Nazwa firmy

Invesco DB Base Metals Fund

Opis instrumentu

Instrument, którego wartość bazuje na cenie rynkowej Invesco DB Base Metals Fund CFD (rynek referencyjny: rynek zorganizowany)