Nazwa firmy

Aeroports de Paris

Opis instrumentu

Instrument, którego wartość bazuje na cenie rynkowej Aeroports de Paris CFD (rynek referencyjny: rynek zorganizowany)

Analiza fundamentalna

Kapitalizacja rynku

10.62 bn

Zysk za jedną akcję

4.15

Wskaźnik cena-zysk (C/Z)

25.87

Stopa dywidendy

1.37 %

Zwrot z kapitału

9.83 %

Beta

0.72