Nazwa firmy

iShares Core US Aggreagte

Opis instrumentu

Instrument, którego wartość bazuje na cenie rynkowej iShares Core US Aggreagte ETF CFD (rynek referencyjny: rynek zorganizowany)