Margin Level

  • Margin level jest wskaźnikiem dotyczącym zarządzania ryzykiem, który pomaga traderom zrozumieć wpływ na obecnie otwarte pozycje na koncie.

  • Jest liczona poprzez następującą formułę: Margin level = [Saldo rejestru operacyjnego (Equity) / Depozyt zabezpieczający (Margin)] x 100%

Jeżeli trader nie posiada żadnych transakcji otwartych, jego poziom Margin Level zawsze będzie równy zero. Kiedy pozycja jest otwarta, wtedy poziom Margin level zależy od kilku czynników:

  • wolumenu transakcji

  • rodzaju rynku

  • dźwigni finansowej

Wszystkie najlepsze platformy transakcyjne automatycznie obliczają wartość Margin Level i powinien się on pojawiać obok danych takich jak: saldo rachunku, saldo rejestru operacyjnego, depozyt zabezpieczający i wolne środki.

margin levelNa przykładzie powyżej margin level jest liczony według następującego schematu:

Margin Level = (103490.38 / 2500) x 100% = 4139.62%