarczego, aby zadecydować, jak powinni dostosować alokację swoich aktywów. Porównują również tempo wzrostu gospodarczego między poszczególnymi krajami ustalając, gdzie mogą pojawić się najlepsze okazje inwestycyjne. Taka strategia obejmuje nabywanie akcji spółek, które znajdują się w szybko rozwijających się krajach. Przykładowo, jeśli zauważysz, że PKB w Niemczech rośnie szybciej niż w innych gospodarkach, warto zastanowić się nad kupnem kontraktu CFD na indeks DAX (DE 30 na xStation 5 i MT4). Szybsze tempo wzrostu może sugerować, że jego wartość wzrośnie szybciej, niż indeksów w pozostałych krajach.

Giełdowy szum informacyjny

Każdego dnia, niemal w każdej godzinie, publikowanych jest wiele danych makroekonomicznych. Czasem strumień pojawiających się informacji może przytłoczyć początkującego inwestora. Musisz mieć jednak świadomość, które dane makro mogą mieć wpływ na twoje pozycje. Na początku swojej kariery warto skupić się na trzech wspomnianych powyżej wskaźnikach, by w miarę wzrostu doświadczenia przejść do figur takich jak: nastrój konsumentów, produkcja przemysłowa czy sprzedaż detaliczna.

 

Przedstawione w niniejszym opracowaniu treści posiadają wyłącznie charakter informacyjny oraz edukacyjny. Wszelkie opinie, analizy, wyceny oraz prezentowane materiały nie stanowią usługi doradztwa inwestycyjnego, ani rekomendacji ogólnej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Oferowane instrumenty pochodne z dźwignią są wysoce ryzykowne. Straty mogą przekroczyć depozyt zabezpieczający.

Autor publikacji: X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.

Quiz

Sprawdź swoją wiedzę rozwiązując quiz:

ROZPOCZNIJ QUIZ
1/3

Jaka jest najważniejsza publikacja makroekonomiczna w USA?

NASTĘPNE PYTANIE
2/3

Jaki scenariusz w teorii powinien spowodować umocnienie waluty?

POPRZEDNIE NASTĘPNE PYTANIE POPRZEDNIE
3/3

Jaki jest główny cel banków centralnych?

POPRZEDNIE ZAKOŃCZ QUIZ POPRZEDNIE

Przykro nam, ale nie udało Ci się zdać testu. Twój wynik to . Niepoprawne odpowiedzi:

SPRÓBUJ PONOWNIE

Sprawdź swoją wiedzę w xStation 5 na koncie Demo.

WYPRÓBUJ KONTO DEMO

Następny kurs: Analiza techniczna

Analiza techniczna jest metodą analizy, która skupia się na ruchach cen na wykresie. Z tej sekcji dowiesz się, jak identyfikować trend, jakie są najpopularniejsze rodzaje wykresów i czym są formacje świecowe.

ROZPOCZNIJ KURS