Nazwa firmy

Airbus Group NV

Opis instrumentu

Instrument, którego wartość bazuje na cenie rynkowej Airbus Group NV CFD (rynek referencyjny: rynek zorganizowany)

Analiza fundamentalna

Kapitalizacja rynku

51.09 bn

Stopa dywidendy

2.07 %

Zwrot z kapitału

41.11 %

Beta

1.03